Ορισμός προηγμένων ρυθμίσεων δικτύου στον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS, για να ορίσετε διακομιστές μεσολάβησης ή άλλες προηγμένες ρυθμίσεις δικτύου για το εταιρικό σας περιβάλλον.

Αν είστε ο διαχειριστής συστήματος μιας εταιρείας, συμβουλέψτε τους χρήστες σας να διαμορφώσουν προηγμένες ρυθμίσεις δικτύου στις νέες συσκευές τους με τον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS.

 1. Στην οθόνη χαιρετισμού, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας ή σαρώστε προς τα πάνω.
 2. Επιλέξτε γλώσσα.
 3. Επιλέξτε χώρα ή περιοχή.
 4. Στην οθόνη «Γρήγορης έναρξη», επιλέξτε «Διαμόρφωση χειροκίνητα».
 5. Στην οθόνη «Επιλογή δικτύου Wi-Fi», πατήστε το κουμπί Αφετηρίας ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
 6. Πατήστε «Ρυθμίσεις Wi-Fi».
 7. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα στο όνομα του δικτύου σας.

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Να ρυθμίσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης HTTP
 • Να ορίσετε τις στατικές ρυθμίσεις δικτύου
 • Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BootP
 • Να διαμορφώσετε τον διακομιστή DNS
Ημερομηνία δημοσίευσης: