Ρύθμιση προηγμένων παραμέτρων δικτύου στον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS, για να ορίσετε μεσολαβητές ή άλλες προηγμένες ρυθμίσεις δικτύου για το επιχειρηματικό σας περιβάλλον.

Αν είστε ο διαχειριστής συστήματος μιας εταιρείας, συμβουλέψτε τους χρήστες σας να διαμορφώσουν τις νέες συσκευές τους στις προηγμένες ρυθμίσεις δικτύου με τον Βοηθό διαμόρφωσης του iOS.

  1. Στην οθόνη χαιρετισμού, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας ή σαρώστε προς τα πάνω.
  2. Στην οθόνη «Επιλογή δικτύου Wi-Fi», πατήστε το κουμπί Αφετηρίας ή πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
  3. Πατήστε «Περισσότερες ρυθμίσεις Wi-Fi».
  4. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα στο όνομα του δικτύου σας.

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Να ρυθμίσετε έναν μεσολαβητή HTTP
  • Να ορίσετε τις στατικές ρυθμίσεις δικτύου
  • Να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις από έναν διακομιστή DHCP
  • Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BootP
  • Να διαμορφώσετε τον διακομιστή DNS
Ημερομηνία δημοσίευσης: