Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου για προχωρημένους στο Βοηθό διαμόρφωσης του iOS

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθό διαμόρφωσης του iOS, για να ορίσετε μεσολαβητές ή άλλες ρυθμίσεις δικτύου για προχωρημένους για το επιχειρηματικό σας περιβάλλον.

Αν είστε ο διαχειριστής συστήματος μιας εταιρείας, συμβουλέψτε τους χρήστες σας να διαμορφώσουν τις νέες συσκευές τους για τις ρυθμίσεις δικτύου για προχωρημένους με το Βοηθό διαμόρφωσης του iOS.

  1. Στην οθόνη χαιρετισμού, σύρετε από τα αριστερά στα δεξιά.
  2. Στην οθόνη "Επιλογή δικτύου Wi-Fi", πατήστε το κουμπί Αφετηρίας
  3. Πατήστε "Περισσότερες ρυθμίσεις Wi-Fi".
  4. Πατήστε το δίπλα στο όνομα του δικτύου σας

Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να ρυθμίσετε έναν μεσολαβητή HTTP
  • Να ορίσετε τις στατικές ρυθμίσεις δικτύου
  • Να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις από έναν διακομιστή DHCP
  • Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BootP
Published Date: