Αν το Mac σας δεν συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi

Αν το Mac σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί σε ιστότοπους, email και όλες τις άλλες υπηρεσίες διαδικτύου, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις.

Για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, το Mac σας πρέπει πρώτα να συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi και αυτό το δίκτυο πρέπει να παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου ή στη γραμμή μενού και στη συνέχεια επιλέξτε ένα δίκτυο από το μενού. Αν οι ιστότοποι, το email και όλες οι άλλες υπηρεσίες διαδικτύου εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες μετά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Κάντε επανεκκίνηση του Mac

Η επανεκκίνηση μπορεί να βοηθήσει, επειδή το Mac σας ανανεώνει στη συνέχεια αυτόματα τη διεύθυνση διαδικτύου που του εκχωρήθηκε κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανανεώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP. Αυτό είναι γνωστό ως ανανέωση της μίσθωσης DHCP. Αν η μίσθωση έληξε και η διεύθυνση χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συσκευή, εκχωρείται μια νέα διεύθυνση στο Mac σας.

Ελέγξτε το VPN ή άλλο λογισμικό ασφαλείας

Αν εγκαταστήσατε VPN ή άλλο λογισμικό που παρακολουθεί ή αλληλεπιδρά με τις συνδέσεις δικτύου σας, αυτό το λογισμικό μπορεί να επηρεάζει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πληροφορίες για προβλήματα δικτύου που σχετίζονται με το VPN και άλλο λογισμικό

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα διαγνωστικά εργαλεία

Συστάσεις Wi-Fi. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου ή στη γραμμή μενού και αναζητήστε ένα στοιχείο μενού που ονομάζεται «Συστάσεις Wi-Fi». Αν υπάρχει, το Mac σας έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα και έχει συστάσεις. Επιλέξτε «Συστάσεις Wi-Fi» για να μάθετε περισσότερα.*

Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης.Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option στο πληκτρολόγιό σας ενώ κάνετε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi  στο Κέντρο ελέγχου ή στη γραμμή μενού και στη συνέχεια επιλέξτε «Άνοιγμα των Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης» από το μενού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης για την ανάλυση του περιβάλλοντος ασύρματου δικτύου σας.

Παράθυρο «Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης», όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών

Ενημερώστε τον δρομολογητή Wi-Fi

Αν διαχειρίζεστε τον δρομολογητή Wi-Fi του δικτύου, εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τον δρομολογητή, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του. Επίσης, μπορείτε απλώς να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή και να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της Apple για δρομολογητές Wi-Fi και σημεία πρόσβασης.

Δοκιμάστε ένα άλλο δίκτυο ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σας

Αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, ή αν αμφιβάλλετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας λειτουργεί σωστά.

 


* Η επιλογή «Συστάσεις Wi-Fi» δεν είναι διαθέσιμη για προσωπικά hotspot ή δίκτυα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εταιρικά πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως το WPA Enterprise ή το WPA2 Enterprise.

Ημερομηνία δημοσίευσης: