Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi από iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών, των ασφαλών, των κρυφών και των δημόσιων δικτύων, καθώς και των δικτύων στα οποία έχετε συνδεθεί στο παρελθόν.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

 1. Στην οθόνη Αφετηρίας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.
 2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi. Η συσκευή σας θα αναζητήσει αυτόματα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
 3. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

Με iOS 13 και iPadOS, ενδέχεται να εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές δικτύου:

 • Τα δίκτυά μου: Δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα.
 • Δημόσια δίκτυα: Διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στα οποία δεν έχετε συνδεθεί ποτέ πριν.

Όταν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  δίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο.

Σύνδεση σε ασφαλές δίκτυο Wi-Fi

Τα ασφαλή δίκτυα Wi-Fi προστατεύονται με συνθηματικό και φέρουν το σύμβολο  Κλειδαριά δίπλα στο όνομά τους.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 2. Πατήστε το όνομα του ασφαλούς δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό για το ασφαλές δίκτυο Wi-Fi και, στη συνέχεια, πατήστε «Σύνδεση». Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το στοιχείο «Σύνδεση», το συνθηματικό που έχετε πληκτρολογήσει είναι λανθασμένο.

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  δίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο. Αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου.

Σύνδεση σε κρυφό δίκτυο Wi-Fi

Τα κρυφά δίκτυα δεν θα εμφανίζονται στη λίστα διαθέσιμων δικτύων, επομένως θα πρέπει να γνωρίζετε το ακριβές όνομα του δικτύου για να συνδεθείτε.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, πατήστε «Άλλο».
 2. Καταχωρίστε το ακριβές όνομα του δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε «Ασφάλεια».
 3. Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας. Δεν είναι όλα τα κρυφά δίκτυα ασφαλή. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα, απευθυνθείτε στον διαχειριστή δικτύου.
 4. Πατήστε «Άλλο δίκτυο», για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 5. Καταχωρίστε το συνθηματικό του δικτύου στο πεδίο «Συνθηματικό» και, στη συνέχεια, πατήστε «Σύνδεση».

Όταν συνδεθείτε στο δίκτυο, θα δείτε το σύμβολο  δίπλα από το δίκτυο και το σύμβολο Συνδέθηκε σε Wi-Fi στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης ή στην επάνω δεξιά γωνία σε ένα iPhone X ή νεότερο μοντέλο.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: