Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα συνθηματικό για το AirPlay στο Apple TV

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του AirPlay, ώστε να ελέγχετε ποιος μπορεί να μεταδίδει περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV σας.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το AirPlay με το Apple TV, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα συνθηματικό. Εισαγάγετε το συνθηματικό στη συσκευή σας για να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV. Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε Οθόνη αίθουσας διασκέψεων, θα εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα στην οθόνη με οδηγίες σύνδεσης για το AirPlay και στοιχεία ασύρματου δικτύου.

Αν εμφανίζεται συνθηματικό, αλλά δεν χρησιμοποιείτε το AirPlay

Αν εμφανίζεται μια γνωστοποίηση συνθηματικού στο Apple TV σας, αλλά δεν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay, μπορεί να πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του AirPlay.  

Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > AirPlay και HomeKit.

Από εδώ, μπορείτε να δώσετε στο Apple TV σας ένα μοναδικό όνομα και να το αντιστοιχίσετε σε ένα δωμάτιο, ώστε να μπορείτε εύκολα να το αναγνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το AirPlay. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιος μπορεί να μεταδίδει περιεχόμενο μέσω ροής χρησιμοποιώντας το AirPlay στο Apple TV σας:

  • Όλοι: Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να βλέπει και να μεταδίδει περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV σας.
  • Οποιοσδήποτε στο ίδιο δίκτυο: Οποιοδήποτε άτομο που έχει συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi μπορεί να μεταδίδει περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV σας.
  • Μόνο άτομα σε αυτήν την οικία: Τα άτομα που προσκαλείτε να ελέγχουν το σπίτι σας μέσω της εφαρμογής Οικία μπορούν να μεταδίδουν περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV σας.
  • Απαίτηση συνθηματικού: Θα απαιτείται συνθηματικό προκειμένου οποιοδήποτε άτομο να μπορεί να μεταδώσει περιεχόμενο μέσω ροής στο Apple TV σας.

Διαμόρφωση της Επαλήθευσης συσκευής για το Apple TV (3ης γενιάς)

Για να ορίσετε να απαιτείται ένα εφάπαξ συνθηματικό οθόνης για όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν το AirPlay, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > AirPlay > Ασφάλεια και ενεργοποιήστε την επιλογή «Επαλήθευση συσκευής».

Ημερομηνία δημοσίευσης: