Θύρες που χρησιμοποιούνται από τη Διαχείριση προφίλ στο macOS Server

Η Διαχείριση προφίλ χρησιμοποιεί συγκεκριμένες θύρες για την εγγραφή και τη διαχείριση συσκευών. 

Για να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση προφίλ, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθες θύρες είναι ανοιχτές στο δίκτυό σας.


Θύρα
Εισερχόμενων ή εξερχόμενων
TCP/UDP

Περιγραφή
2195, 2196 Εξερχόμενων TCP Χρησιμοποιείται από τη Διαχείριση προφίλ 5.8 ή παλαιότερη έκδοση για την αποστολή γνωστοποιήσεων ώθησης
2197 Εξερχόμενων TCP Χρησιμοποιείται από τη Διαχείριση προφίλ 5.9 ή νεότερη έκδοση για την αποστολή γνωστοποιήσεων ώθησης
5223 Εξερχόμενων TCP Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μόνιμης σύνδεσης με την υπηρεσία APNs και τη λήψη γνωστοποιήσεων ώθησης
443 Εισερχόμενων TCP Παρέχει πρόσβαση στη διεπαφή ιστού για τις πύλες διαχειριστή και χρηστών της Διαχείρισης προφίλ. Πρόσβαση με εγγραφή στην υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών μέσω SCEP σε macOS Server 5.9 ή νεότερη έκδοση.

80

Εισερχόμενων

TCP

Πρόσβαση με εγγραφή στην υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών μέσω SCEP σε macOS Server 5.3 έως macOS Server 5.8
1640 Εισερχόμενων TCP Πρόσβαση με εγγραφή στην υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών μέσω SCEP σε εκδόσεις του macOS Server που προηγούνται της έκδοσης 5.3.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: