Πώς να χρησιμοποιείτε τοποθεσίες δικτύου στο Mac

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα τοποθεσίας δικτύου στο macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών συνόλων ρυθμίσεων δικτύου.

Η δυνατότητα να πραγματοποιείτε εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων δικτύου (τοποθεσίες) μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως οι εξής:

 • Χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο δικτύου (για παράδειγμα, Ethernet) στην εργασία και στο σπίτι, αλλά οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε στην εργασία δεν επιτρέπουν στο Mac σας να συνδέεται αυτόματα στον ίδιο τύπο δικτύου στο σπίτι.
 • Το Mac σας συνδέεται σε περισσότερους από έναν τύπους υπηρεσιών δικτύου (για παράδειγμα, Wi-Fi και Ethernet) στην εργασία και στο σπίτι, αλλά στην εργασία θέλετε το Mac να επιχειρεί να συνδεθεί πρώτα στο δίκτυο Ethernet, ενώ στο σπίτι θέλετε το Mac για να επιχειρεί να συνδεθεί πρώτα στο δίκτυο Wi-Fi. Με άλλα λόγια, θέλετε να καθορίσετε διαφορετική σειρά υπηρεσιών για κάθε τοποθεσία.
 • Ο υπολογιστής Mac δεν συνδέεται στο δίκτυό σας και θέλετε να επαναφέρετε γρήγορα τις ρυθμίσεις δικτύου σας για σκοπούς δοκιμής, χωρίς να χάσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.


Πώς να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια τοποθεσία δικτύου

 1. Στο macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Δίκτυο». 
 2. Στο αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» εμφανίζεται το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων δικτύου που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη στιγμή. Το όνομα της προεπιλεγμένης τοποθεσίας είναι «Αυτόματο». Επιλέξτε «Επεξεργασία τοποθεσιών» από αυτό το μενού.
  Προτιμήσεις δικτύου, όπου εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσίες»
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) κάτω από τη λίστα τοποθεσιών και κατόπιν πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα τοποθεσία, όπως «Εργασία», «Σπίτι» ή «Κινητό». (Για να αφαιρέσετε μια τοποθεσία, χρησιμοποιήστε το κουμπί αφαίρεσης (–) κάτω από τη λίστα.)
  Δευτερεύον παράθυρο «Τοποθεσίες» στις Προτιμήσεις για το Δίκτυο όπου προστίθεται μια νέα τοποθεσία με όνομα «Σπίτι»
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Στο μενού «Τοποθεσία» θα πρέπει τώρα να εμφανίζεται το όνομα της νέας τοποθεσίας σας. Τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε τώρα στο Wi-Fi, το Ethernet ή άλλες ρυθμίσεις δικτύου θα αποθηκευτούν σε αυτήν την τοποθεσία όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή». Οι ρυθμίσεις δικτύου για την προηγούμενη τοποθεσία σας θα παραμείνουν ως έχουν, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού «Τοποθεσία» για να επιστρέψετε σε εκείνη την επιλογή ανά πάσα στιγμή.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και να ολοκληρώσετε την εναλλαγή από την προηγούμενη τοποθεσία στη νέα. Στη συνέχεια, το Mac σας θα επιχειρήσει αυτόματα να προσδιορίσει τις σωστές ρυθμίσεις για κάθε τύπο δικτύου. Αν χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, μην παραλείψετε να κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας.


Πώς να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τοποθεσιών δικτύου

Αν έχετε περισσότερες από μία τοποθεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε αυτές:

 • Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού «Τοποθεσία» στις Προτιμήσεις για το Δίκτυο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Μην παραλείψετε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» αφού επιλέξετε μια τοποθεσία.
 • Ή επιλέξτε το μενού Apple > Τοποθεσία από τη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε την τοποθεσία σας από το υπομενού.


Πώς να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών δικτύου ή να ορίσετε μια υπηρεσία ως ανενεργή

Αν χρησιμοποιείτε τοποθεσίες δικτύου επειδή θέλετε κάθε τοποθεσία να προτιμά μια διαφορετική υπηρεσία δικτύου (για παράδειγμα, Wi-Fi ή Ethernet) κατά τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ενεργειών στις Προτιμήσεις για το Δίκτυο για να αλλάξετε τη σειρά των υπηρεσιών (επίσης γνωστή ως προτεραιότητα θυρών) σε κάθε τοποθεσία:

Αλλαγή της σειράς των θυρών δικτύου που χρησιμοποιεί το Mac σας

Αν θέλετε να είστε βέβαιοι ότι το Mac σας δεν θα χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου, όπως το Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ενεργειών για να ορίσετε αυτήν την υπηρεσία ως ανενεργή σε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες του δικτύου σας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: