Μεταφορά εφεδρικών αντιγράφων Time Machine από έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σε έναν άλλο

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο Time Machine από έναν δίσκο σε έναν άλλο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον νέο δίσκο για να συνεχίσετε τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων Time Machine.

Σύνδεση και των δύο δίσκων εφεδρικών αντιγράφων στον Mac

Αρχικά βεβαιωθείτε ότι τόσο ο παλαιός δίσκος εφεδρικών αντιγράφων όσο και ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι συνδεδεμένοι στον Mac και προσαρτημένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και οι δύο να εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας ή στην πλαϊνή στήλη των παραθύρων του Finder.

Αν ο παλαιός ή ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι AirPort Time Capsule ή άλλος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων μέσω δικτύου, συνδέστε τον στον Mac μέσω Ethernet για υψηλότερη ταχύτητα μεταφοράς.


Έλεγχος της μορφής του νέου δίσκου εφεδρικών αντιγράφων

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο αν ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι εξωτερική μονάδα δίσκου USB, Thunderbolt ή FireWire απευθείας συνδεδεμένη στον Mac. (Παραλείψτε τα αν ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι δικτυακός δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.)

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πληροφορίες συστήματος και επιλέξτε «Χώρος αποθήκευσης» στην πλαϊνή στήλη. 
 2. Από τη λίστα με τις συσκευές αποθήκευσης στα δεξιά, επιλέξτε το όνομα του νέου σας δίσκου εφεδρικών αντιγράφων. Αν το Σύστημα αρχείων που εμφανίζεται για τον συγκεκριμένο δίσκο είναι «HFS+ Journaled» και ο Τύπος χάρτη διαμερισμάτων είναι «GPT (Πίνακας διαμερισμάτων GUID)», ο νέος σας δίσκος είναι σωστά μορφοποιημένος για το Time Machine. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα, παρακάτω.
 3. Αν ο δίσκος σας δεν είναι σωστά μορφοποιημένος για το Time Machine, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε (μορφοποιήσετε) τον δίσκο. Όταν το Βοήθημα δίσκων σάς ζητήσει τη μορφή και το σχήμα, επιλέξτε «Mac OS Extended (Journaled)» για τη μορφή και «Χάρτης διαμερισμάτων GUID» για το σχήμα.


Ορισμός δικαιωμάτων στον νέο δίσκο εφεδρικών αντιγράφων

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο αν ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι εξωτερική μονάδα δίσκου USB, Thunderbolt ή FireWire απευθείας συνδεδεμένη στον Mac. (Παραλείψτε τα αν ο νέος δίσκος εφεδρικών αντιγράφων είναι δικτυακός δίσκος εφεδρικών αντιγράφων.)

 1. Επιλέξτε τον νέο δίσκο στο Finder, κάνοντας κλικ για παράδειγμα στο εικονίδιό του στην επιφάνεια εργασίας ή στην πλαϊνή στήλη ενός παραθύρου του Finder. 
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες, από τη γραμμή μενού. Ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών για τον δίσκο.
 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης  δίπλα από την επιλογή «Κοινή χρήση και δικαιώματα» για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις στη συγκεκριμένη ενότητα.
 4. Αν η κλειδαριά στο κάτω μέρος του παραθύρου είναι κλειστή , κάντε κλικ στην κλειδαριά και εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό διαχειριστή.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο» δεν είναι επιλεγμένο.


Απενεργοποίηση του Time Machine

 1. Ανοίξτε τις Προτιμήσεις Time Machine από το μενού Time Machine στη γραμμή μενού. Εναλλακτικά, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Time Machine.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων» ή κάντε κλικ στον διακόπτη απενεργοποίησης/ενεργοποίησης, αναλόγως τι εμφανίζεται στις προτιμήσεις του Time Machine.


Αντιγραφή δεδομένων εφεδρικού αντιγράφου στον νέο δίσκο

 1. Στο Finder, ανοίξτε ένα νέο παράθυρο για καθένα από τους δίσκους εφεδρικών αντιγράφων, ώστε να μπορείτε να σύρετε αρχεία από τον έναν στον άλλον.
 2. Ανάλογα με τον τύπο δίσκου εφεδρικών αντιγράφων που χρησιμοποιείτε, ο παλαιός δίσκος εφεδρικών αντιγράφων θα πρέπει να έχει ένα από τα παρακάτω αρχεία στο άνω επίπεδο του δίσκου:
  • Ένα αρχείο που τελειώνει σε .sparsebundle
  • Ή έναν φάκελο με την ονομασία Backups.backupdb
   Αν έχετε αυτόν τον φάκελο, μπορείτε να μεταφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο μόνο αν ο νέος δίσκος είναι εξωτερική μονάδα USB, Thunderbolt ή FireWire συνδεδεμένη απευθείας στον Mac. Δεν μπορεί να είναι κάποιος από τους άλλους τύπους δίσκων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Time Machine.
 3. Σύρετε το συγκεκριμένο αρχείο από τον παλαιό δίσκο εφεδρικών αντιγράφων στο άνω επίπεδο του νέου δίσκου εφεδρικών αντιγράφων.
 4. Εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό διαχειριστή, αν ζητηθεί, και περιμένετε να ολοκληρωθεί το αντίγραφο.


Επιλογή του νέου δίσκου εφεδρικών αντιγράφων στο Time Machine

Αφού αντιγράψετε το παλαιό αρχείο εφεδρικού αντιγράφου στον νέο δίσκο, επιλέξτε τον νέο δίσκο στις Προτιμήσεις Time Machine και βεβαιωθείτε ότι το Time Machine είναι ενεργοποιημένο. Όλα τα παλαιά εφεδρικά αντίγραφα θα είναι πλέον διαθέσιμα από τον νέο δίσκο και τα νέα εφεδρικά αντίγραφα θα αποθηκεύονται σε αυτόν τον δίσκο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: