Σύνδεση οθόνης στο Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε μια άλλη οθόνη στο Mac σας.

 

Μάθετε πόσες οθόνες μπορείτε να συνδέσετε

Μπορείτε να συνδέσετε μία ή περισσότερες εξωτερικές οθόνες ανάλογα με το μοντέλο Mac που διαθέτετε. Για να μάθετε πόσες εξωτερικές οθόνες υποστηρίζει το Mac σας, ελέγξτε τη σελίδα με τις τεχνικές προδιαγραφές του: 

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac, κάντε διπλό κλικ στον σειριακό αριθμό σας και στη συνέχεια πατήστε Command-C για να τον αντιγράψετε.
  2. Μεταβείτε στη σελίδα Τεχνικές προδιαγραφές, κάντε κλικ στη γραμμή «Αναζήτηση τεχνικών προδιαγραφών», πατήστε Command-V για να εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του υπολογιστή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».
  3. Κάντε κλικ στη σελίδα προδιαγραφών για το Mac σας. Ο αριθμός των οθονών που υποστηρίζει το Mac σας εμφανίζεται στην ενότητα «Υποστήριξη βίντεο» ή «Γραφικά».

Υπολογιστές Mac με Apple silicon

Στους υπολογιστές Mac με Apple silicon, μπορείτε να συνδέσετε έως 5 οθόνες ανάλογα με το chip που έχει το Mac σας. Για να βρείτε ποιο chip έχει το Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac. 

Εάν χρησιμοποιείτε Mac Studio με M1 Ultra:

  • Μπορείτε να συνδέσετε έως πέντε εξωτερικές οθόνες στο Mac σας χρησιμοποιώντας τις θύρες Thunderbolt 4 (USB-C) και HDMI στο μπροστινό και το πίσω μέρος του υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac με M1 Max:

  • Σε MacBook Pro, μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις εξωτερικές οθόνες στο Mac σας χρησιμοποιώντας τις θύρες Thunderbolt 4 (USB-C) και HDMI.
  • Σε Mac Studio, μπορείτε να συνδέσετε έως πέντε εξωτερικές οθόνες στο Mac σας χρησιμοποιώντας τις θύρες Thunderbolt 4 (USB-C) και HDMI στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac με M1 Pro:

  • Μπορείτε να συνδέσετε έως 2 εξωτερικές οθόνες στο Mac σας χρησιμοποιώντας τις θύρες Thunderbolt 4 (USB-C) και HDMI.

Εάν χρησιμοποιείτε Mac με chip M1 ή M2:

  • Σε MacBook Air, MacBook Pro 13 ιντσών, iMac και Mac mini, μπορείτε να συνδέσετε μία εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις θύρες Thunderbolt/USB 4. Σε iMac, μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη σας σε οποιαδήποτε από τις θύρες με το σύμβολο Thunderbolt .
  • Σε Mac mini, μπορείτε να συνδέσετε μια δεύτερη οθόνη στη θύρα HDMI.
  • Η χρήση βάσεων ή η αλυσιδωτή σύνδεση συσκευών δεν αυξάνει τον αριθμό των οθονών που μπορείτε να συνδέσετε.


Σύνδεση της οθόνης

Συνδέστε την οθόνη σας στο ρεύμα και κατόπιν στο Mac. Ελέγξτε τις θύρες στο Mac για να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε προσαρμογέα. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα USB-C ή Thunderbolt για να συνδέσετε την οθόνη σας, ο προσαρμογέας πρέπει να είναι συμβατός με τη λειτουργία DisplayPort Alt Mode, ή με Thunderbolt 3 ή Thunderbolt 4.

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι με τον φορητό υπολογιστή Mac, μπορείτε να κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη αφού συνδέσετε την εξωτερική οθόνη. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε κάποιο πλήκτρο ή να κάνετε κλικ στο ποντίκι σας για να αφυπνίσετε την εξωτερική οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε το Mac σας με την οθόνη κλειστή, πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος ή μια εξωτερική οθόνη που μπορεί επίσης να φορτίζει το Mac σας, όπως την οθόνη Apple Studio Display ή την οθόνη LG UltraFine 4K 23,7 ιντσών.

Εάν η εξωτερική οθόνη δεν ενεργοποιείται αφού τη συνδέσετε στο Mac σας, συνδέστε την οθόνη ενώ το Mac είναι απενεργοποιημένο και μετά αφυπνίστε ή ενεργοποιήστε το Mac σας.


Χρήση του AirPlay

Εάν έχετε Apple TV ή smart TV που υποστηρίζει AirPlay 2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη για το Mac σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το AirPlay, για να κατοπτρίσετε ή να επεκτείνετε την οθόνη του Mac.

     


Ημερομηνία δημοσίευσης: