Χρήση εξωτερικών οθονών με το Mac

Μάθετε πώς να συνδέσετε μια άλλη οθόνη στο Mac και να επιλέξετε με ποιον τρόπο θα συνεργάζονται οι οθόνες σας.

MacBook Pro και Pro Display XDR μαζί που εμφανίζουν το γραφείο εργασίας του macOS

Έλεγχος υποστήριξης οθόνης

Μπορείτε να συνδέσετε μία ή περισσότερες εξωτερικές οθόνες ανάλογα με το μοντέλο Mac που διαθέτετε. Για να μάθετε πόσες εξωτερικές οθόνες υποστηρίζει το Mac σας, ελέγξτε τις τεχνικές προδιαγραφές του: 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Υποστήριξη».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προδιαγραφές».
 4. Στην ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί, θα δείτε τον αριθμό των οθονών που υποστηρίζει το Mac σας κάτω από την επιλογή «Υποστήριξη βίντεο» ή «Γραφικά».

Αν χρησιμοποιείτε Mac με πυρίτιο της Apple, μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία εξωτερική οθόνη στο Mac σας χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες Thunderbolt / USB 4. Οι βάσεις δεν αυξάνουν τον αριθμό των οθονών που μπορείτε να συνδέσετε ως επεκταμένο γραφείο εργασίας. Σε Mac mini (M1, 2020), μπορείτε να συνδέσετε και μια δεύτερη οθόνη στη θύρα HDMI.


Σύνδεση της οθόνης

Συνδέστε την οθόνη σας στο ρεύμα και κατόπιν στο Mac. Ελέγξτε τις θύρες στο Mac για να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε προσαρμογέα.


Αλλαγή επιλογών οθόνης

Αφού συνδέσετε την οθόνη σας, μπορείτε να επιλέξετε να επεκτείνετε το γραφείο εργασίας σας ή να κατοπτρίσετε τις οθόνες σας.

Χρήση λειτουργίας επεκταμένου γραφείου εργασίας

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση».
 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών».
 4. Διευθετήστε τις οθόνες σας έτσι ώστε να αντιστοιχούν στη διαμόρφωση του γραφείου σας. Για να αλλάξετε τη θέση μιας οθόνης, σύρετέ τη στην επιθυμητή θέση. Θα εμφανιστεί ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω από την οθόνη καθώς μετακινείται.
 5. Για να ορίσετε μια άλλη οθόνη ως την κύρια οθόνη, σύρετε τη γραμμή μενού στην άλλη οθόνη. Η κύρια οθόνη είναι εκείνη στην οποία εμφανίζονται πρώτα τα εικονίδια του γραφείου εργασίας και τα παράθυρα των εφαρμογών σας.
  Η καρτέλα «Διευθέτηση» στην περιοχή «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος

Κατοπτρισμός των οθονών

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη σας είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο Mac.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και κατόπιν στην καρτέλα «Διευθέτηση».
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών».
  Η καρτέλα «Διευθέτηση» στην περιοχή «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος με ενεργοποιημένο το πλαίσιο επιλογής «Κατοπτρισμός οθονών»

Χρήση του AirPlay

Με το Apple TV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως ξεχωριστή οθόνη για το Mac σας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το AirPlay, για να κατοπτρίσετε ή να επεκτείνετε την οθόνη του Mac.


Ημερομηνία δημοσίευσης: