Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM στο iPhone

Αν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από την κάρτα SIM στο iPhone σας. Μάθετε τον τρόπο.

Το iPhone δεν αποθηκεύει τις επαφές στην κάρτα SIM. Αν θέλετε να μεταφέρετε επαφές μεταξύ δύο iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud για δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου ή μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.

Εισαγωγή επαφών που είναι αποθηκευμένες σε μια κάρτα SIM

  1. Αν το iPhone σας δεν χρησιμοποιεί την κάρτα SIM του παλιού σας τηλεφώνου:
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Εισαγωγή επαφών από SIM. 
  3. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή.
  4. Αν αλλάξατε κάρτες SIM στο βήμα 1, αφαιρέστε την κάρτα SIM και αντικαταστήστε την με την κάρτα SIM του iPhone.
  5. Ανοίξτε τις Επαφές και βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εισαγωγή των επαφών.

Τα στοιχεία των επαφών που θα εισαχθούν από μια κάρτα SIM εξαρτώνται από τον τρόπο που το προηγούμενο τηλέφωνό σας αποθήκευε πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την εισαγωγή επαφών από ένα τηλέφωνο που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, ανατρέξτε στον ιστότοπο ή στο κατάστημα εφαρμογών του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Το iPhone δεν αποθηκεύει τις επαφές στην κάρτα SIM. Αν θέλετε να μεταφέρετε επαφές μεταξύ δύο iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud για δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου ή μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: