Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM στο iPhone

Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από την κάρτα SIM στο iPhone σας αν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα. Μάθετε τον τρόπο.

Εισαγωγή επαφών που είναι αποθηκευμένες σε μια κάρτα SIM

  1. Τοποθετήστε την προηγούμενη κάρτα SIM που περιλαμβάνει τις επαφές σας στο iPhone. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM ταιριάζει.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές > Εισαγωγή επαφών από SIM.
  3. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές της κάρτας SIM.
  4. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή.
  5. Ανοίξτε τις Επαφές και βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εισαγωγή των επαφών.* Αν χρειάζεται, μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα SIM που μόλις εισαγάγατε με τη νέα κάρτα SIM.

Το iPhone δεν αποθηκεύει τις επαφές στην κάρτα SIM. Αν θέλετε να μεταφέρετε επαφές μεταξύ δύο iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο ή να μεταφέρετε περιεχόμενο μεταξύ συσκευών.

* Τα στοιχεία των επαφών που θα εισαχθούν από μια κάρτα SIM εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο το προηγούμενο τηλέφωνό σας αποθήκευε πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την εισαγωγή επαφών από ένα τηλέφωνο που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, ανατρέξτε στον ιστότοπο ή στο κατάστημα εφαρμογών του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: