Όρια της Ροής φωτό μου και των Κοινόχρηστων άλμπουμ

Το iCloud περιορίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορείτε να ανεβάσετε στη Ροή φωτό μου ή στα κοινόχρηστα άλμπουμ εντός μιας συγκεκριμένης ώρας, ημέρας ή ενός συγκεκριμένου μήνα, για να αποτρέψει την άσκοπη ή υπερβολική χρήση.

Όρια αποστολών Ροής φωτό μου

Τα ακόλουθα όρια της Ροής φωτό μου βασίζονται στα αναμενόμενα μοτίβα αποστολών. Τα όρια αποστολών της Ροής φωτό μου είναι τα εξής:

 • Αποστολές στη Ροή φωτό μου ανά ώρα: 1.000 φωτογραφίες
 • Αποστολές στη Ροή φωτό μου ανά ημέρα: 10.000 φωτογραφίες
 • Αποστολές στη Ροή φωτό μου ανά μήνα: 25.000 φωτογραφίες

Αν υπερβείτε ένα από αυτά τα όρια, οι αποστολές στη Ροή φωτό μου θα διακοπούν προσωρινά και ενδέχεται να εμφανιστεί μια γνωστοποίηση στη συσκευή σας. Οι αποστολές σας θα συνεχιστούν αυτόματα όταν δεν θα υπερβαίνετε πλέον το όριο, π.χ. την επόμενη ώρα ή την επόμενη ημέρα.

Όρια προτάσεων κοινής χρήσης

Οι προτάσεις κοινής χρήσης περιορίζονται στα 5.000 στοιχεία με μέγιστο μέγεθος αρχείων κοινής χρήσης 1 GB.

Όρια Κοινόχρηστων άλμπουμ

Τα ωριαία και ημερήσια όρια για τα Κοινόχρηστα άλμπουμ είναι τα εξής:

 • Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο από έναν συντελεστή σε όλα τα κοινόχρηστα άλμπουμ ανά ώρα: 1.000
 • Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο από έναν συντελεστή σε όλα τα κοινόχρηστα άλμπουμ ανά ημέρα: 10.000

Αυτά τα όρια κοινής χρήσης υπολογίζονται χωριστά από τα παραπάνω όρια αποστολών. Για παράδειγμα, την ίδια ημέρα θα μπορούσατε να ανεβάσετε 10.000 φωτογραφίες στη Ροή φωτό μου και κατόπιν να κάνετε κοινή χρήση αυτών των 10.000 φωτογραφιών ή 10.000 άλλων φωτογραφιών.

Ακολουθούν κάποια πρόσθετα όρια για τα κοινόχρηστα άλμπουμ:

 • Μέγιστος αριθμός κοινόχρηστων άλμπουμ των οποίων μπορεί να κάνει κοινή χρήση ένας κάτοχος: 200
 • Μέγιστος αριθμός κοινόχρηστων άλμπουμ στα οποία μπορεί να εγγραφεί ως συνδρομητής ένας χρήστης: 200
 • Μέγιστος αριθμός συνδρομητών ανά κοινόχρηστο άλμπουμ: 100 (ο αριθμός των συνδρομητών σε κάθε κοινόχρηστο άλμπουμ)
 • Μέγιστος συνολικός αριθμός φωτογραφιών και βίντεο από όλους τους συντελεστές σε ένα οποιοδήποτε κοινόχρηστο άλμπουμ: 5.000
 • Μέγιστος αριθμός σχολίων ανά φωτογραφία ή βίντεο σε ένα κοινόχρηστο άλμπουμ: 200 (το σχόλιο μπορεί να είναι είτε μια επισήμανση «μου αρέσει» είτε μια καταχώριση κειμένου)
 • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ανά σχόλιο: 1.024
 • Μέγιστος αριθμός προσκλήσεων που μπορεί να στείλει ο κάτοχος ενός κοινόχρηστου άλμπουμ ανά ημέρα: 200

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για τη Ροή φωτό μου και τα Κοινόχρηστα άλμπουμ.

Οι φωτογραφίες που ανεβάζετε στη Ροή φωτό μου ή στα Κοινόχρηστα άλμπουμ δεν καταναλώνουν τον χώρο αποθήκευσης iCloud. Το iCloud αποθηκεύει τις φωτογραφίες που ανεβάζετε στη Ροή φωτό μου για 30 ημέρες, ώστε οι συσκευές σας να έχουν αρκετό χρόνο για τη σύνδεση στο iCloud και τη λήψη τους. Μάθετε πώς να αποθηκεύετε φωτογραφίες από τη Ροή φωτό μου ή ένα κοινόχρηστο άλμπουμ στη συσκευή σας.

Υποστηρίζονται οι εξής τύποι αρχείων:

 • Εικόνες για τη Ροή φωτό μου: JPEG, TIFF, PNG και οι περισσότερες μορφές RAW.
 • Βίντεο και μορφές αρχείων για τα Κοινόχρηστα άλμπουμ: τύποι αρχείων MP4 και QuickTime και μορφές αρχείων βίντεο H.264 και MPEG-4. Η διάρκεια των βίντεο μπορεί να ανέρχεται σε 15 λεπτά το μέγιστο.

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κατά την εισαγωγή φωτογραφιών:

 • Όταν εισάγετε φωτογραφίες σε iPad ή iPhone με χρήση του Κιτ σύνδεσης κάμερας, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται απευθείας στην καρτέλα «Φωτό». Αν η Ροή φωτό μου είναι ενεργοποιημένη και έχετε συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να συμπληρώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω όρια. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη Ροή φωτό μου κατά την εισαγωγή φωτογραφιών σε iPad ή iPhone με χρήση του Κιτ σύνδεσης κάμερας.
 • Όταν εισάγετε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών στο iPhoto ή στο Aperture, είναι πιθανό να συμπληρώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω όρια αν έχετε επιλέξει «Αυτόματη αποστολή» στις προτιμήσεις της Ροής φωτό μου. Τόσο το iPhoto όσο και το Aperture θα διακόψουν την αποστολή στη Ροή φωτό μου όταν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο. Η αποστολή θα συνεχιστεί αυτόματα την επόμενη ώρα, ημέρα ή τον επόμενο μήνα, ανάλογα με το όριο που συμπληρώθηκε.
 • Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud σε μια συσκευή με iOS 8.3 ή στο OS X Yosemite v10.10.3, η Ροή φωτό μου θα ανεβάζει τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες για κοινή χρήση με συσκευές που δεν χρησιμοποιούν τις Φωτογραφίες iCloud. Οι φωτογραφίες της Ροής φωτό μου θα προστίθενται αυτόματα στο άλμπουμ «Όλες οι φωτό» στις συσκευές που έχουν ενεργοποιημένες τις Φωτογραφίες iCloud.

Εξαιτίας περιορισμών στον χώρο αποθήκευσης, το Apple TV ενδέχεται να εμφανίζει μόνο τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: