Χρήση οθόνης μπράιγ MDV MB408L με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ MDV MB408L με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Αριστερά
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο  Δεξιά
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας F5
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης F7
Ενεργοποίηση του κουμπιού "Πίσω", αν υπάρχει F8
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο F4
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο F3

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Επάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Κάτω
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα Επάνω + Shift
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα Κάτω + Shift

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης F9
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο F2
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή F1

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα αριστερά Αριστερά + Shift ή F5
Μετατόπιση γραφής μπράιγ στα δεξιά Δεξιά + Shift ή F0

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα κοινών εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: