Χρήση οθόνης μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue με το VoiceOver στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής.

Οι ακόλουθες εντολές ισχύουν μόνο για την οθόνη μπράιγ Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue. Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Δεξιός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά Δεξιός ταλαντωτής πάνω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά Δεξιός ταλαντωτής κάτω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω Αριστερός ταλαντωτής πάνω
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω Αριστερός ταλαντωτής κάτω
Ενεργοποίηση κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει Αριστερός επιλογέας 

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης πάνω
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερός ταλαντωτής πλοήγησης κάτω

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Σειρά δρομολογητή ή Σειρά 2 δρομολογητή
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Αριστερό κουμπί λειτουργίας ή Δεξιό κουμπί λειτουργίας
Έναρξη ή διακοπή της τρέχουσας ενέργειας Δεξιός επιλογέας

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Σειρά δρομολογητή κατάστασης ή Σειρά 2 δρομολογητή κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Παράλληλη μετατόπιση αριστερά
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Παράλληλη μετατόπιση δεξιά

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Freedom Scientific Focus Blue: Πλήκτρα συσκευής για πλοήγηση στο VoiceOver για μια λίστα εντολών για τα νεότερα μοντέλα οθόνης Focus Blue. Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα κοινών εντολών γενικής χρήσης.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: