Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από μια εφαρμογή σε μια άλλη στη συσκευή iOS. Όταν επιστρέψετε στην πρώτη, μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.

εναλλαγή εφαρμογών με iPhone X

Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone X και iPad

Αν έχετε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, ή iPad:

  1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος προς τη μέση της οθόνης και πατήστε παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί η Εναλλαγή εφαρμογών.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή.

Αν έχετε ζευγοποιήσει ένα Smart Keyboard ή ένα πληκτρολόγιο Bluetooth με το iPad, μπορείτε να μεταβείτε από τη μία εφαρμογή στην άλλη πιέζοντας τα πλήκτρα Command-Tab.

εναλλαγή εφαρμογών με το κουμπί αφετηρίας

Εναλλαγή εφαρμογών με το κουμπί Αφετηρίας

Αν έχετε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο, ή iPad:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή.

ανανέωση εφαρμογών στο υπόβαθρο

Χρήση της λειτουργίας Ανανέωσης εφαρμογών στο υπόβαθρο

Όταν μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή, κάποιες εφαρμογές εξακολουθούν να εκτελούνται για μικρό χρονικό διάστημα προτού μεταβούν σε κατάσταση αναστολής. Οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, δεν είναι ανοιχτές και δεν καταναλώνουν πόρους του συστήματος. Με τη λειτουργία Ανανέωσης εφαρμογών στο υπόβαθρο, οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής μπορούν να ελέγχουν για ενημερώσεις και νέο περιεχόμενο. 

Αν θέλετε οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής να ελέγχουν για νέο περιεχόμενο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφ. στο υπόβαθρο, και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ανανέωση εφ. στο υπόβαθρο". Αν κλείσετε μια εφαρμογή από την εναλλαγή εφαρμογών, η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί ή να ελέγξει για νέο περιεχόμενο μέχρι να την ανοίξετε ξανά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: