Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από μια εφαρμογή σε άλλη. Έπειτα, όταν επιστρέψετε στην προηγούμενη εφαρμογή, μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε.

Εναλλαγή εφαρμογών σε iPhone X και iPad

Αν έχετε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, ή iPad:

  1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος προς τη μέση της οθόνης και πατήστε παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί η Εναλλαγή εφαρμογών.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή.

Αν έχετε ζευγοποιήσει ένα Smart Keyboard ή ένα πληκτρολόγιο Bluetooth με το iPad, μπορείτε να μεταβείτε από μια εφαρμογή σε άλλη πιέζοντας τα πλήκτρα Command-Tab.

Εναλλαγή εφαρμογών με το κουμπί Αφετηρίας

Αν έχετε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, ή iPad:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά, για να εντοπίσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε την εφαρμογή.

Χρήση της λειτουργίας Ανανέωσης εφαρμογών στο παρασκήνιο

Όταν μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή, κάποιες εφαρμογές εξακολουθούν να εκτελούνται για μικρό χρονικό διάστημα προτού μεταβούν σε κατάσταση αναστολής. Οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, δεν είναι ανοιχτές και δεν καταναλώνουν πόρους του συστήματος. Με τη λειτουργία Ανανέωσης εφαρμογών στο παρασκήνιο, οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής μπορούν να ελέγχουν για ενημερώσεις και νέο περιεχόμενο. 

Αν θέλετε οι εφαρμογές που βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής να ελέγχουν για νέο περιεχόμενο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφ. στο παρασκήνιο, και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ανανέωση εφ. στο παρασκήνιο". Αν κλείσετε μια εφαρμογή από την εναλλαγή εφαρμογών, η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορεί να εκτελεστεί ή να ελέγξει για νέο περιεχόμενο μέχρι να την ανοίξετε ξανά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: