Ρύθμιση της απόδοσης γραφικών σε MacBook Pro

Μάθετε πώς να προσαρμόζετε την απόδοση γραφικών στο MacBook Pro.

Πολλά μοντέλα MacBook Pro διαθέτουν δύο συστήματα γραφικών (έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή γραφικών και έναν διακριτό επεξεργαστή γραφικών) και μια λειτουργία λογισμικού που βελτιστοποιεί την απόδοση γραφικών μεταξύ τους.

Σε αυτούς τους υπολογιστές, η επιλογή «αυτόματη εναλλαγή γραφικών» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα εναλλαγή στο καλύτερο σύστημα γραφικών για τις εφαρμογές που εκτελούνται σε αυτόν. Η χρήση αυτής της επιλογής μπορεί επίσης να μεγιστοποιήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

Παράθυρο προτιμήσεων μπαταρίας στο macOS με επιλεγμένη την «Αυτόματη εναλλαγή γραφικών»

Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε συνέχεια τον διακριτό επεξεργαστή γραφικών υψηλότερης απόδοσης, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Μπαταρία», κάντε κλικ στην καρτέλα «Μπαταρία» και κατόπιν καταργήστε την επιλογή του πλαισίου για την αυτόματη εναλλαγή γραφικών. Στο macOS Catalina 10.15 και παλαιότερες εκδόσεις, αυτή η ρύθμιση βρίσκεται στις προτιμήσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Αν συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη στο Mac σας, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή γραφικών υψηλής απόδοσης μέχρι να την αποσυνδέσετε.

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γραφικών

Αν δεν βλέπετε την επιλογή αυτόματης εναλλαγής γραφικών, ο υπολογιστής σας διαθέτει μόνο ένα σύστημα γραφικών.


Ημερομηνία δημοσίευσης: