Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές εντός των εφαρμογών

Πολλές εφαρμογές του iPhone, του iPad, του iPod touch και του Mac σάς δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε αγορές εντός εφαρμογών, όπως να πληρώσετε περιοδικές συνδρομές, να αγοράσετε νομίσματα εντός των παιχνιδιών ή να ξεκλειδώσετε πλήρη παιχνίδια ή εφαρμογές.

iPhone X με ανοιχτό το App Store. Εμφανίζεται μεγεθυμένο το κουμπί «Λήψη» για μια δωρεάν εφαρμογή.

Μάθετε ποιες αγορές εντός εφαρμογών είναι διαθέσιμες

Οι αγορές εντός εφαρμογών είναι πρόσθετο περιεχόμενο ή συνδρομές που μπορείτε να αγοράσετε μέσα από τις εφαρμογές της συσκευής σας iOS ή του υπολογιστή σας.

Δεν προσφέρουν όλες οι εφαρμογές αγορές αυτού του είδους. Αν μια εφαρμογή προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Παρέχει αγορές εντός εφαρμογής» ή «Αγορές εντός εφαρμογής» κοντά στην τιμή της εφαρμογής ή στο κουμπί «Αγορά» ή «Λήψη» στο App Store.

Αν μια εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για λήψη, θα έχει ένα κουμπί «Λήψη». Δεν θα χρεωθείτε για τη λήψη αυτής της εφαρμογής. Ωστόσο, ορισμένες ή όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε μία αγορά ή περιοδικές αγορές (συνδρομή) εντός της εφαρμογής.

Τύποι αγορών εντός των εφαρμογών 

Όταν αγοράζετε επιπλέον περιεχόμενο ή συνδρομές, κάνετε μία από τις εξής αγορές εντός εφαρμογών:

Είδος αγοράς εντός εφαρμογής

Παράδειγμα περιεχομένου

Περιγραφή

Αναλώσιμο περιεχόμενο

 • Νόμισμα παιχνιδιού
 • Συμβουλές για παιχνίδι
 • Επιπλέον ζωή
 • Επιπλέον πόντοι εμπειρίας
 • Πακέτο εξαγωγής σε νέα μορφή αρχείου

Πρέπει να αγοράσετε ξανά αυτό το περιεχόμενο κάθε φορά που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη του δωρεάν. Αν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή ή αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή σε νέα συσκευή, μπορεί να χάσετε το αναλώσιμο περιεχόμενο που αγοράσατε. Για παράδειγμα, αν εγκαταστήσετε στο iPod touch ένα παιχνίδι που ξεκινήσατε να παίζετε στο iPhone, οι πίστες του παιχνιδιού θα συγχρονιστούν, αλλά η επιπλέον ζωή ή οι πόντοι εμπειρίας που αγοράσατε στο iPhone δεν θα συγχρονιστούν.

Μη αναλώσιμο περιεχόμενο 

 • Αναβάθμιση σε έκδοση pro 
 • Αφαίρεση διαφημίσεων
 • Ξεκλείδωμα πλήρους παιχνιδιού
 • Απεριόριστες συμβουλές
 • Επιπλέον χαρακτήρες
 • Επιπλέον αξεσουάρ
 • Επιπλέον πίστες για παιχνίδια
 • Χάρτες για οδηγούς πόλεων

Η αγορά αυτού του περιεχομένου γίνεται μία φορά και μπορείτε να το μεταφέρετε σε άλλες συσκευές που έχουν συσχετιστεί με το Apple ID σας. Αν χάσετε μια αγορά μη αναλώσιμου περιεχομένου, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη της δωρεάν. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τις αγορές εντός των εφαρμογών.

Συνδρομές χωρίς ανανέωση

 • Πάσο πρόσβασης σε μια αθλητική σεζόν
 • Συνδρομές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, για έναν, δύο, τρεις ή έξι μήνες)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανάλογα με την εφαρμογή και μπορείτε να αγοράσετε ξανά αυτό το περιεχόμενο μόλις λήξει η συνδρομή.

Συνδρομές αυτόματης ανανέωσης 

 • Συνδρομές σε εφημερίδες
 • Συνδρομές σε περιοδικά
 • Διαρκής παροχή υπηρεσιών (Netflix, Hulu Plus, κ.λπ.)
 • Παιχνίδια

Μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις υπηρεσίες ή αυτό το περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισχύος συνδρομής και η συνδρομή θα ανανεωθεί αυτόματα στο τέλος της χρονικής περιόδου. Οι εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν περιόδους συνδρομών διαφορετικής διάρκειας, όπως εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν μια δοκιμαστική περίοδο δωρεάν ή με έκπτωση.

Μάθετε πώς μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση των συνδρομών σας.

 

Οι αγορές εντός εφαρμογών δεν μοιράζονται με όλα τα μέλη της οικογένειας στην Οικογενειακή κοινή χρήση. Δείτε ποιο είναι το περιεχόμενο αγορών που μπορείτε να μοιραστείτε με την Οικογενειακή κοινή χρήση.


Πραγματοποίηση αγοράς εντός εφαρμογής

Για να κάνετε αγορές εντός εφαρμογών, πρέπει να επαληθεύσετε το Apple ID σας. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις συνθηματικού Apple ID για να κάνετε αγορές.

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την πραγματοποίηση μιας αγοράς εντός εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία πληρωμής σας είναι ενημερωμένα. Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τις αγορές εντός εφαρμογών, μπορείτε να το αναφέρετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τις συνδρομές εντός εφαρμογών που ανανεώνονται αυτόματα.


Προβολή και διαχείριση προηγούμενων αγορών εντός εφαρμογών

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, αν δεν βλέπετε την αγορά σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια αγορά εντός εφαρμογής ή δεν είστε βέβαιοι ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό αγορών σας. Το ιστορικό αγορών σας περιλαμβάνει επίσης τις αναλυτικές σας αγορές για κάθε παραγγελία.

Αν και πάλι δεν μπορείτε να βρείτε μια αγορά εντός εφαρμογής που γνωρίζετε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τις αγορές εντός εφαρμογών, μπορείτε να το αναφέρετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ή να ακυρώσετε τις συνδρομές εντός εφαρμογών που ανανεώνονται αυτόματα.


Μάθετε περισσότερα

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε περισσότερα για το τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Published Date: