Προσδιορισμός των θυρών του Mac

Αν δεν είστε βέβαιοι ποια θύρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε με την εξωτερική οθόνη, τη μονάδα σκληρού δίσκου, την κάμερα, τον εκτυπωτή, το iPhone, το iPad ή άλλη συσκευή, μπορεί να σας βοηθήσουν τα σχήματα και τα σύμβολα των θυρών σε αυτόν τον οδηγό. 

Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις θύρες και άλλους τύπους θυρών του Mac περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές για το Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac, κάντε διπλό κλικ στον σειριακό αριθμό σας και στη συνέχεια πατήστε Command-C για να τον αντιγράψετε.
 2. Μεταβείτε στη σελίδα Τεχνικές προδιαγραφές, κάντε κλικ στη γραμμή «Αναζήτηση τεχνικών προδιαγραφών», πατήστε Command-V για να εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του υπολογιστή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».
 3. Κάντε κλικ στη σελίδα προδιαγραφών για το Mac σας.


Thunderbolt 4

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες Thunderbolt 4:

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές οθόνες και άλλες συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου Thunderbolt 4 , καλωδίου Thunderbolt 3  ή καλωδίου USB-C. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα καλώδιο φόρτισης USB-C για τη φόρτιση του laptop σας ή ένα καλώδιο USB-C σε Lightning για τη φόρτιση του iPhone ή του iPad σας. Αν διαθέτετε μια συσκευή που δεν συνδέεται σε αυτήν τη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα για τη σύνδεσή της.

Αν έχετε Mac Studio με M1 Ultra, μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια οθόνη ή μια συσκευή Thunderbolt στις θύρες Thunderbolt 4 στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή.


Thunderbolt / USB 4

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες Thunderbolt / USB 4:

Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία εξωτερική οθόνη και άλλες συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου Thunderbolt 3 ή καλωδίου USB-C. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα καλώδιο φόρτισης USB-C για τη φόρτιση του laptop σας ή ένα καλώδιο USB-C σε Lightning για τη φόρτιση του iPhone ή του iPad σας. Αν διαθέτετε μια συσκευή που δεν συνδέεται σε αυτήν τη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα για τη σύνδεσή της.

Πίσω πλευρά ενός iMac του 2021 με τις θύρες μεγεθυμένες

Στο iMac (24 ιντσών, M1, 2021), το σύμβολο  εμφανίζεται πάνω από κάθε θύρα Thunderbolt / USB 4. Για να συνδέσετε μια οθόνη, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις θύρες με το σύμβολο Thunderbolt .


Thunderbolt 3

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες Thunderbolt 3:

 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac (21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (2019)
 • Mac Pro (Rack, 2019)
 • Mac mini (2018)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2019)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2018)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (16 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2018)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2018, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, δύο θύρες Thunderbolt 3)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις θύρες με οθόνες και άλλες συσκευές που συνδέονται είτε μέσω καλωδίου Thunderbolt 3  είτε μέσω καλωδίου USB-C. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό ρεύματος και ένα καλώδιο USB-C για τη φόρτιση του laptop σας. Αν διαθέτετε μια συσκευή που δεν συνδέεται σε αυτήν τη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα για τη σύνδεσή της.


USB 3

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες USB 3:

 • Mac Studio (2022)
 • iMac (24 ιντσών, M1, 2021) με τέσσερις θύρες
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, 2017)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015)

Σε μοντέλα Mac Studio με M1 Max, χρησιμοποιήστε τις θύρες USB 3 στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή με εξωτερικές συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB-C. Για να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη, χρησιμοποιήστε τις θύρες με το σύμβολο Thunderbolt  στην πίσω πλευρά του υπολογιστή.

Στο iMac (μόνο στο μοντέλο τεσσάρων θυρών), χρησιμοποιήστε τις θύρες USB 3 με εξωτερικές συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB-C. Για να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις θύρες με το σύμβολο Thunderbolt .

Στο MacBook, χρησιμοποιήστε αυτήν τη θύρα με οθόνες και άλλες συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB-C. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό ρεύματος και ένα καλώδιο USB-C για τη φόρτιση του laptop σας. Αν διαθέτετε μια συσκευή που δεν συνδέεται σε αυτήν τη θύρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα για τη σύνδεσή της.


HDMI

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρα HDMI:

 • Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022
 • Μοντέλα MacBook Pro 14 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
 • Μοντέλα MacBook Pro 16 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2012 έως το 2015
 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2012 έως το 2015
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα
 • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2013 ή αργότερα

Χρησιμοποιήστε τη θύρα HDMI με οθόνες και τηλεοράσεις που συνδέονται μέσω καλωδίου HDMI.
   


Κάρτα SD

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν υποδοχή κάρτας SDXC:

 • Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022
 • Μοντέλα MacBook Pro 14 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
 • Μοντέλα MacBook Pro 16 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2015
 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2015
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2014
 • Μοντέλα MacBook Air 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2013 έως το 2017
 • Μοντέλα iMac 27 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα
 • Μοντέλα iMac 21,5 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή της κάρτας SD με κάρτες πολυμέσων SD, SDHC, SDXC, MMC και UHS-II, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται από τις ψηφιακές κάμερες.
  


Ethernet

Χρησιμοποιήστε τη θύρα Ethernet  με δίκτυα και συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου Ethernet (RJ45).

Σε ορισμένα μοντέλα iMac, η θύρα Ethernet βρίσκεται στο τροφοδοτικό ρεύματος του υπολογιστή. Αν το Mac σας ή το τροφοδοτικό ρεύματος δεν διαθέτει θύρα Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα Ethernet.


Τροφοδοσία

Χρησιμοποιήστε τη θύρα παροχής ρεύματος στο laptop Mac, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε παροχή ρεύματος AC μέσω καλωδίου USB-C σε MagSafe 3 και τροφοδοτικού ρεύματος USB-C, τροφοδοτικού ρεύματος MagSafe 2 ή τροφοδοτικού ρεύματος MagSafe. Ορισμένα laptop Mac διαθέτουν ειδική θύρα φόρτισης, ενώ άλλα χρησιμοποιούν μόνο θύρες USB-C για φόρτιση.

Μάθετε πώς να προσδιορίσετε ποιο τροφοδοτικό ρεύματος για Mac έχετε και πώς να φορτίσετε γρήγορα το MacBook Air ή το MacBook Pro.

Τα τροφοδοτικά ρεύματος MagSafe 2 και MagSafe δεν είναι συμβατά με το MagSafe 3.


Ήχος

Χρησιμοποιήστε τη θύρα εξόδου ήχου,  ή , με ακουστικά, ηχεία και άλλες συσκευές εξόδου ήχου που συνδέονται μέσω καλωδίου ήχου με υποδοχή ήχου 3,5 χλστ. (1/8 ίντσας). Σε laptop Mac που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα και σε Mac Studio, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά υψηλής σύνθετης αντίστασης στην υποδοχή ήχου 3,5 χλστ.

Χρησιμοποιήστε τη θύρα εισόδου ήχου  με μικρόφωνο ή άλλη συσκευή εισόδου ήχου που συνδέεται μέσω καλωδίου ήχου με υποδοχή ήχου 3,5 χλστ. (1/8 ίντσας).

 


USB-A

Χρησιμοποιήστε αυτές τις θύρες με συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB-A . Ορισμένες φορές, οι θύρες USB προσδιορίζονται ανάλογα με την προδιαγραφή USB της θύρας, για παράδειγμα, USB 2 ή USB 3. 

  


Από τα αριστερά προς τα δεξιά: παροχή ρεύματος, δύο θύρες Thunderbolt, θύρα USB-A και έξοδος ήχου.
 


Thunderbolt

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες Thunderbolt ή Thunderbolt 2:

 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2015
 • MacBook Air που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2017
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2014
 • iMac που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2015
 • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2013

Χρησιμοποιήστε αυτές τις θύρες με οθόνες και άλλες συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου Thunderbolt .

Το Thunderbolt και το Thunderbolt 2 δεν είναι ίδια με το Mini DisplayPort . Μπορεί να έχουν το ίδιο σχήμα, αλλά φέρουν διαφορετικά σύμβολα στο καλώδιο και στη θύρα. Ωστόσο, αυτή η θύρα υποστηρίζει Mini DisplayPort για έξοδο βίντεο, επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Mini DisplayPort για τη σύνδεση οθόνης Mini DisplayPort.
   


Mini DisplayPort

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν θύρες Mini DisplayPort:

 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν από τα τέλη του 2008 έως το 2010
 • MacBook Air που κυκλοφόρησαν από τα τέλη του 2008 έως το 2010
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2010
 • iMac που κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2010
 • Mac Pro που κυκλοφόρησαν από το 2009 έως το 2012

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θύρα με οθόνες που συνδέονται μέσω καλωδίου Mini DisplayPort .

Το Mini DisplayPort δεν είναι ίδιο με το Thunderbolt ή Thunderbolt 2 . Μπορεί να έχουν το ίδιο σχήμα, αλλά φέρουν διαφορετικά σύμβολα στο καλώδιο και στη θύρα.
  


FireWire


FireWire 400

FireWire 800

Χρησιμοποιήστε τη θύρα FireWire  με συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου FireWire 400 ή FireWire 800.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: