Διαμόρφωση του Exchange ActiveSync σε iPhone ή iPad

Αν προσθέσετε τον λογαριασμό σας Exchange ActiveSync, μπορείτε να συγχρονίσετε το Mail, τις Επαφές, τα Ημερολόγια, τις Υπομνήσεις και τις Σημειώσεις με τη συσκευή iOS.

Προσθήκη του λογαριασμού Exchange

Πατήστε Ρυθμίσεις > Mail > Προσθήκη λογαριασμού > Microsoft Exchange.

Αν προσθέτετε άλλον λογαριασμό, πατήστε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού.

 

Εισαγωγή της διεύθυνσης email σας

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και κατόπιν πατήστε «Επόμενο». Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια περιγραφή για τον λογαριασμό σας.

Προσθήκη λογαριασμού Exchange στις Ρυθμίσεις

Σύνδεση στον Exchange Server

Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας, επιλέξτε «Σύνδεση» ή «Ρύθμιση παραμέτρων χειροκίνητα».

Πατήστε «Σύνδεση» για να βρείτε αυτόματα τις πληροφορίες του λογαριασμού σας Exchange. Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας, θα λάβετε καθοδήγηση μέσω μιας προσαρμοσμένης ροής εργασιών ελέγχου ταυτότητας. 

Πατήστε «Ρύθμιση παραμέτρων χειροκίνητα» για να διαμορφώσετε τον λογαριασμό σας με τον βασικό έλεγχο ταυτότητας. Εισαγάγετε το συνθηματικό του email σας και κατόπιν πατήστε «Επόμενο». Ενδέχεται να σας ζητηθεί επίσης να εισαγάγετε επιπλέον πληροφορίες για τον διακομιστή, τις οποίες μπορείτε να λάβετε από τον διαχειριστή του Exchange Server.

Οθόνη στοιχείων λογαριασμού Exchange στις ρυθμίσεις

Συγχρονισμός του περιεχομένου σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε Mail, Επαφές, τα Ημερολόγια, Υπομνήσεις και Σημειώσεις. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Αποθήκευση».

Οθόνη διαμόρφωσης λογαριασμού Exchange στις ρυθμίσεις

Επεξεργασία των ρυθμίσεων του Exchange

Πατήστε Ρυθμίσεις > Mail > Λογαριασμοί και κατόπιν επιλέξτε τον λογαριασμό Exchange που διαθέτετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτόματες απαντήσεις σε περίπτωση απουσίας σας και να αλλάξετε τη συχνότητα συγχρονισμού του Mail. Για να αλλάξετε προηγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το όνομα του λογαριασμού σας για να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως τα πρωτόκολλα SSL και S/MIME.


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάπτυξη iOS.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: