Εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight στο Mac

Αν λάβετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση στο Mac σας, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight.

Πριν από την εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight


Εκ νέου δημιουργία του ευρετηρίου Spotlight

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «Spotlight».
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο».
 3. Μεταφέρετε τον δίσκο ή τον φάκελο για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εκ νέου το ευρετήριο στη λίστα των τοποθεσιών στις οποίες το Spotlight δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί αναζήτηση. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) και επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που θέλετε να προσθέσετε.
  φάκελος με όνομα «Έγγραφα» που μεταφέρεται στη λίστα «Να μην επιτρέπεται στο Spotlight να πραγματοποιεί αναζήτηση σε αυτές τις τοποθεσίες» στην περιοχή Προτιμήσεις συστήματος, Spotlight
  Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο στην καρτέλα «Απόρρητο» μόνο αν έχετε δικαιώματα κατόχου για αυτό το στοιχείο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα, επιλέξτε «Βοήθεια» από τη γραμμή μενού του Finder και κατόπιν πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον όρο «δικαιώματα».
 4. Από την ίδια λίστα τοποθεσιών, επιλέξτε τον δίσκο ή τον φάκελο που μόλις προσθέσατε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης (–) για να τον αφαιρέσετε από τη λίστα.
  Καρτέλα «Απόρρητο» στην περιοχή Προτιμήσεις συστήματος, Spotlight, με επεξήγηση των κουμπιών προσθήκης και αφαίρεσης
 5. Κλείστε τις «Προτιμήσεις συστήματος». Το Spotlight θα δημιουργήσει εκ νέου το ευρετήριο για τα περιεχόμενα του δίσκου ή του φακέλου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών για τις οποίες δημιουργείται ευρετήριο.
Ημερομηνία δημοσίευσης: