Σχετικά με τα τροφοδοτικά ρεύματος για Mac

Μάθετε ποιο τροφοδοτικό ρεύματος και ποιο καλώδιο συνοδεύει τον φορητό σας υπολογιστή Mac.

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί USB-C για τη φόρτιση, μπορείτε να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή Mac με οποιοδήποτε τροφοδοτικό ρεύματος ή οθόνη USB-C. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία φόρτισης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό ρεύματος και το καλώδιο που συνοδεύουν τον φορητό υπολογιστή Mac. 


MacBook Air

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τον τύπο του τροφοδοτικού που συνοδεύει κάθε MacBook Air. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιο μοντέλο έχετε, μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε το μοντέλο του MacBook Air σας.

 

Καλώδιο φόρτισης USB-C δίπλα σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 30 W
Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 30 W της Apple και καλώδιο φόρτισης USB-C

 • Μοντέλα MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 45 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 45 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2

 • Μοντέλα MacBook Air που κυκλοφόρησαν από το 2012 έως το 2017

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 45 W με σύνδεσμο τύπου L
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 45 W με σύνδεσμο τύπου «L»

 • Μοντέλα MacBook Air 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2008 έως το 2011*
 • Μοντέλα MacBook Air 11 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2010 έως το 2011

* Τα τροφοδοτικά που συνόδευαν το MacBook Air (Original), το MacBook Air (τέλη 2008) και το MacBook Air (μέσα 2009) δεν συνιστώνται για χρήση με τα μοντέλα MacBook Air (τέλη 2010). Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε το αρχικό τροφοδοτικό ρεύματος του υπολογιστή σας ή ένα νεότερο τροφοδοτικό.


MacBook Pro

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τον τύπο του τροφοδοτικού που συνοδεύει κάθε MacBook Pro. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιο μοντέλο έχετε, μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε το μοντέλο του MacBook Pro σας.

 

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 96 W και καλώδιο USB-C σε MagSafe 3

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 67 W ή 96 W της Apple και καλώδιο USB-C σε MagSafe 3

 • Μοντέλα MacBook Pro 14 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021

Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να φορτιστούν με καλώδιο φόρτισης USB-C. Μάθετε σχετικά με τη φόρτιση του MacBook Pro 14 ιντσών και του MacBook Pro 16 ιντσών.

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 140 W και καλώδιο USB-C σε MagSafe 3

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 140 W της Apple και καλώδιο USB-C σε MagSafe 3

 • Μοντέλα MacBook Pro 16 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2021

Αυτά τα μοντέλα μπορούν επίσης να φορτιστούν με καλώδιο φόρτισης USB-C. Μάθετε σχετικά με τη φόρτιση του MacBook Pro 14 ιντσών και του MacBook Pro 16 ιντσών.

 

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 96 W και καλώδιο φόρτισης USB-C
Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 96 W της Apple και καλώδιο φόρτισης USB-C

 • Μοντέλα MacBook Pro 16 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2019

 

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 61 W και καλώδιο φόρτισης USB-C
Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 61 W της Apple και καλώδιο φόρτισης USB-C

 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα

 

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 87 W και καλώδιο φόρτισης USB-C
Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 87 W της Apple και καλώδιο φόρτισης USB-C

 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2

 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2012 έως το 2015

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου MagSafe 2

 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2012 έως το 2015

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου L
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου «L»

 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2010 έως το 2012

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου L
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου «L»

 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2010 έως το 2012
 • Μοντέλα MacBook Pro 17 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2010 έως το 2011

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου Τ
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 85 W με σύνδεσμο τύπου «Τ»

 • Μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2009
 • Μοντέλα MacBook Pro 17 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2009

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου Τ
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου «Τ»

 • Μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2009


MacBook

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τον τύπο του τροφοδοτικού που συνοδεύει κάθε MacBook. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιο μοντέλο έχετε, μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε το μοντέλο του MacBook σας.

 

Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 30 W και καλώδιο φόρτισης USB-C
Τροφοδοτικό ρεύματος USB-C 29 W ή 30 W της Apple και καλώδιο φόρτισης USB-C

 • Μοντέλα MacBook που κυκλοφόρησαν το 2015 ή αργότερα

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου L
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου «L»

 • Μοντέλα MacBook που κυκλοφόρησαν από τα τέλη του 2009 έως το 2010

 

Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου Τ
Τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe 60 W με σύνδεσμο τύπου «Τ»

 • Μοντέλα MacBook που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως τα μέσα 2009


Μάθετε περισσότερα

Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη χρήση του καλωδίου ή του τροφοδοτικού MagSafe, μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το καλώδιο ή το τροφοδοτικό ρεύματος MagSafe δεν λειτουργεί.

Αν έχετε ένα παλαιότερο τροφοδοτικό MagSafe, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με υπολογιστές Mac που διαθέτουν θύρες MagSafe 2 χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα MagSafe σε MagSafe 2.

Ο μετατροπέας MagSafe σε MagSafe 2 δεν είναι συμβατός με MagSafe 3.

Ημερομηνία δημοσίευσης: