Λήψη υπηρεσιών σέρβις για το προϊόν Apple που διαθέτετε μετά την ημερομηνία λήξης της εγγύησης

Μάθετε για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τη λήψη υπηρεσιών σέρβις και ανταλλακτικών για συσκευές Apple μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης.

Οι κάτοχοι προϊόντων iPhone, iPad, iPod, Mac ή Apple TV μπορούν να λάβουν υπηρεσίες σέρβις και ανταλλακτικά από παρόχους υπηρεσίας Apple, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων Apple Store και των ανεξάρτητων κέντρων επισκευών, για 5 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία που η Apple διένειμε για τελευταία φορά το προϊόν για πώληση.

Οι υπηρεσίες σέρβις και τα ανταλλακτικά μπορούν να παρασχεθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται από τον νόμο ή για έως και 7 έτη*, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Επιπλέον, τα Mac laptop ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια εκτεταμένη περίοδο επισκευής μόνο για την μπαταρία για έως και 10 έτη από την ημερομηνία που διανεμήθηκε τελευταία φορά το προϊόν για πώληση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Η Apple διακόπτει το σέρβις υλικού για ορισμένα τεχνολογικά παρωχημένα προϊόντα. Το προϊόν σας υποστηρίζεται από συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού και από ένα δίκτυο με περισσότερες από 5.000 πιστοποιημένες από την Apple τοποθεσίες επισκευής, όπου μπορείτε να βασιστείτε σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόσμενο.

* Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ορισμένα ανταλλακτικά σέρβις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα λόγω της τοπικής νομοθεσίας ή των περιορισμών υλικών.

Η Apple και το περιβάλλον

Τα προϊόντα Apple είναι σχεδιασμένα για μακροχρόνια χρήση. Κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά που ελέγχονται ενδελεχώς στο Εργαστήριο δοκιμών αξιοπιστίας μας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το προϊόν σας, τόσο περισσότερο προστατεύετε το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Apple και το περιβάλλον, επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://www.apple.com/environment.

Πληροφορίες για παλαιά προϊόντα

Τα προϊόντα θεωρούνται παλαιά όταν η Apple έχει σταματήσει τη διανομή τους για πώληση πριν από 5 έως 7 έτη.

Για τα προϊόντα που αγοράστηκαν στη Γαλλία, ανατρέξτε στο έγγραφο Θεσμοθετημένες εγγυήσεις πωλητή και ανταλλακτικών (PDF). Οι κάτοχοι νέων iPhone ή Mac laptop που αγοράστηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στη Γαλλία μπορούν να λάβουν υπηρεσίες σέρβις και ανταλλακτικά από την Apple ή τους παρόχους υπηρεσιών Apple για 7 χρόνια από την ημερομηνία που η Apple παρείχε για τελευταία φορά το μοντέλο προϊόντος για διανομή στη Γαλλία.

Μάθετε ποια προϊόντα είναι παλαιά:

Πληροφορίες για τα καταργημένα προϊόντα

Τα προϊόντα θεωρούνται καταργημένα όταν η Apple έχει σταματήσει τη διανομή τους για πώληση πριν από περισσότερα από 7 έτη. Τα προϊόντα Beats με την επωνυμία Monster θεωρούνται καταργημένα ανεξάρτητα από τον χρόνο αγοράς τους. 

Η Apple διακόπτει όλες τις υπηρεσίες σέρβις υλισμικού για τα καταργημένα προϊόντα και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν μπορούν να παραγγείλουν ανταλλακτικά για καταργημένα προϊόντα. Τα Mac laptop ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια εκτεταμένη περίοδο επισκευής μόνο για την μπαταρία για έως και 10 έτη από την ημερομηνία που διανεμήθηκε τελευταία φορά το προϊόν για πώληση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Μάθετε ποια προϊόντα είναι καταργημένα: 

Παλαιά προϊόντα Mac παγκοσμίως

    

Mac laptop

 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, 4 TBT3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, 2 TBT3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, 4 TBT3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2015)    
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2015)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές Mac

 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (21,5 ιντσών, αρχές 2013)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)
 • Mac Pro (μέσα 2012)

Περιφερειακά

 • AirPort Express 802.11n (1ης γενιάς)
 • Apple TV HD (αρχές 2016, που πωλείται με το Siri Remote (1ης γενιάς) χωρίς τον λευκό δακτύλιο γύρω από το κουμπί «Menu»)

Καταργημένα προϊόντα Mac παγκοσμίως

    

Mac laptop

 • iBook
 • iBook (800 MHz 32 VRAM)
 • iBook (900 MHz 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD)
 • iBook (14,1 LCD 900 MHz 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD 16 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD 32 VRAM)
 • iBook (16 VRAM)
 • iBook (Opaque 16 VRAM)
 • iBook (32 VRAM)
 • iBook Special Edition (FireWire)
 • iBook (διπλό USB)
 • iBook (Firewire)
 • iBook (τέλη 2001)
 • iBook G4 [αρχικό]
 • iBook G4 (αρχές 2004)
 • iBook G4 (12 ιντσών, τέλη 2004)
 • iBook G4 (14 ιντσών)
 • iBook G4 (14 ιντσών, αρχές 2004)
 • iBook G4 (14 ιντσών, τέλη 2004)
 • iBook G4 (12 ιντσών, μέσα 2005)
 • iBook G4 (14 ιντσών, μέσα 2005)
 • MacBook (13 ιντσών)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2006)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2007)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2007)
 • MacBook (13 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, αλουμίνιο, τέλη 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, αρχές 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air [αρχικό]
 • MacBook Air (τέλη 2008)
 • MacBook Air (μέσα 2009)
 • MacBook Air (11 ιντσών, τέλη 2010)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (13 ιντσών, τέλη 2010)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro [αρχικό]
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (Γυαλιστερή οθόνη 15 ιντσών)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2,53 GHz, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (15 ιντσών 2,4/2,2 GHz)
 • MacBook Pro (15 ιντσών Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (17 ιντσών)
 • MacBook Pro (17 ιντσών Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, 2,4 GHz)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2009)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, μέσα 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2014)
 • PowerBook 100 έως PowerBook 540c (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook 1400 (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook 2400 έως 5300cs (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook Duo Dock (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook Duo (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G3
 • PowerBook G3 (πληκτρολόγιο χρώματος μπρούντζου)
 • Σειρά PowerBook G3
 • PowerBook G4
 • PowerBook G4 (DVI)
 • PowerBook G4 (Ethernet Gigabit)
 • PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών DVI)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, 1,5/1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, FW800)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, 1,67 GHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, Double-Layer SD)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, Double-Layer SD)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές Mac

 • Apple I
 • Apple II (όλα τα μοντέλα)
 • Apple III
 • Apple Network Server (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Workgroup Server (όλα τα μοντέλα)
 • eMac [αρχικό]
 • eMac (ATI Graphics)
 • eMac (USB 2.0)
 • eMac (2005)
 • iMac 233 MHz
 • iMac 266/333 MHz
 • iMac 350 MHz
 • iMac G5 (17 ιντσών)
 • iMac G5 ALS (17 ιντσών)
 • iMac G5 (20 ιντσών)
 • iMac G5 ALS (20 ιντσών)
 • iMac 400 MHz DV
 • iMac 400 MHz DV (Special Edition)
 • iMac (επίπεδη οθόνη)
 • iMac (17 ιντσών, επίπεδη οθόνη)
 • iMac (17 ιντσών, επίπεδη οθόνη, 1 GHz)
 • iMac (καλοκαίρι 2000)
 • iMac (καλοκαίρι 2000) DV
 • iMac (καλοκαίρι 2000) DV Special Edition
 • iMac (καλοκαίρι 2001)
 • iMac (αρχές 2001)
 • iMac (επίπεδη οθόνη 2003)
 • iMac (USB 2.0)
 • iMac G5 (17 ιντσών, iSight)
 • iMac (17 ιντσών, αρχές 2006)
 • iMac (17 ιντσών, μέσα 2006)
 • iMac (17 ιντσών, τέλη 2006)
 • iMac (17 ιντσών, τέλη 2006 CD)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2006)
 • iMac (20 ιντσών, τέλη 2006)
 • iMac (20 ιντσών, μέσα 2007)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2008)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2009)
 • iMac (20 ιντσών, μέσα 2009)
 • iMac (21,5 ιντσών)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2009)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2010)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2011)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2013)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2013)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)
 • iMac (24 ιντσών)
 • iMac (24 ιντσών, μέσα 2007)
 • iMac (24 ιντσών, αρχές 2008)
 • iMac (24 ιντσών, αρχές 2009)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2009)
 • iMac (27 ιντσών, μέσα 2010)
 • iMac (27 ιντσών, μέσα 2011)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)
 • iMac G5 (20 ιντσών, iSight)
 • Lisa
 • Lisa 2
 • Mac mini [αρχικό]
 • Mac mini (τέλη 2005)
 • Mac mini (αρχές 2006)
 • Mac mini (τέλη 2006)
 • Mac mini (μέσα 2007)
 • Mac mini (αρχές 2009)
 • Mac mini (τέλη 2009)
 • Mac mini (μέσα 2010)
 • Mac mini Server (μέσα 2010)
 • Mac mini (μέσα 2011)
 • Mac mini Server (μέσα 2011)
 • Mac mini (τέλη 2012)
 • Mac mini Server (τέλη 2012)
 • Mac Pro
 • Mac Pro (αρχές 2008)
 • Mac Pro (αρχές 2009)
 • Mac Pro (μέσα 2010)
 • Macintosh 128K/512K/512Ke
 • Macintosh Centris (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Classic, Macintosh Classic II
 • Macintosh Color Classic/Color Classic II
 • Macintosh II (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh LC (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Plus
 • Macintosh Portable
 • Macintosh Quadra (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Quadra/Centris (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh SE (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Server G3
 • Macintosh Server G3 (Blue and White)
 • Macintosh Server G4 (Digital Audio)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver)
 • Macintosh Server G4 (Mirrored Drive Doors)
 • Macintosh Server G4 (AGP Graphics)
 • Macintosh Server G4 (Gigabit Ethernet)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)
 • Macintosh XL
 • Performa (όλα τα μοντέλα)
 • Power Mac G4 (AGP Graphics)
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)
 • Power Mac G4 (PCI Graphics)
 • Power Mac G4 (Digital Audio)
 • Power Mac G4 (QuickSilver)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)
 • Power Mac G4 (FW 800)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Door 2003)
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G5 [αρχικό]
 • Power Mac G5 (Ιούνιος 2004)
 • Power Mac G5 (τέλη 2004)
 • Power Mac G5 (αρχές 2005)
 • Power Mac G5 (τέλη 2005)
 • Power Macintosh 4400 έως 9600 (όλα τα μοντέλα)
 • Power Macintosh G3 (Blue and White)
 • Twentieth Anniversary Macintosh
 • Xserve [αρχικό]
 • Xserve (Cluster Node)
 • Xserve G5
 • Xserve G5 (Ιανουάριος 2005)
 • Xserve RAID
 • Xserve RAID (SFP)
 • Xserve RAID (τέλη 2004, SFP)
 • Xserve (Slot Load)
 • Xserve (τέλη 2006)
 • Xserve (αρχές 2008)
 • Xserve (αρχές 2009)

Περιφερειακά

 • 1.44 Apple SuperDrive/HDI-20 Disk Drive
 • Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple A1016
 • Σταθμός βάσης AirPort (Graphite)
 • Σταθμός βάσης AirPort (Dual Ethernet)
 • Κάρτα AirPort
 • AirPort Express [αρχικό]
 • Σταθμός βάσης AirPort Extreme (αρχές 2003)
 • AirPort Extreme 802.11n (1ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (2ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (3ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (4ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (5ης γενιάς)
 • AirPort Extreme [αρχικό]
 • Apple 3.5 Drive, Apple PC 5.25 Drive
 • Apple Basic Color Monitor
 • Φορτιστής μπαταρίας Apple
 • Προϊόντα Apple CD (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Cinema Display (αρχικό)
 • Apple Cinema Display ADC
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema HD Display (23 ιντσών)
 • Apple Cinema HD Display (30 ιντσών)
 • Apple Desktop Bus Keyboard
 • Apple High-Res Monochrome Monitor
 • Apple LED Cinema Display (24 ιντσών)
 • Apple Macintosh Portrait Display
 • Apple Monochrome Monitor
 • Apple Multiple Scan Display (όλα τα μοντέλα)
 • Apple OneScanner, Apple Color OneScanner
 • Apple Personal Modem
 • Apple Data Modem (όλα τα μοντέλα)
 • Apple QuickTake (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Standard Keyboard (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Studio Display 15 ιντσών (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Studio Display 15 ADC
 • Apple Studio Display 17
 • Apple Studio Display 17 ADC
 • Apple Studio Display 17 LCD
 • Apple Studio Display 21
 • Apple TV (1ης γενιάς)
 • Apple TV (2ης γενιάς)
 • Apple TV (3ης γενιάς)
 • AppleColor Monitor (όλα τα μοντέλα)
 • AppleVision Display (όλα τα μοντέλα)
 • Color StyleWriter (όλα τα μοντέλα)
 • ColorMonitor II (όλα τα μοντέλα)
 • ColorSynch Display (όλα τα μοντέλα)
 • DDS-DC 4 mm Tape Drive
 • Disk II, Disk III
 • DuoDisk
 • Tape Backup 40SC
 • eMate 300
 • Extended Keyboard (όλα τα μοντέλα)
 • External Hard Drive SC
 • External SCSI Hard Drive
 • GeoPort
 • ImageWriter (όλα τα μοντέλα)
 • iSight
 • LaserWriter Pro (όλα τα μοντέλα)
 • LaserWriter, LaserWriter II (όλα τα μοντέλα)
 • LED Cinema Display (27 ιντσών)
 • Macintosh Disk Drive
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών)
 • Monitor II (όλα τα μοντέλα)
 • Newton MessagePad (όλα τα μοντέλα)
 • Performa/Performa Plus (όλα τα μοντέλα)
 • Personal LaserWriter (όλα τα μοντέλα)
 • StyleWriter (όλα τα μοντέλα)
 • Thunderbolt Display (27 ιντσών)
 • Time Capsule 802.11n (1ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (2ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (3ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (4ης γενιάς)
 • Two Page Monochrome Monitor
 • UniDisk (όλα τα μοντέλα)

Παλαιά προϊόντα iPod παγκοσμίως

 • iPod nano (7ης γενιάς, μέσα 2015)
 • iPod shuffle (4ης γενιάς, μέσα 2015)
 • iPod touch (4ης γενιάς)

Ποιο μοντέλο iPod έχετε

Προϊόντα iPod καταργημένα παγκοσμίως

  

 • iPod (5ης γενιάς)
 • iPod (5ης γενιάς, τέλη 2006)
 • iPod (Click Wheel)
 • iPod (Σύνδεση βάσης)
 • iPod (Τροχός κύλισης)
 • iPod (Τροχός αφής)
 • iPod classic (80 GB και 160 GB, 2007)
 • iPod classic (120 GB)
 • iPod classic (160 GB)
 • iPod Hi-Fi
 • iPod με έγχρωμη οθόνη
 • iPod mini
 • iPod nano
 • iPod nano (2ης γενιάς)
 • iPod nano (3ης γενιάς)
 • iPod nano (4ης γενιάς)
 • iPod nano (6ης γενιάς)
 • iPod nano (7ης γενιάς)
 • iPod touch (4ης γενιάς)
 • iPod touch (5ης γενιάς)
 • iPod touch (5ης γενιάς, 16 GB, μέσα 2013)
 • iPod shuffle (4ης γενιάς, τέλη 2012)

Ποιο μοντέλο iPod έχετε

 • iPod nano (5ης γενιάς) 8 GB, 16 GB
 • iPod photo
 • iPod photo (αρχές 2005)
 • iPod shuffle
 • iPod shuffle (2ης γενιάς)
 • iPod shuffle (2ης γενιάς, τέλη 2007)
 • iPod shuffle (2ης γενιάς, τέλη 2008)
 • iPod shuffle (3ης γενιάς)
 • iPod shuffle (4ης γενιάς)
 • iPod Special Edition U2
 • iPod touch
 • iPod touch (2ης γενιάς, 2008)
 • iPod touch (2ης γενιάς, 2009)
 • iPod touch (2ης γενιάς) 8 GB
 • iPod touch (3ης γενιάς) 32 GB, 64 GB

Παλαιά προϊόντα iPhone παγκοσμίως

 • iPhone 4 (8 GB)
 • iPhone 5
 • iPhone 5s
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6s (32 GB)
 • iPhone 6s Plus (32 GB)

Ποιο μοντέλο iPhone έχετε

Προϊόντα iPhone καταργημένα παγκοσμίως

 • iPhone
 • iPhone 3G (Ηπειρωτική Κίνα) 8 GB
 • iPhone 3G 8 GB, 16 GB
 • iPhone 3GS (Ηπειρωτική Κίνα) 16 GB, 32 GB
 • iPhone 3GS (8 GB)
 • iPhone 3GS 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 CDMA
 • iPhone 4 CDMA (8 GB)
 • iPhone 4 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 GSM (8 GB), Μαύρο
 • iPhone 4s
 • iPhone 4s (8 GB)
 • iPhone 5c

Ποιο μοντέλο iPhone έχετε

Παλαιά προϊόντα iPad παγκοσμίως

 • iPad Air Cellular
 • iPad Air Cellular (TD LTE)
 • iPad Air 2 Wi-Fi
 • iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini 2 Wi-Fi
 • iPad mini 2 Wi-Fi + 4G, GSM + CDMA
 • iPad Pro 9,7 ιντσών Wi-Fi
 • iPad Pro 9,7 ιντσών Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro 12,9 ιντσών Wi-Fi
 • iPad Pro 12,9 ιντσών Wi-Fi, Cellular
 • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
 • iPad Wi-Fi + 4G, GSM
 • iPad (5ης γενιάς) Wi-Fi
 • iPad (5ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular

Ποιο μοντέλο iPad έχετε

Προϊόντα iPad καταργημένα παγκοσμίως

 • iPad Air Wi-Fi
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular
 • iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD LTE)
 • iPad mini Wi-Fi, 16 GB, Γκρι
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, 16 GB, Γκρι
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular, MM, 16 GB, Γκρι
 • iPad mini Wi-Fi
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM)
 • iPad mini 3 Wi-Fi
 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular
 • iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE)
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular (MM)
 • iPad [αρχικό]
 • iPad 3G
 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi
 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular
 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi + Cellular (VZ)
 • iPad Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi + 3G
 • iPad Wi-Fi + 4G
 • iPad Wi-Fi + 4G (Verizon)
 • iPad 2 Wi-Fi
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G
 • iPad 2 Wi-Fi + 3G (Verizon)

Ποιο μοντέλο iPad έχετε

Προϊόντα Beats που θεωρούνται παλαιά στις Η.Π.Α. και καταργημένα στον υπόλοιπο κόσμο

 • Beatbox Portable (2ης γενιάς)
 • BeatsX
 • Pill 2.0
 • Powerbeats (1ης γενιάς)
 • Powerbeats 2
 • Powerbeats Wireless 2
 • Solo 2
 • Solo2 Wireless
 • Solo3 Wireless
 • Studio Wireless
 • Tour (2ης γενιάς)
 • Urbeats 3
 • Urbeats 3 (Lightning)

Προϊόντα Beats καταργημένα παγκοσμίως

  

Προϊόντα Beats

 • Beatbox Portable (1ης γενιάς)
 • Beatbox Portable (3ης γενιάς)
 • Beatbox Portable 2
 • Executive
 • Pill 1.0
 • Pill XL 1
 • Pro, μαύρο
 • Pro, λευκό
 • Solo HD
 • Tour 2.5
 • Wireless (1.5)

Προϊόντα με την επωνυμία Monster

 • Beatbox
 • Diddybeats
 • Heartbeats (1ης γενιάς)
 • Heartbeats (2ης γενιάς)
 • Heartbeats (2ης γενιάς), μαύρο
 • Heartbeats (2ης γενιάς), λευκό
 • iBeats
 • Mixr, μαύρο
 • Mixr, λευκό
 • Mixr 1
 • Powerbeats (1ης γενιάς), μαύρο
 • Powerbeats (1ης γενιάς), κόκκινο
 • Powerbeats (1ης γενιάς), λευκό
 • Pro, μαύρο
 • Pro, Detox
 • Pro, λευκό
 • Solo (1ης γενιάς), μαύρο
 • Solo (1ης γενιάς), λευκό
 • Solo (1ης γενιάς), HTC λευκό
 • Solo HD, μαύρο
 • Solo HD, μαύρο-χρυσό
 • Solo HD, μωβ
 • Solo HD, κόκκινο
 • Solo HD, λευκό
 • Solo HD, Yao Ming
 • Studio (1ης γενιάς)
 • Studio (1ης γενιάς), Red Sox
 • Studio (1ης γενιάς), μαύρο
 • Studio (1ης γενιάς), μπλε
 • Studio (1ης γενιάς), πράσινο
 • Studio (1ης γενιάς), πορτοκαλί
 • Studio (1ης γενιάς), ροζ
 • Studio (1ης γενιάς), μωβ
 • Studio (1ης γενιάς), κόκκινο
 • Studio (1ης γενιάς), Red Sox
 • Studio (1ης γενιάς), ασημί
 • Studio (1ης γενιάς), λευκό
 • Studio (2ης γενιάς)
 • Tour (1ης γενιάς)
 • Tour (1ης γενιάς), μαύρο
 • Tour (1ης γενιάς), λευκό
 • urBeats (1ης γενιάς), μαύρο
 • urBeats (1ης γενιάς), λευκό ματ
 • Wireless (1.5), μαύρο
 • Wireless (1.5), λευκό
 • Wireless (1ης γενιάς)

 

Παλαιά προϊόντα Apple Watch παγκοσμίως

 • Apple Watch Series 1, Aluminum (2ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Series 1, Aluminum (2ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Series 2, Aluminum (2ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Series 2, Aluminum (2ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Series 2, Stainless Steel (2ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Series 2, Stainless Steel (2ης γενιάς), 42 χλστ.

Αναγνώριση του Apple Watch σας

Καταργημένα προϊόντα Apple Watch παγκοσμίως

 • Apple Watch (1ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch (1ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Edition (1ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Edition (1ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Hermes (1ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Hermes (1ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Sport (1ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Sport (1ης γενιάς), 42 χλστ.
 • Apple Watch Stainless Steel (1ης γενιάς), 38 χλστ.
 • Apple Watch Stainless Steel (1ης γενιάς), 42 χλστ.

Αναγνώριση του Apple Watch σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: