Παλαιά και καταργημένα προϊόντα

Οι κάτοχοι προϊόντων iPhone, iPad, iPod ή Mac μπορούν να λάβουν υπηρεσίες σέρβις και ανταλλακτικά από την Apple ή παρόχους υπηρεσιών σέρβις της Apple για 5 έτη μετά τη διακοπή πώλησης του προϊόντος ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου απαιτείται από τη νομοθεσία. Η Apple έχει διακόψει την υποστήριξη για ορισμένα καταργημένα προϊόντα.

Παλαιά προϊόντα είναι εκείνα που η πώλησή τους έχει σταματήσει πριν από 5 έως 7 έτη. Τα παλαιά προϊόντα Mac, iPhone, iPad, iPod και Apple TV συνεχίζουν να λαμβάνουν υπηρεσίες σέρβις υλικού από παρόχους υπηρεσιών σέρβις της Apple, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής πώλησης Apple, με βάση τη διαθεσιμότητα αποθέματος ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Για τα προϊόντα που αγοράστηκαν στη Γαλλία, ανατρέξτε στο έγγραφο Θεσμοθετημένες εγγυήσεις πωλητή και ανταλλακτικών.

Καταργημένα προϊόντα είναι τα προϊόντα των οποίων η πώληση σταμάτησε πριν από 7 έτη και άνω. Τα προϊόντα Beats με την επωνυμία Monster θεωρούνται καταργημένα ανεξάρτητα από τον χρόνο αγοράς τους. Η Apple έχει διακόψει όλες τις υπηρεσίες σέρβις υλικού για τα καταργημένα προϊόντα χωρίς εξαιρέσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών σέρβις δεν μπορούν να παραγγείλουν ανταλλακτικά για καταργημένα προϊόντα.

Παλαιά προϊόντα Mac παγκοσμίως

    

Φορητοί υπολογιστές Mac

 • MacBook Air (11 ιντσών, τέλη 2010)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (Retina, μέσα 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2012)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, αρχές 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, μέσα 2014)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές Mac

 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2012)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2012)
 • iMac (21,5 ιντσών, αρχές 2013)
 • Mac mini (τέλη 2012)
 • Mac mini Server (μέσα 2011)
 • Mac mini Server (μέσα 2010)
 • Mac mini Server (τέλη 2012)
 • Mac Pro (μέσα 2012)

Περιφερειακά

 • AirPort Express 802.11n (1ης γενιάς)

Καταργημένα προϊόντα Mac παγκοσμίως

    

Φορητοί υπολογιστές Mac

 • iBook
 • iBook (800 MHz 32 VRAM)
 • iBook (900 MHz 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD)
 • iBook (14,1 LCD 900 MHz 32 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD 16 VRAM)
 • iBook (14,1 LCD 32 VRAM)
 • iBook (16 VRAM)
 • iBook (Opaque 16 VRAM)
 • iBook (32 VRAM)
 • iBook Special Edition (FireWire)
 • iBook (διπλό USB)
 • iBook (Firewire)
 • iBook (τέλη 2001)
 • iBook G4 [αρχικό]
 • iBook G4 (αρχές 2004)
 • iBook G4 (12 ιντσών, τέλη 2004)
 • iBook G4 (14 ιντσών)
 • iBook G4 (14 ιντσών, αρχές 2004)
 • iBook G4 (14 ιντσών, τέλη 2004)
 • iBook G4 (12 ιντσών, μέσα 2005)
 • iBook G4 (14 ιντσών, μέσα 2005)
 • iMac (20 ιντσών, μέσα 2009)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook (13 ιντσών)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2006)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2007)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2007)
 • MacBook (13 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, αλουμίνιο, τέλη 2008)
 • MacBook (13 ιντσών, αρχές 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, τέλη 2009)
 • MacBook (13 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Air [αρχικό]
 • MacBook Air (τέλη 2008)
 • MacBook Air (μέσα 2009)
 • MacBook Air (11 ιντσών, τέλη 2010)
 • MacBook Air (13 ιντσών, τέλη 2010)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2011)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2011)
 • MacBook Pro [αρχικό]
 • MacBook Pro (13 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (Γυαλιστερή οθόνη 15 ιντσών)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2,53 GHz, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (15 ιντσών 2,4/2,2 GHz)
 • MacBook Pro (15 ιντσών Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (17 ιντσών)
 • MacBook Pro (17 ιντσών Core 2 Duo)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, 2,4 GHz)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2008)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2008)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, αρχές 2009)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2009)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, μέσα 2010)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, τέλη 2011)
 • MacBook Pro (17 ιντσών, τέλη 2011)
 • PowerBook 100 έως PowerBook 540c (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook 1400 (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook 2400 έως 5300cs (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook Duo Dock (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook Duo (όλα τα μοντέλα)
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G3
 • PowerBook G3 (πληκτρολόγιο χρώματος μπρούντζου)
 • Σειρά PowerBook G3
 • PowerBook G4
 • PowerBook G4 (DVI)
 • PowerBook G4 (Ethernet Gigabit)
 • PowerBook G4 (1 GHz/867 MHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών, 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών DVI)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, 1,5/1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, FW800)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών 1,33 GHz)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, 1,67/1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, 1,67 GHz)
 • PowerBook G4 (12 ιντσών, 1,5 GHz)
 • PowerBook G4 (15 ιντσών, Double-Layer SD)
 • PowerBook G4 (17 ιντσών, Double-Layer SD)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές Mac

 • Apple I
 • Apple II (όλα τα μοντέλα)
 • Apple III
 • Apple Network Server (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Workgroup Server (όλα τα μοντέλα)
 • eMac [αρχικό]
 • eMac (ATI Graphics)
 • eMac (USB 2.0)
 • eMac (2005)
 • iMac 233 MHz
 • iMac 266/333 MHz
 • iMac 350 MHz
 • iMac G5 (17 ιντσών)
 • iMac G5 ALS (17 ιντσών)
 • iMac G5 (20 ιντσών)
 • iMac G5 ALS (20 ιντσών)
 • iMac 400 MHz DV
 • iMac 400 MHz DV (Special Edition)
 • iMac (επίπεδη οθόνη)
 • iMac (17 ιντσών, επίπεδη οθόνη)
 • iMac (17 ιντσών, επίπεδη οθόνη, 1 GHz)
 • iMac (καλοκαίρι 2000)
 • iMac (καλοκαίρι 2000) DV
 • iMac (καλοκαίρι 2000) DV Special Edition
 • iMac (καλοκαίρι 2001)
 • iMac (αρχές 2001)
 • iMac (επίπεδη οθόνη 2003)
 • iMac (USB 2.0)
 • iMac G5 (17 ιντσών, iSight)
 • iMac (17 ιντσών, αρχές 2006)
 • iMac (17 ιντσών, μέσα 2006)
 • iMac (17 ιντσών, τέλη 2006)
 • iMac (17 ιντσών, τέλη 2006 CD)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2006)
 • iMac (20 ιντσών, τέλη 2006)
 • iMac (20 ιντσών, μέσα 2007)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2008)
 • iMac (20 ιντσών, αρχές 2009)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2009)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2010)
 • iMac (24 ιντσών)
 • iMac (24 ιντσών, μέσα 2007)
 • iMac (24 ιντσών, αρχές 2008)
 • iMac (24 ιντσών, αρχές 2009)
 • iMac (27 ιντσών, τέλη 2009)
 • iMac (27 ιντσών, μέσα 2010)
 • iMac (27 ιντσών, μέσα 2011)
 • iMac G5 (20 ιντσών, iSight)
 • Lisa
 • Lisa 2
 • Mac mini [αρχικό]
 • Mac mini (τέλη 2005)
 • Mac mini (αρχές 2006)
 • Mac mini (τέλη 2006)
 • Mac mini (μέσα 2007)
 • Mac mini (αρχές 2009)
 • Mac mini (τέλη 2009)
 • Mac mini (μέσα 2010)
 • Mac mini (μέσα 2011)
 • Mac Pro
 • Mac Pro (αρχές 2008)
 • Mac Pro (αρχές 2009)
 • Mac Pro (μέσα 2010)
 • Macintosh 128K/512K/512Ke
 • Macintosh Centris (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Classic, Macintosh Classic II
 • Macintosh Color Classic/Color Classic II
 • Macintosh II (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh LC (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Plus
 • Macintosh Portable
 • Macintosh Quadra (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Quadra/Centris (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh SE (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Server G3
 • Macintosh Server G3 (Blue and White)
 • Macintosh Server G4 (Digital Audio)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver)
 • Macintosh Server G4 (Mirrored Drive Doors)
 • Macintosh Server G4 (AGP Graphics)
 • Macintosh Server G4 (Gigabit Ethernet)
 • Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)
 • Macintosh XL
 • Performa (όλα τα μοντέλα)
 • Power Mac G4 (AGP Graphics)
 • Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)
 • Power Mac G4 (PCI Graphics)
 • Power Mac G4 (Digital Audio)
 • Power Mac G4 (QuickSilver)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002)
 • Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)
 • Power Mac G4 (FW 800)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)
 • Power Mac G4 (Mirrored Drive Door 2003)
 • Power Mac G4 Cube
 • Power Mac G5 [αρχικό]
 • Power Mac G5 (Ιούνιος 2004)
 • Power Mac G5 (τέλη 2004)
 • Power Mac G5 (αρχές 2005)
 • Power Mac G5 (τέλη 2005)
 • Power Macintosh 4400 έως 9600 (όλα τα μοντέλα)
 • Power Macintosh G3 (Blue and White)
 • Twentieth Anniversary Macintosh
 • Xserve [αρχικό]
 • Xserve (Cluster Node)
 • Xserve G5
 • Xserve G5 (Ιανουάριος 2005)
 • Xserve RAID
 • Xserve RAID (SFP)
 • Xserve RAID (τέλη 2004, SFP)
 • Xserve (Slot Load)
 • Xserve (τέλη 2006)
 • Xserve (αρχές 2008)
 • Xserve (αρχές 2009)

Περιφερειακά

 • 1.44 Apple SuperDrive/HDI-20 Disk Drive
 • Σταθμός βάσης AirPort (Graphite)
 • Σταθμός βάσης AirPort (Dual Ethernet)
 • Κάρτα AirPort
 • AirPort Express [αρχικό]
 • Σταθμός βάσης AirPort Extreme (αρχές 2003)
 • AirPort Extreme 802.11n (1ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (2ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (3ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (4ης γενιάς)
 • AirPort Extreme 802.11n (5ης γενιάς)
 • AirPort Extreme [αρχικό]
 • Apple 3.5 Drive, Apple PC 5.25 Drive
 • Apple Basic Color Monitor
 • Προϊόντα Apple CD (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Cinema Display (αρχικό)
 • Apple Cinema Display ADC
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (20 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (23 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI, τέλη 2005)
 • Apple Cinema Display (30 ιντσών DVI, αρχές 2007)
 • Apple Cinema HD Display (23 ιντσών)
 • Apple Cinema HD Display (30 ιντσών)
 • Apple Desktop Bus Keyboard
 • Apple High-Res Monochrome Monitor
 • Apple LED Cinema Display (24 ιντσών)
 • Apple Macintosh Portrait Display
 • Apple Monochrome Monitor
 • Apple Multiple Scan Display (όλα τα μοντέλα)
 • Apple OneScanner, Apple Color OneScanner
 • Apple Personal Modem
 • Apple Data Modem (όλα τα μοντέλα)
 • Apple QuickTake (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Standard Keyboard (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Studio Display 15 ιντσών (όλα τα μοντέλα)
 • Apple Studio Display 15 ADC
 • Apple Studio Display 17
 • Apple Studio Display 17 ADC
 • Apple Studio Display 17 LCD
 • Apple Studio Display 21
 • Apple TV (1ης γενιάς)
 • Apple TV (2ης γενιάς)
 • AppleColor Monitor (όλα τα μοντέλα)
 • AppleVision Display (όλα τα μοντέλα)
 • Color StyleWriter (όλα τα μοντέλα)
 • ColorMonitor II (όλα τα μοντέλα)
 • ColorSynch Display (όλα τα μοντέλα)
 • DDS-DC 4 mm Tape Drive
 • Disk II, Disk III
 • DuoDisk
 • Tape Backup 40SC
 • eMate 300
 • Extended Keyboard (όλα τα μοντέλα)
 • External Hard Drive SC
 • External SCSI Hard Drive
 • GeoPort
 • ImageWriter (όλα τα μοντέλα)
 • iSight
 • LaserWriter Pro (όλα τα μοντέλα)
 • LaserWriter, LaserWriter II (όλα τα μοντέλα)
 • Macintosh Disk Drive
 • Monitor II (όλα τα μοντέλα)
 • Newton MessagePad (όλα τα μοντέλα)
 • Performa/Performa Plus (όλα τα μοντέλα)
 • Personal LaserWriter (όλα τα μοντέλα)
 • StyleWriter (όλα τα μοντέλα)
 • Time Capsule 802.11n (1ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (2ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (3ης γενιάς)
 • Time Capsule 802.11n (4ης γενιάς)
 • Two Page Monochrome Monitor
 • UniDisk (όλα τα μοντέλα)

Παλαιά προϊόντα iPod παγκοσμίως

 • iPod classic
 • iPod touch (4ης γενιάς)
 • iPod touch (5ης γενιάς)

Ποιο μοντέλο iPod έχετε

Προϊόντα iPod καταργημένα παγκοσμίως

  

 • iPod (5ης γενιάς)
 • iPod (5ης γενιάς, τέλη 2006)
 • iPod (Click Wheel)
 • iPod (Σύνδεση βάσης)
 • iPod (Τροχός κύλισης)
 • iPod (Τροχός αφής)
 • iPod classic (80 GB και 160 GB, 2007)
 • iPod classic (120 GB)
 • iPod Hi-Fi
 • iPod με έγχρωμη οθόνη
 • iPod mini
 • iPod nano (2ης γενιάς)
 • iPod nano (3ης γενιάς)
 • iPod nano (4ης γενιάς)
 • iPod nano (6ης γενιάς)

Ποιο μοντέλο iPod έχετε

 • iPod nano (5ης γενιάς) 8 GB, 16 GB
 • iPod photo
 • iPod photo (αρχές 2005)
 • iPod shuffle
 • iPod shuffle (2ης γενιάς)
 • iPod shuffle (2ης γενιάς, τέλη 2007)
 • iPod shuffle (2ης γενιάς, τέλη 2008)
 • iPod shuffle (3ης γενιάς)
 • iPod shuffle (4ης γενιάς)
 • iPod Special Edition U2
 • iPod touch
 • iPod touch (2ης γενιάς, 2008)
 • iPod touch (2ης γενιάς, 2009)
 • iPod touch (2ης γενιάς) 8 GB
 • iPod touch (3ης γενιάς) 32 GB, 64 GB

Παλαιά προϊόντα iPhone παγκοσμίως

 • iPhone 4 (8 GB)
 • iPhone 4 CDMA (8 GB)
 • iPhone 4S
 • iPhone 5

Ποιο μοντέλο iPhone έχετε

Προϊόντα iPhone καταργημένα παγκοσμίως

 • iPhone
 • iPhone 3G (Ηπειρωτική Κίνα) 8 GB
 • iPhone 3G 8 GB, 16 GB
 • iPhone 3GS (Ηπειρωτική Κίνα) 16 GB, 32 GB
 • iPhone 3GS (8 GB)
 • iPhone 3GS 16 GB, 32 GB
 • iPhone 4 CDMA
 • iPhone 4 16 GB, 32 GB

Ποιο μοντέλο iPhone έχετε

Παλαιά προϊόντα iPad παγκοσμίως

 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi, Cellular
 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi, Cellular (VZ)
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi, Cellular
 • iPad (4ης γενιάς) Wi-Fi, Cellular (MM)
 • iPad 2
 • iPad 2 3G
 • iPad 2 3G (Verizon)
 • iPad Wi-Fi + 4G, CDMA
 • iPad Wi-Fi + 4G, GSM

Προϊόντα iPad καταργημένα παγκοσμίως

 • iPad [αρχικό]
 • iPad 3G
 • iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi
 • iPad Wi-Fi + 3G
 • iPad Wi-Fi + 4G
 • iPad Wi-Fi + 4G (Verizon)

Προϊόντα Beats που θεωρούνται παλαιά στις Η.Π.Α. και καταργημένα στον υπόλοιπο κόσμο

 • Beatbox Portable (2ης γενιάς)
 • Beatbox Portable (3ης γενιάς)
 • Executive
 • Heartbeats (2ης γενιάς)
 • Pill 1.0
 • Powerbeats (1ης γενιάς)
 • Solo HD
 • Studio (1ης γενιάς)
 • Tour (1ης γενιάς)
 • Tour (2ης γενιάς)
 • Wireless (1.5)

Προϊόντα Beats καταργημένα παγκοσμίως

  

Προϊόντα Beats

 • Beatbox Portable (1ης γενιάς)
 • Beatbox Portable (3ης γενιάς)

Προϊόντα με την επωνυμία Monster

 • Beatbox
 • Diddybeats
 • Heartbeats (1ης γενιάς)
 • Heartbeats (2ης γενιάς), μαύρο
 • Heartbeats (2ης γενιάς), λευκό
 • iBeats
 • Mixr, μαύρο
 • Mixr, λευκό
 • Powerbeats (1ης γενιάς), μαύρο
 • Powerbeats (1ης γενιάς), κόκκινο
 • Powerbeats (1ης γενιάς), λευκό
 • Pro, μαύρο
 • Pro, Detox
 • Pro, λευκό
 • Solo (1ης γενιάς), μαύρο
 • Solo (1ης γενιάς), λευκό
 • Solo (1ης γενιάς), HTC λευκό
 • Solo HD, μαύρο
 • Solo HD, μαύρο-χρυσό
 • Solo HD, μωβ
 • Solo HD, κόκκινο
 • Solo HD, λευκό
 • Solo HD, Yao Ming
 • Studio (1ης γενιάς), Red Sox
 • Studio (1ης γενιάς), μαύρο
 • Studio (1ης γενιάς), μπλε
 • Studio (1ης γενιάς), πράσινο
 • Studio (1ης γενιάς), πορτοκαλί
 • Studio (1ης γενιάς), ροζ
 • Studio (1ης γενιάς), μωβ
 • Studio (1ης γενιάς), κόκκινο
 • Studio (1ης γενιάς), Red Sox
 • Studio (1ης γενιάς), ασημί
 • Studio (1ης γενιάς), λευκό
 • Tour (1ης γενιάς), μαύρο
 • Tour (1ης γενιάς), λευκό
 • Urbeats (1ης γενιάς), μαύρο
 • Urbeats (1ης γενιάς), λευκό ματ
 • Wireless (1.5), μαύρο
 • Wireless (1.5), λευκό
 • Wireless (1ης γενιάς)
Ημερομηνία δημοσίευσης: