Σχετικά με τα αξεσουάρ για συσκευές iPhone, iPad και iPod

Το iPhone και το iPad χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση βάσης με το iPod, επομένως τα αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε iPhone, iPad ή iPod.

Αν και υπάρχουν χιλιάδες αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για iPod, δεν είναι όλα συμβατά με όλες τις συσκευές. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορετικές κατηγορίες αξεσουάρ για iPhone, iPod και iPad και περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν με τα αξεσουάρ και με τη λήψη.

Προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία, η Apple έχει θεσπίσει ειδικές απαιτήσεις συμβατότητας για τους κατασκευαστές αξεσουάρ. Τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί ως συμβατά, φέρουν την ετικέτα "Made for (Σχεδιασμένο για)" στη συσκευασία τους. Για να είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα ενός αξεσουάρ τρίτου κατασκευαστή με τη συσκευή σας, αναζητήστε τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα "Made for (Σχεδιασμένο για)" που αφορά τη συσκευή σας (δείτε παρακάτω).

Η ετικέτα "Made for iPod (Σχεδιασμένο για iPod)" σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με το iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η ετικέτα "Made for iPhone (Σχεδιασμένο για iPhone)" σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με το iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η ετικέτα "Made for iPad (Σχεδιασμένο για iPad)" σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με το iPad και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η ετικέτα "Made for iPod/iPhone/iPad (Σχεδιασμένο για iPod/iPhone/iPad)" σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται με μοντέλα iPhone, iPad και iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Αντιμετώπιση προβλημάτων λήψης και παρεμβολών

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα από τα υπάρχοντα αξεσουάρ για iPod με την ετικέτα "Made for iPod (Σχεδιασμένο για iPod)" με ένα iPhone, είναι πιθανό να υπάρξουν παρεμβολές ήχου. Όταν συνδέετε ένα από αυτά τα αξεσουάρ με ένα iPhone, το iPhone ενδέχεται να σας ειδοποιήσει ότι το αξεσουάρ δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για iPhone. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ και να αποφύγετε τα πιθανά θέματα παρεμβολών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης, η οποία απενεργοποιεί την ασύρματη δικτύωση του iPhone.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία πτήσης, δεν μπορείτε να κάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν ασύρματη επικοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Επιπλέον, ορισμένα αξεσουάρ ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της ασύρματης δικτύωσης του iPhone. Η απόδοση ενδέχεται να βελτιωθεί αν αλλάξετε θέση στο iPhone και στο συνδεδεμένο αξεσουάρ.

Αν τα θέματα παρεμβολών ή λήψης εξακολουθούν να υφίστανται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ για να διαπιστώσετε ποια μοντέλα iPhone υποστηρίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα αξεσουάρ, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: