Ενοικίαση ταινιών από την εφαρμογή Apple TV

Βρείτε και ενοικιάστε ταινίες στην εφαρμογή Apple TV και κατόπιν πραγματοποιήστε λήψη ή μετάδοση μέσω ροής σε iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, PC, smart TV ή συσκευή μετάδοσης μέσω ροής.

Ενοικίαση μιας ταινίας από την εφαρμογή Apple TV

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Αναζητήστε την ταινία που θέλετε να ενοικιάσετε.
 3. Στη σελίδα της ταινίας, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Ενοικίαση». Αν δεν υπάρχει κουμπί «Ενοικίαση», αυτή η ταινία δεν είναι διαθέσιμη για ενοικίαση.
  το κουμπί «Ενοικίαση» στη σελίδα της ταινίας
 4. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ενοικιάσετε την ταινία.

Έχετε 30 ημέρες περιθώριο για να αρχίσετε να παρακολουθείτε την ενοικίασή σας προτού διαγραφεί από τη Βιβλιοθήκη σας. Μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ενοικίασής σας, το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο για 48 ώρες προτού διαγραφεί από τη Βιβλιοθήκη σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τους υπότιτλους ή τη γλώσσα ήχου για την ενοικίασή σας.

Μπορείτε επίσης να μάθετε αν μια ταινία διαθέτει λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως CC, SDH ή AD.


Εύρεση της ενοικίασής σας

Παρακολουθήστε το ενοικιασμένο περιεχόμενο από την καρτέλα «Βιβλιοθήκη» στην εφαρμογή Apple TV ή από το μενού «Ταινίες» στο iTunes.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Στο iPhone ή το iPod touch, πατήστε «Βιβλιοθήκη». Στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Ενοικιάσεις». Αν δεν μπορείτε να βρείτε ενοικιάσεις, είτε η ενοικίασή σας έληξε είτε δεν πραγματοποιήθηκε με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε.
  πού να βρείτε τις Ενοικιάσεις στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» σε ένα iPhoneΣτο iPad, μεταβείτε στην πλαϊνή στήλη. Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη», πατήστε «Ενοικιάσεις».
  πού να βρείτε τις Ενοικιάσεις στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» σε ένα iPad
 3. Πατήστε την ενοικιασμένη ταινία. Από αυτό το σημείο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  Τα κουμπιά μετάδοσης μέσω ροής και λήψης για μια ενοικιασμένη ταινία σε iPhone, iPad ή iPod touch
  • Μετάδοση της ενοικίασής σας μέσω ροής: Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή» .
  • Λήψη της ενοικίασής σας: Πατήστε το κουμπί «Λήψη» .

Σε Apple TV, smart TV ή συσκευή μετάδοσης μέσω ροής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV. 
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».
 3. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Ενοικιάσεις». Αν δεν μπορείτε να βρείτε ενοικιάσεις, είτε η ενοικίασή σας έληξε είτε δεν πραγματοποιήθηκε με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε.
  πού να βρείτε τις Ενοικιάσεις στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» σε Apple TV, smart TV ή συσκευή μετάδοσης μέσω ροής
 4. Επιλέξτε την ενοικιασμένη ταινία σας και κατόπιν επιλέξτε «Αναπαραγωγή» για να αρχίσετε να την παρακολουθείτε. 

Δεν είναι δυνατή η λήψη ενοικιάσεων σε Apple TV, smart TV ή συσκευή μετάδοσης μέσω ροής.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».
 3. Στην πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στο στοιχείο «Ενοικιάσεις». Αν δεν μπορείτε να βρείτε ενοικιάσεις, είτε η ενοικίασή σας έληξε είτε δεν πραγματοποιήθηκε με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε.
 4. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την ενοικιασμένη ταινία και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  τα κουμπιά μετάδοσης μέσω ροής και λήψης σε μια ενοικιασμένη ταινία σε Mac
  • Μετάδοση της ενοικίασής σας μέσω ροής: Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναπαραγωγή» 
  • Λήψη της ενοικίασής σας: Κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη» .

Στο iTunes σε PC

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Από το αναδυόμενο μενού στην επάνω αριστερή γωνία, επιλέξτε «Ταινίες».
 3. Στο επάνω μέρος του παραθύρου iTunes, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενοικιασμένο». Αν δεν μπορείτε να βρείτε την καρτέλα «Ενοικιασμένο», είτε η ενοικίασή σας έληξε είτε δεν πραγματοποιήθηκε με το Apple ID που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε.
 4. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την ενοικιασμένη ταινία και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  τα κουμπιά μετάδοσης μέσω ροής και λήψης σε μια ενοικιασμένη ταινία στο iTunes
  • Μετάδοση της ενοικίασής σας μέσω ροής: Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναπαραγωγή» 
  • Λήψη της ενοικίασής σας: Κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη» .

Παρακολούθηση της ενοικίασής σας σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενοικίασή σας σε οποιαδήποτε συσκευή είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Apple TV και έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας. Αφού πραγματοποιήσετε λήψη της ενοικίασής σας σε μία συσκευή, μπορείτε να τη μεταδώσετε ταυτόχρονα μέσω ροής σε μια άλλη.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της ενοικίασής σας, ελέγξτε αν η ενοικίαση έχει ληφθεί ή αν μεταδίδεται μέσω ροής σε άλλη συσκευή. Για να πραγματοποιήσετε λήψη της ενοικίασής σας σε μια άλλη συσκευή, διαγράψτε την ενοικίαση από τη συσκευή σας και κατόπιν πραγματοποιήστε λήψη στη συσκευή όπου θέλετε να την παρακολουθήσετε.


Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Η εφαρμογή Apple TV δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Μάθετε αν η εφαρμογή Apple TV είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: