Επανεκκίνηση του iPhone

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPhone και, κατόπιν, να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone X, 11 ή 12

  1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί (στη δεξιά πλευρά του iPhone) μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone SE (2ης γενιάς), 8, 7 ή 6

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone SE (1ης γενιάς), 5 ή παλαιότερου μοντέλου

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
  3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: