Επανεκκίνηση του iPhone, του iPad ή του iPod touch σας

Ακολουθήστε τα βήματα, για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Τρόπος επανεκκίνησης

 

Επανεκκίνηση του iPhone X

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα δύο κουμπιά αυξομείωσης ήχου μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως το iPhone X.*
  3. Μετά την απενεργοποίηση του iPhone X, πατήστε πάλι παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επανεκκίνηση του iPhone 8 ή νεότερου μοντέλου, του iPad ή του iPod touch

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό, για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας.*
  3. Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σας, πατήστε πάλι παρατεταμένα το επάνω (ή το πλευρικό) κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

*Με iOS 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Γενικά > Τερματισμός.

Αν η συσκευή iOS σας παγώσει ή δεν ενεργοποιείται

Published Date: