Επανεκκίνηση του iPhone

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το iPhone και, κατόπιν, να το ενεργοποιείτε ξανά.

Πώς να επανεκκινήσετε το iPhone X, 11, 12, 13 ή νεότερη έκδοση

 1. Πατήστε παρατεταμένα ένα από τα δύο κουμπιά ρύθμισης της έντασης ήχου και το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  Το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής και το πλευρικό κουμπί στη δεξιά
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν η συσκευή σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση.
 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί (στη δεξιά πλευρά του iPhone) μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να επανεκκινήσετε το iPhone 6, 7, 8 ή SE (2ης ή 3ης γενιάς)

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν η συσκευή σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση.
 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Πώς να κάνετε επανεκκίνηση του iPhone SE (1ης γενιάς), 5 ή παλαιότερου μοντέλου

 1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης.
  Το κουμπί τροφοδοσίας βρίσκεται στην επάνω πλευρά της συσκευής
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν η συσκευή σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται, κάντε υποχρεωτική επανεκκίνηση.
 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: