Μετακίνηση της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών για εξοικονόμηση χώρου στον Mac

Μάθετε πώς να μετακινείτε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών σε άλλη μονάδα δίσκου για να εξοικονομήσετε χώρο στον Mac.

Η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών διατηρεί όλες τις φωτογραφίες, τα άλμπουμ, τις παρουσιάσεις και τα έργα εκτυπώσεων που διαθέτετε. Αν η βιβλιοθήκη είναι μεγάλη και θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο αποθήκευσης στον Mac, ενεργοποιήστε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud και χρησιμοποιήστε τη Βελτιστοποίηση χώρου αποθήκευσης Mac ή μετακινήστε τη βιβλιοθήκη σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης.

Προετοιμασία της μονάδας δίσκου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB ή Thunderbolt μορφοποιημένη ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled).1 Μάθετε πώς να ελέγχετε τη μορφοποίηση της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης

Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, η Apple δεν συνιστά την αποθήκευση βιβλιοθηκών φωτογραφιών σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες SD και μονάδες flash USB, ή σε μονάδες δίσκου που είναι κοινόχρηστες σε ένα δίκτυο.

Μετακίνηση της βιβλιοθήκης φωτογραφιών σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

 1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Στο Finder, μεταβείτε στην εξωτερική μονάδα δίσκου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη.
 3. Σε ένα άλλο παράθυρο του Finder, βρείτε τη βιβλιοθήκη σας. Η προεπιλεγμένη τοποθεσία είναι Χρήστες > [όνομα χρήστη] > Εικόνες και ονομάζεται «Βιβλιοθήκη φωτογραφιών».
 4. Σύρετε τη βιβλιοθήκη στη νέα της τοποθεσία στην εξωτερική μονάδα δίσκου. Αν δείτε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το εικονίδιο της εξωτερικής μονάδας δίσκου στο Finder και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες. Αν οι πληροφορίες στο τμήμα «Κοινή χρήση και δικαιώματα» δεν είναι ορατές, κάντε κλικ στο κουμπί τριγώνου και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο» είναι επιλεγμένο. Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς για να το ξεκλειδώσετε, εισαγάγετε όνομα και συνθηματικό διαχειριστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής.2 
  Παράθυρο περισσότερων πληροφοριών
 5. Μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, κάντε διπλό κλικ στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών στη νέα της τοποθεσία για να την ανοίξετε.
 6. Αν χρησιμοποιείτε Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud, ορίστε αυτήν τη βιβλιοθήκη ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.

Διαγραφή της αρχικής βιβλιοθήκης για εξοικονόμηση χώρου

Εφόσον ανοίξετε τη βιβλιοθήκη σας από τη νέα της τοποθεσία και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορείτε να διαγράψετε τη βιβλιοθήκη από την αρχική της τοποθεσία. 

Σε ένα παράθυρο Finder, επιστρέψτε στον φάκελο Εικόνες (ή σε όποιον φάκελο από τον οποίο αντιγράψατε τη βιβλιοθήκη) και μετακινήστε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών στον κάδο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου, για να διαγράψετε τη βιβλιοθήκη και να αποκαταστήσετε τον χώρο στον σκληρό δίσκο.

Άνοιγμα διαφορετικής βιβλιοθήκης φωτογραφιών

Αν έχετε πολλές βιβλιοθήκες, δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να ανοίξετε μια διαφορετική βιβλιοθήκη:

 1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ενώ ανοίγετε τις Φωτογραφίες.
 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή βιβλιοθήκης».Επιλέξτε μια βιβλιοθήκη

Οι Φωτογραφίες θα χρησιμοποιούν αυτήν τη βιβλιοθήκη μέχρι να ανοίξετε μια άλλη.

Μάθετε περισσότερα

Αν έχετε πρόβλημα με τα δικαιώματα της βιβλιοθήκης, ίσως μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιδιόρθωσης της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών.

1. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη σε έναν δίσκο που χρησιμοποιείται για εφεδρικά αντίγραφα Time Machine.

2. Αν ο τόμος δεν είναι μορφοποιημένος ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled), ή έχει χρησιμοποιηθεί για εφεδρικά αντίγραφα Time Machine αλλά δεν έχει σβηστεί, αυτό το πλαίσιο επιλογής είτε δεν θα εμφανίζεται είτε δεν θα είναι επιλέξιμο μετά το ξεκλείδωμα. Σβήστε και μορφοποιήστε εκ νέου τη μονάδα δίσκου, ώστε να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: