Χρήση συσκευών ακοής Made for iPhone

Οι συσκευές ακοής Made for iPhone συνδέονται σε iPhone, iPad ή iPod touch έτσι ώστε να μπορείτε να μεταδίδετε ηχητικό περιεχόμενο, να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις, να προσαρμόζετε ρυθμίσεις και πολλά άλλα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές ακοής Made for iPhone, χρειάζεστε μία από τις παρακάτω συσκευές:

 • iPhone 5 ή νεότερο μοντέλο
 • iPad Pro (όλα τα μοντέλα)
 • iPad Air (όλα τα μοντέλα)

Ζευγοποίηση και σύνδεση

Όταν πραγματοποιείτε ζευγοποίηση μιας συσκευής ακοής Made for iPhone με μια συσκευή Apple, ο ήχος από τη συσκευή Apple μεταφέρεται στη συσκευή ακοής. Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ακοής, θα πρέπει να τη συνδέσετε ξανά, όταν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε πάλι με τη συσκευή Apple.

Για να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση της συσκευής ακοής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Bluetooth».
 2. Ανοίξτε τα καλύμματα της μπαταρίας στη συσκευή ακοής.
 3. Στη συσκευή Apple, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Ακοή και επιλέξτε «Συσκευές ακοής».
 4. Κλείστε τα καλύμματα της μπαταρίας στη συσκευή ακοής. Η συσκευή Apple θα αναζητήσει τη συσκευή ακοής.
 5. Στην περιοχή «Συσκευές ακοής MFi», πατήστε το όνομα της συσκευής ακοής σας.
 6. Πατήστε «Ζευγοποίηση», όταν εμφανιστεί το αίτημα ζευγοποίησης στην οθόνη. Αν έχετε δύο συσκευές ακοής, θα λάβετε δύο αιτήματα. Η ζευγοποίηση μπορεί να διαρκέσει έως ένα λεπτό.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακοής, μόλις εμφανιστεί στην περιοχή «Συσκευές ακοής MFi» με ένα σύμβολο επιλογής. Η επιλογή «Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος» θα είναι ενεργοποιημένη. Αφήστε την ενεργοποιημένη, για να μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή ακοής από την οθόνη κλειδώματος (χρησιμοποιώντας τη Συντόμευση Προσβασιμότητας) και από το Κέντρο ελέγχου σε iPhone ή iPod touch ή από το Κέντρο ελέγχου σε iPad.

     

Ζευγοποίηση με περισσότερες από μία συσκευές

Όταν πραγματοποιείτε ζευγοποίηση των συσκευών ακοής σας με περισσότερες από μία συσκευές Apple, η σύνδεση των συσκευών ακοής εναλλάσσεται μεταξύ των συσκευών, όταν χρησιμοποιείτε ήχο. Η σύνδεση εναλλάσσεται, επίσης, όταν λαμβάνετε μια κλήση στο iPhone. Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις των συσκευών ακοής σε μια συσκευή, οι αλλαγές θα αποσταλούν και στις υπόλοιπες συσκευές σας. 

Για να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση με ένα άλλο iPhone, iPad ή iPod touch, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και συνδεδεμένες στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
 2. Ακολουθήστε τα βήματα για τον τρόπο ζευγοποίησης των συσκευών ακοής σας.

Σύνδεση κατά την ενεργοποίηση των συσκευών ακοής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή ακοής, αποσυνδέεται από τη συσκευή σας. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή ακοής σας, ανοίξτε και κλείστε τα καλύμματα της μπαταρίας στη συσκευή ακοής, για να συνδεθεί πάλι.


Έλεγχος της συσκευής ακοής MFi

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Apple για να ορίσετε προεπιλογές περιβάλλοντος, να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, να ενεργοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση και πολλά άλλα. Για να ελέγξετε τη συσκευή ακοής σας, χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ή τη Συντόμευση Προσβασιμότητας.

Ορίστε προτιμήσεις για δυνατότητες που μπορείτε να ελέγξετε με τη συσκευή Apple, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συσκευές ακοής. Στη συνέχεια, πατήστε «Συσκευές ακοής».

Αναπαραγωγή κουδουνισμάτων
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των κουδουνισμάτων μέσω των συνδεδεμένων συσκευών ακοής.

Δρομολόγηση ήχου
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη συσκευή για την αναπαραγωγή ήχου.

Έλεγχος κοντινών συσκευών
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Apple, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών ακοής που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας στο iCloud.

Μεταφορά ήχου
Συνεχίστε την ακρόαση πολυμέσων μέσω της συσκευής ακοής σας, κατά την εναλλαγή μεταξύ συσκευών Apple. Για παράδειγμα, αν η συσκευή ακοής σας είναι συνδεδεμένη στο iPhone σας, αλλά ξεκινήσετε να παρακολουθείτε μια ταινία στο iPad σας, γίνεται αυτόματα εναλλαγή της συσκευής ακοής στο iPad.

Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος
Τροποποιήστε γρήγορα τις προεπιλογές και την ένταση ήχου στη συσκευή ακοής σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος με τη Συντόμευση Προσβασιμότητας ή το κουμπί ακοής Κέντρου ελέγχου.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το όνομα της συσκευής ακοής σας στις Ρυθμίσεις για τις εξής ενέργειες:

 • Προβολή κατάστασης σύνδεσης
 • Ρύθμιση της έντασης για τη μία ή και τις δύο συσκευές ακοής
 • Καθορισμό μιας προεπιλογής ήχου
 • Ενεργοποίηση της Ζωντανής ακρόασης
 • Κατάργηση ζευγοποίησης της συσκευής ακοής

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας για να ελέγχετε τις συσκευές ακοής σας.


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμβατότητα με άλλες συσκευές ακοής.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: