Χρήση βοηθημάτων ακοής Made for iPhone

Τα βοηθήματα ακοής Made for iPhone σάς βοηθούν να ακούτε καθαρότερα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας. Μάθετε πώς να ζευγοποιείτε τα βοηθήματα ακοής Made for iPhone με μια συσκευή iOS, πώς να τα ελέγχετε και πολλά περισσότερα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα βοηθήματα ακοής Made for iPhone, θα χρειαστείτε μία από τις παρακάτω συσκευές με iOS 7 ή νεότερη έκδοση:

Μάθετε ποια βοηθήματα ακοής είναι συμβατά με συσκευές iOS.

Ζευγοποίηση και σύνδεση

Όταν πραγματοποιείτε ζευγοποίηση ενός βοηθήματος ακοής Made for iPhone με μια συσκευή iOS, ο ήχος από τη συσκευή iOS μεταφέρεται στο βοήθημα ακοής. Αν απενεργοποιήσετε το βοήθημα ακοής, θα πρέπει να το συνδέσετε ξανά, όταν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε πάλι με τη συσκευή iOS.

Για να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση του βοηθήματος ακοής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε τα καλύμματα μπαταρίας του βοηθήματος ακοής.
 2. Στη συσκευή iOS, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ακοή > Συσκευές ακοής MFi.
 3. Αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το από την περιοχή «Συσκευές».
 4. Κλείστε τα καλύμματα μπαταρίας του βοηθήματος ακοής. Η συσκευή iOS θα αναζητήσει το βοήθημα ακοής.
  Οθόνη «Συσκευές ακοής MFi» στο iPhone
 5. Στην περιοχή «Συσκευές», πατήστε το όνομα του βοηθήματος ακοής.
 6. Πατήστε «Ζευγοποίηση», όταν εμφανιστεί το αίτημα ζευγοποίησης στην οθόνη. Αν έχετε δύο βοηθήματα ακοής, θα λάβετε δύο αιτήματα. Η ζευγοποίηση μπορεί να διαρκέσει έως ένα λεπτό.
  Αίτημα ζευγοποίησης Bluetooth

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το βοήθημα ακοής, μόλις εμφανιστεί στην περιοχή «Συσκευές» με ένα σημάδι ελέγχου. Η επιλογή «Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος» θα είναι ενεργοποιημένη. Αφήστε την ενεργοποιημένη, για να ελέγχετε το βοήθημα ακοής σας από την οθόνη κλειδώματος (χρησιμοποιώντας τη Συντόμευση Προσβασιμότητας) και από το Κέντρο ελέγχου.

     Οθόνη «Συσκευές ακοής MFi» στο iPhone

Ζευγοποίηση με περισσότερες από μία συσκευές

Όταν πραγματοποιείτε ζευγοποίηση ενός βοηθήματος ακοής με περισσότερες από μία συσκευές iOS, η σύνδεση των βοηθημάτων ακοής εναλλάσσεται μεταξύ των συσκευών, όταν χρησιμοποιείτε ήχο. Η σύνδεση εναλλάσσεται, επίσης, όταν λαμβάνετε μια κλήση στο iPhone. Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις των βοηθημάτων ακοής σε μια συσκευή, οι αλλαγές θα αποσταλούν και στις υπόλοιπες συσκευές σας iOS. 

Για να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση με μια άλλη συσκευή iOS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και συνδεδεμένες στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
 2. Ακολουθήστε τα βήματα, για να δείτε τον τρόπο ζευγοποίησης των βοηθημάτων ακοής σας.

Σύνδεση κατά την ενεργοποίηση των συσκευών ακοής

Όταν απενεργοποιείτε το βοήθημα ακοής σας, αποσυνδέεται από τη συσκευή iOS. Όταν ενεργοποιείτε το βοήθημα ακοής σας, ανοίξτε και κλείστε τα καλύμματα της μπαταρίας στο βοήθημα ακοής, για να συνδεθεί πάλι.

Έλεγχος του βοηθήματος ακοής MFi

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας iOS, για να δείτε τη διάρκεια μπαταρίας του βοηθήματος ακοής, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να ενεργοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση και πολλά ακόμα. Για να ελέγξετε το βοήθημα ακοής σας, χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ή τη Συντόμευση Προσβασιμότητας.

Ορίστε προτιμήσεις για δυνατότητες που μπορείτε να ελέγξετε με τη συσκευή iOS, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ακοή. Στη συνέχεια, πατήστε «Συσκευές ακοής MFi».

Αναπαραγωγή κουδουνισμάτων
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των κουδουνισμάτων μέσω των συνδεδεμένων συσκευών ακοής.

Δρομολόγηση ήχου
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη συσκευή για την αναπαραγωγή ήχου.

Έλεγχος κοντινών συσκευών
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή iOS, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των βοηθημάτων ακοής που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και είναι συνδεδεμένα στον λογαριασμό σας στο iCloud.

Μεταφορά ήχου
Συνεχίστε την ακρόαση πολυμέσων μέσω του βοηθήματος ακοής σας, κατά την εναλλαγή μεταξύ συσκευών iOS. Για παράδειγμα, εάν το βοήθημα ακοής σας είναι συνδεδεμένο στο iPhone σας, αλλά ξεκινήσετε να παρακολουθείτε μια ταινία στο iPad σας, γίνεται αυτόματα εναλλαγή του βοηθήματος ακοής στο iPad.

Χειριστήριο σε οθόνη κλειδώματος
Τροποποιήστε γρήγορα τις προεπιλογές και την ένταση ήχου στο βοήθημα ακοής σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος στη συσκευή iOS. Κάντε απλώς τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.

     Οθόνη χειριστηρίων για τις συσκευές ακοής MFi στο iPhone

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το όνομα του βοηθήματος ακοής σας στις Ρυθμίσεις για τις εξής ενέργειες:

 • Προβολή της διάρκειας μπαταρίας
 • Ρύθμιση της έντασης για το ένα ή και τα δύο βοηθήματα ακοής
 • Καθορισμό μιας προεπιλογής ήχου
 • Ενεργοποίηση της Ζωντανής ακρόασης
 • Κατάργηση ζευγοποίησης του βοηθήματος ακοής

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συντόμευση Προσβασιμότητας, για να ελέγχετε τα βοηθήματα ακοής σας.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμβατότητα με άλλα βοηθήματα ακοής.

Συμβατές συσκευές ακοής

AGXO

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Amplifon

 • Ampli-connect
 • Ampli-connect VS
 • Ampli-energy
 • Ampli-energy VS
 • Ampli-mini

 

Aquitis

 • AF2 B
 • AF2 E

 

Audibel

 • A3i
 • A4i
 • A4i iQ
 • Via AI
 • Via

 

Audigy

 • AGXsp 
 • AGXsp 2
 • AGXsp iQ
 • AGXsliv
 • AGXsliv AI 
 • AGXwE-F2
 • B-F2

 

Audika

 • First
 • GX00 S
 • GX00 SC
 • Legend

 

Audio Service

 • Duo G5
 • Ida BT G5
 • Mood G5
 • P G5
 • Sun G5

 

Auris

 • Øre

 

Beltone

 • Amaze
 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus
 • Beltone Silk
 • Beltone Trust
 • Boost Max

 

Bernafon

 • Capto
 • Coral
 • Viron
 • Zerena

 

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 SuperPower
 • Nucleus 7 Sound Processor

 

Concept

 • Complete

 

Danavox

 • Danavox Aio
 • Danavox Gala
 • Danavox Logar

EarLens

 • EarLens Processor

 

EarQ

 • EarQ
 • GX0 S


Emerald

 • Emerald S 8C
 • Emerald M 8C


eMeritus

 • eMeritus

 

Grand Audition

 • GF2 B
 • GF2 E

 

Hearbuy

 • Vogue E

 

HearFocus

 • HearFocus

 

HHM

 • GX00 S
 • GX00 SC

 

Intela-Hear

 • Atom

 

Interton

 • Centro
 • Ready

 

Kind

 • KINDnido
 • KINDduro XD10
 • KINDakira XD10

 

Kirkland Signature

 • KS 6.0
 • KS 8.0

 

Maico

 • Capto
 • Coral

 

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2
 • Kinnect iQ
 • Esentia AI
 • Esentia

 

Mosaic 

 • Mosaic M 8C
 • Mosaic P 8C

 

NuEar

 • iSDS
 • iNOW
 • iNOW iQ
 • Circa AI
 • Circa

 

Optima

 • Deuce

 

Oticon

 • Opn
 • Opn S
 • Opn Play
 • Siya 

 

Philips

 • HearLink

 

ReSound

 • LiNX Quattro
 • ReSound Cala
 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound ENZO 3D
 • ReSound Forte
 • ReSound Lancio
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound LiNX 3D
 • ReSound Sola
 • ReSound SOUSA Fine
 • ReSound Up Smart
 • Vida 

 

Rexton

 • Emerald 8C
 • Mosaic 8C

 

Signia

 • Insio ITC Nx
 • Insio ITE Nx
 • Pure 13 BT primax
 • Pure 312 Nx
 • Pure 13 Nx
 • Pure Charge&Go Nx
 • Motion 13 Nx
 • Motion 13P Nx

 

Sonic

 • Captivate
 • Enchant

 

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
 • Halo iQ
 • Livio AI
 • Livio

 

Stellar

 • Stellar RIC 8C

 

Sterling 

 • Sterling ITC 8C
 • Sterling ITE 8C

 

TruHearing

 • Flyte
 • Flyte 770
 • Flyte 990

 

Udisens

 • Udisens

 

Udio Finissimo

 • Udito Finissimo

 

Widex

 • Aquitis
 • Beyond
 • EarQ
 • Grand Audition

 

Widex A/S

 • Beyond Fusion 2
 • Evoke Fusion 2
 • EarQ Beyond Fusion 2

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: