Αν δεν βλέπετε το οικογενειακό περιεχόμενο κοινής χρήσης

Λάβετε βοήθεια για την πρόσβαση στην κοινή χρήση των αγορών και τη συνδρομή στην εφαρμογή Apple Music της οικογένειάς σας.

Με την Οικογενειακή κοινή χρήση, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να μοιράζονται τις αγορές στο iTunes, το Apple Books και το App Store, μια οικογενειακή συνδρομή στο Apple Music και πολλά άλλα. Απλώς διαμορφώστε την Οικογενειακή κοινή χρήση, προσκαλέστε τα μέλη της οικογένειάς σας να συμμετάσχουν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες που θέλετε να μοιράζεστε. Αν δεν βλέπετε το οικογενειακό περιεχόμενο κοινής χρήσης, μπορούμε να βοηθήσουμε. 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε παντού το ίδιο Apple ID για να συνδεθείτε, συμπεριλαμβανομένης της Οικογενειακής κοινής χρήσης και του iTunes Store. Στη συνέχεια, ζητήστε από την οικογένειά σας να κάνει το ίδιο.

Έλεγχος ρυθμίσεων Οικογενειακής κοινής χρήσης

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Οικογενειακής κοινής χρήσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το σωστό Apple ID. Στη συνέχεια, δείτε αν οι λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιείτε μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης, όπως η κοινή χρήση αγορών και το Apple Music, έχουν ενεργοποιηθεί.

Επιβεβαιώστε το Apple ID που χρησιμοποιείτε

iPhone που εμφανίζει τις Αγορές και την εφαρμογή Μουσική με ενεργοποιημένο τον ρόλο γονέα/κηδεμόνα

Ελέγξτε τις λειτουργίες σε κοινή χρήση

iPhone που εμφανίζει την οθόνη «Οικογενειακή κοινή χρήση» με τα μέλη της οικογένειας

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση. Αν χρησιμοποιείτε iOS 10.2 ή παλαιότερη έκδοση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Οικογένεια.
 2. Πατήστε το όνομά σας. 
 3. Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε το Apple ID που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κοινή χρήση περιεχομένου.
 4. Επιστρέψτε στην Οικογενειακή κοινή χρήση και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την Κοινή χρήση αγορών ή/και το Apple Music. 
 5. Πατήστε «Κοινή χρήση αγορών» και επιβεβαιώστε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Κοινή χρήση αγορών».

Σε Mac

Mac που εμφανίζει την οθόνη με τα μέλη της οικογένειας, όπου επισημαίνονται οι επιλογές Αγορές και Μουσική σε ένα μέλος

 1. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή iCloud. 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας» και, στη συνέχεια, στο όνομά σας.
 3. Επιβεβαιώστε ή αλλάξτε το Apple ID που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κοινή χρήση περιεχομένου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μου».
 5. Μεταβείτε στην Κοινή χρήση αγορών και επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένη η «Κοινή χρήση αγορών». Εναλλακτικά, ανοίξτε το Apple Music και δείτε αν μοιράζεστε μια οικογενειακή συνδρομή του Apple Music.

Αν χρησιμοποιείτε macOS Sierra ή παλαιότερη έκδοση, αφού επιβεβαιώσετε ή αλλάξετε το Apple ID σας, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Κοινή χρήση αγορών».

 iPhone που εμφανίζει την οθόνη «iTunes Store και App Store» με ενεργοποιημένη την επιλογή «Αυτόματες λήψεις»

Ελέγξτε το Apple ID που χρησιμοποιείτε στο iTunes Store

Επιβεβαιώστε ότι έχετε συνδεθεί στο iTunes Store με το ίδιο Apple ID που επιλέξατε για την κοινή χρήση περιεχομένου με την οικογένειά σας.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας].
 2. Πατήστε «iTunes Store και App Store».
 3. Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID στο iTunes Store με αυτό που χρησιμοποιείτε στην Οικογενειακή κοινή χρήση. 

Αν χρησιμοποιείτε iOS 10.2 ή παλαιότερη έκδοση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iTunes και App Store, και ελέγξτε το Apple ID.

Σε Mac

οθόνη Mac που εμφανίζει τα στοιχεία λογαριασμού

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμός».
 3. Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID στο iTunes Store με αυτό που χρησιμοποιείτε στην Οικογενειακή κοινή χρήση.

Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε ότι τα μέλη της οικογένειάς σας και εσείς έχετε ορίσει την ίδια χώρα ή περιοχή στο Apple ID σας. Αν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή του Apple ID

Στη συνέχεια, δοκιμάστε αυτά τα βήματα

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο, δοκιμάστε αυτά τα βήματα. Μετά από κάθε βήμα, δοκιμάστε αν μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο. 

Αποσυνδεθείτε από το iTunes και App Store

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να δείτε ή να κάνετε λήψη του κοινόχρηστου περιεχομένου με την οικογένειά σας ή να χρησιμοποιήσετε το Apple Music, αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά στο iTunes και το App Store.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Αν χρησιμοποιείτε iOS 10.3 ή νεότερη έκδοση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας], και πατήστε «Αποσύνδεση». Αν χρησιμοποιείτε iOS 10.2 ή παλαιότερη έκδοση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iTunes και App Store, πατήστε το Apple ID και στη συνέχεια επιλέξτε «Αποσύνδεση».
 2. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID και επιλέξτε «Σύνδεση».

Σε Mac:

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Λογαριασμός > Αποσύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Λογαριασμός > Σύνδεση.
 4. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας, και επιλέξτε «Σύνδεση».

Σε Apple TV HD:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > iTunes και App Store.
 2. Επιλέξτε «Αποσύνδεση».
 3. Επιλέξτε «Σύνδεση».
 4. Εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας, και επιλέξτε «Σύνδεση».

Βεβαιωθείτε ότι θα συνδεθείτε στο iTunes Store με το ίδιο Apple ID που επιλέξατε για την κοινή χρήση περιεχομένου με την οικογένειά σας. Δεν χρειάζεται να αποσυνδεθείτε από τις άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε με το Apple ID σας, για παράδειγμα το iCloud ή το iMessage.

Επιβεβαιώστε τη δυνατότητα κοινής χρήσης μιας εφαρμογής

Για να δείτε αν μπορείτε να μοιραστείτε μια εφαρμογή, ανοίξτε τη σελίδα του προϊόντος στο App Store και κάντε κύλιση προς τα κάτω μέχρι τις Πληροφορίες. Ελέγξτε αν αναφέρει «Ναι» ή «Όχι» στην ενότητα «Οικογενειακή κοινή χρήση».

Ορισμένες εφαρμογές ίσως να μην παρέχουν τη δυνατότητα οικογενειακής κοινής χρήσης. Αν αγοράσατε μια τέτοια εφαρμογή, θα τη βλέπετε στο ιστορικό των αγορών σας, αλλά τα μέλη της οικογένειάς σας δεν θα μπορούν να τη δουν ή να κάνουν λήψη της.

Δείτε αν έχει γίνει απόκρυψη μιας αγοράς

Αν ένα μέλος της οικογένειας έχει κάνει απόκρυψη κάποιας εφαρμογής, κανένας στην οικογένεια δεν μπορεί να τη δει. Το μέλος μπορεί να καταργήσει την απόκρυψη της εφαρμογής αν το επιθυμεί.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις συστήματος

Για να έχετε πρόσβαση στο οικογενειακό περιεχόμενο κοινής χρήσης, απαιτείται συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 8 ή νεότερη έκδοση, ή Mac με OS X Yosemite ή νεότερη έκδοση. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη συσκευή, δεν μπορείτε να δείτε το οικογενειακό περιεχόμενο κοινής χρήσης. Αν χρησιμοποιείτε Apple TV, μπορείτε να δείτε μόνο ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές κοινής χρήσης. 

Για τη διαμόρφωση ή τη συμμετοχή σε μια ομάδα οικογενειακής κοινής χρήσης, απαιτείται iOS 8 και OS X Yosemite. Δείτε τις απαιτήσεις συστήματος για την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Μάθετε περισσότερα

Η Οικογενειακή κοινή χρήση προϋποθέτει τη σύνδεση στο iCloud και το iTunes με προσωπικό Apple ID. Αν η οικογένειά σας έχει ενεργοποιημένη την κοινή χρήση αγορών, μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη μουσικής, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και βιβλίων σε έως 10 συσκευές ανά λογαριασμό, πέντε από τις οποίες μπορούν να είναι υπολογιστές. Δεν είναι όλο το περιεχόμενο κατάλληλο για κοινή χρήση. Μπορεί να γίνει απόκρυψη περιεχομένου από μέλη της οικογένειας. Το κρυφό περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Το περιεχόμενο που έχουν κατεβάσει τα μέλη της οικογένειας ή που έχει αγοραστεί με κωδικό εξαργύρωσης δεν υπόκειται στη λειτουργία «Ερώτηση για Αγορά».

Ημερομηνία δημοσίευσης: