Αν εμφανιστεί το Σφάλμα 3194, το Σφάλμα 17 ή το μήνυμα «Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη δομή που ζητήθηκε» στο iTunes

Αν το iTunes δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή ενημέρωσης της Apple, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα.

 • Σφάλμα 17
 • Σφάλμα 1639
 • Σφάλματα 3000-3020
 • Σφάλμα 3194
 • Σφάλματα 3100-3999
 • Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη δομή που ζητήθηκε

Αν δείτε ένα από αυτά τα μηνύματα και χρειάζεστε βοήθεια για την ενημέρωση ή την επαναφορά της συσκευής iOS, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes και δοκιμάστε να κάνετε ξανά ενημέρωση ή επαναφορά. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κάνετε ενημέρωση ή επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας

Αν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας, δοκιμάστε αυτά τα βήματα.

 1. Ρυθμίστε ή απεγκαταστήστε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο λειτουργεί. Δοκιμάστε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/ ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για περισσότερη βοήθεια.
 3. Παράκαμψη του δρομολογητή. Ορισμένοι δρομολογητές ενδέχεται να αποκλείουν την πρόσβαση του iTunes στον διακομιστή ενημέρωσης. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 • Αποσυνδεθείτε από τον ενσύρματο ή τον ασύρματο δρομολογητή και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet, για να συνδέσετε τον υπολογιστή απευθείας με το μόντεμ.
 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το μόντεμ. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μόντεμ.

Όταν επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση διαδικτύου σας λειτουργεί, δοκιμάστε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε ξανά τη συσκευή iOS.

Επαναφορά ή ενημέρωση από άλλον υπολογιστή

Δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά ή ενημέρωση από άλλον υπολογιστή με διαφορετική σύνδεση διαδικτύου. Αυτό βοηθά να εξασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τον υπολογιστή σας που ενδεχομένως να μην επιτρέπουν στο iTunes να επικοινωνεί με τον διακομιστή ενημέρωσης.

Τα σφάλματα 1639, 3000-3020 και 3100-3999 (με εξαίρεση το σφάλμα 3194) προκαλούνται πολλές φορές από τις ρυθμίσεις δικτύου. Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί ένα διαχειριζόμενο δίκτυο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου. Διακομιστές μεσολάβησης, τείχη προστασίας και άλλα μέτρα ασφάλειας δικτύου μπορούν να προκαλέσουν τα συγκεκριμένα σφάλματα. Αν είναι απαραίτητο, βρείτε μια διαφορετική σύνδεση δικτύου για να επαναφέρετε τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε την επαναφορά στην εργασία σας, δοκιμάστε να την κάνετε στο σπίτι ή στον υπολογιστή και το δίκτυο ενός φίλου σας.

Έλεγχος του αρχείου hosts

Μετά την ενημέρωση του iTunes στην πιο πρόσφατη έκδοση, ελέγξτε το αρχείο hosts για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή ενημέρωσης.

Windows

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, ακολουθήστε τα βήματα από τον ιστότοπο υποστήριξης της Microsoft. Η επαναφορά του αρχείου hosts επηρεάζει τις υπηρεσίες λογισμικού που βασίζονται στις ανακατευθύνσεις του αρχείου hosts. Αν χρησιμοποιείτε Windows σε έναν επαγγελματικό υπολογιστή, συμβουλευτείτε το τμήμα IT για να βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές θα λειτουργούν κανονικά μετά την επαναφορά του αρχείου hosts.

Mac

Αν χρησιμοποιείτε Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο Finder, επιλέξτε Εφαρμογές > Βοηθήματα.

2. Ανοίξτε το Τερματικό.

3. Πληκτρολογήστε αυτήν την εντολή και πατήστε το πλήκτρο Return:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Εισαγάγετε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στον υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο Return. Δεν θα εμφανίζεται κείμενο στο παράθυρο του Τερματικού κατά την πληκτρολόγηση του συνθηματικού. 

5. Το Τερματικό εμφανίζει το αρχείο hosts. Αν δεν εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα συνθηματικό διαχειριστή που δεν είναι κενό.

6. Περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και αναζητήστε μια καταχώριση που περιλαμβάνει το στοιχείο «gs.apple.com».

Αν δεν βλέπετε καμία καταχώριση που να περιέχει το στοιχείο «gs.apple.com», το αρχείο hosts δεν σχετίζεται με το πρόβλημα. Κλείστε το Τερματικό και μεταβείτε στην ενότητα «Λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας» αυτού του άρθρου.

7. Προσθέστε το σύμβολο # και ένα κενό διάστημα («# ») στην αρχή της καταχώρισης gs.apple.com.

8. Πιέστε Control-O για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

9. Πιέστε το πλήκτρο Return όταν σας ζητηθεί το όνομα αρχείου.

10. Πιέστε Control-X για έξοδο από τον επεξεργαστή.

11. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.

Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή, δοκιμάστε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε ξανά τη συσκευή iOS.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: