Πώς να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης

Μάθετε τι να κάνετε αν εμφανίζεται η οθόνη «Κλείδωμα ενεργοποίησης» στη συσκευή σας ή αν σας ζητείται να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης από μια συσκευή που δεν σας ανήκει. 

Ξεκλείδωμα αυτοπροσώπως

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε για τη διαμόρφωση της συσκευής σας ή του κωδικού συσκευής.

Μάθετε πώς να βρείτε το Apple ID σας ή πώς να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple ID σας.

Ξεκλείδωμα στον ιστό

Για να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης από μια συσκευή που δεν σας ανήκει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Αν αγοράσατε μια συσκευή που προστατεύεται με Κλείδωμα ενεργοποίησης, ζητήστε από τον προηγούμενο κάτοχο να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. 

  1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης, να συνδεθεί στο iCloud.com με το δικό σας Apple ID.
  2. Να μεταβεί στην «Εύρεση iPhone».
  3. Να κάνει κλικ στην επιλογή «Όλες οι συσκευές» στο επάνω μέρος της οθόνης.
  4. Να επιλέξει τη συσκευή που θέλει να καταργήσει από το iCloud.
  5. Να κάνει κλικ στην επιλογή «Σβήσιμο [συσκευής]». Επιλέξτε «Επόμενο» μέχρι η συσκευή να σβηστεί. 
  6. Να επιλέξει «Αφαίρεση από λογαριασμό».

Για να αρχίσει η διαδικασία διαμόρφωσης, να κάνει επανεκκίνηση στη συσκευή.

Έναρξη αιτήματος υποστήριξης

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την κατάργηση του Κλειδώματος ενεργοποίησης και έχετε αποδεικτικό αγοράς της συσκευής, μπορείτε να κάνετε έναρξη ενός αιτήματος υποστήριξης για το Κλείδωμα ενεργοποίησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: