Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch δεν ενεργοποιείται ή έχει παγώσει

Αν η οθόνη της συσκευής σας έχει παγώσει ή δεν αποκρίνεται όταν την αγγίζετε ή αν κολλάει όταν την ενεργοποιείτε, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν η οθόνη είναι μαύρη ή έχει παγώσει

Αν η οθόνη είναι μαύρη ή έχει παγώσει, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήστε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας. Η υποχρεωτική επανεκκίνηση δεν θα διαγράψει το περιεχόμενο της συσκευής σας. Μπορείτε να κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής σας ακόμα και αν η οθόνη είναι μαύρη ή τα κουμπιά δεν αποκρίνονται. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Μοντέλα iPad που δεν διαθέτουν κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να επανεκκινηθεί η συσκευή.
 • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή πλευρικό) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
 • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας και το επάνω (ή πλευρικό) κουμπί ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται ή να μην εκκινείται

Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος και αφήστε τη να φορτιστεί έως και μία ώρα.

Ύστερα από λίγα λεπτά, θα πρέπει να εμφανιστεί η οθόνη φόρτισης. 

 

Αν η οθόνη φόρτισης δεν εμφανιστεί εντός μίας ώρας ή αν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης σε παροχή ρεύματος, ελέγξτε την υποδοχή, το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά, δεν έχουν ακαθαρσίες και δεν έχουν υποστεί φθορά. Ίσως θέλετε να δοκιμάσετε με ένα διαφορετικό καλώδιο USB ή τροφοδοτικό.

 

Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, δείτε τα επόμενα βήματα.

Αν η συσκευή σας ενεργοποιείται, αλλά κολλάει κατά την εκκίνηση

Αν εμφανίζεται το λογότυπο της Apple ή μια κόκκινη ή μπλε οθόνη κατά την εκκίνηση, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή. Σε Mac με macOS Catalina 10.15, ανοίξτε το Finder. Σε Mac με macOS Mojave 10.14 ή παλαιότερη έκδοση ή σε PC, ανοίξτε το iTunes.
 2. Εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
 3. Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Μοντέλα iPad που δεν διαθέτουν κουμπί Αφετηρίας: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί έως ότου η συσκευή αρχίσει την επανεκκίνηση. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το επάνω κουμπί έως ότου η συσκευή μεταβεί σε λειτουργία ανάκτησης.
  • iPhone 8 ή νεότερο μοντέλο: Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου. Πατήστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί έως ότου εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης.
  • Σε iPhone 7, iPhone 7 Plus και iPod touch (7ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το επάνω (ή πλευρικό) κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα. Κρατήστε τα πατημένα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης.
  • iPad με κουμπί Αφετηρίας, iPhone 6s ή παλαιότερα μοντέλα και iPod touch (6ης γενιάς) ή παλαιότερα μοντέλα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας και το επάνω (ή πλευρικό) κουμπί ταυτόχρονα. Κρατήστε τα πατημένα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας ανάκτησης.
 4. Όταν δείτε την επιλογή επαναφοράς ή ενημέρωσης, επιλέξτε «Ενημέρωση». Ο υπολογιστής σας θα προσπαθήσει να εγκαταστήσει ξανά το iOS ή το iPadOS χωρίς να διαγράψει τα δεδομένα σας.

Ο υπολογιστής σας θα πραγματοποιήσει λήψη του λογισμικού για τη συσκευή σας. Αν χρειαστούν περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή σας θα εξέλθει από τη λειτουργία ανάκτησης και θα χρειαστεί να επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple, για να προγραμματίσετε ένα σέρβις, εάν έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα:

 • Εξακολουθεί να εμφανίζεται μαύρη οθόνη μετά τη φόρτιση, την υποχρεωτική επανεκκίνηση ή τα βήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.
 • Εμφανίζεται μαύρη οθόνη, αλλά μπορείτε να ακούσετε ειδοποιήσεις, ήχους και δονήσεις.
 • Η οθόνη παραμένει μαύρη, αλλά η συσκευή κάνει ήχους όταν καταργείτε τη σίγαση και τη συνδέετε στο ρεύμα.
 • Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν αποκρίνεται στο πάτημα, την κύλιση ή άλλες χειρονομίες. 
 • Δεν είναι δυνατή η υποχρεωτική επανεκκίνηση της συσκευής επειδή κάποιο κουμπί είναι χαλασμένο ή έχει κολλήσει.
 • Η συσκευή παραμένει στο λογότυπο της Apple, εμφανίζει ενιαίο χρώμα στην οθόνη ή δεν αναγνωρίζεται από το iTunes.
Ημερομηνία δημοσίευσης: