Αν μια εφαρμογή στο iPhone ή στο iPad σταματά να αποκρίνεται, κλείνει απροσδόκητα ή δεν ανοίγει

Δοκιμάστε τα ακόλουθα, αν μια εφαρμογή στο iPhone ή στο iPad δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

Κλείσιμο και εκ νέου άνοιγμα της εφαρμογής

Επιβάλετε το κλείσιμο της εφαρμογής. Κατόπιν, ανοίξτε την εφαρμογή για να ελέγξετε αν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.
 

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad. Κατόπιν, ανοίξτε την εφαρμογή για να ελέγξετε αν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.
 

Έλεγχος για ενημερώσεις

Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις για την εφαρμογή, ανοίξτε το App Store, πατήστε το εικονίδιο του προφίλ σας και κατόπιν μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε αν διατίθενται ενημερώσεις. Αν δεν διατίθενται ενημερώσεις για την εφαρμογή, ενημερώστε το λογισμικό στο iPhone ή στο iPad.
 

Διαγραφή και εκ νέου λήψη της εφαρμογής

Διαγράψτε την εφαρμογή. Όταν το κάνετε αυτό, μπορεί να χάσετε δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη λήψη της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το πρόβλημα με την εφαρμογή επιδιορθώθηκε.
 

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: