Διατηρήστε τις φωτογραφίες σας αποθηκευμένες με ασφάλεια και ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας

Οι Φωτογραφίες iCloud είναι ο ευκολότερος τρόπος για να διατηρήσετε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη σας ασφαλή και ενημερωμένη αυτόματα σε όλες τις συσκευές σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να συγχρονίσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας χειροκίνητα στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Διατηρήστε τις φωτογραφίες σας αυτόματα ενημερωμένες με το iCloud

Με τις Φωτογραφίες iCloud, μπορείτε να διατηρήσετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκευμένα στο iCloud και απρόσκοπτα συγχρονισμένα σε όλες σας τις συσκευές, ώστε να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη σας από το Mac, το Apple TV, το iPhone, το iPad ή ακόμα και από το PC.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, σε Wi-Fi ή σε ένα κινητό δίκτυο, οι πιο πρόσφατες λήψεις σας αποστέλλονται αυτόματα και οι αλλαγές σας ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, βλέπετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση στις συσκευές σας και στο διαδίκτυο.

Πριν ξεκινήσετε

Ενεργοποίηση των Φωτογραφιών iCloud

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Φωτογραφίες iCloud».
 • Σε Mac, μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος > iCloud > Επιλογές δίπλα από την ενότητα Φωτογραφίες και στη συνέχεια επιλέξτε «Φωτογραφίες iCloud».
 • Σε Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > iCloud > Φωτογραφίες iCloud.
 • Σε PC με Windows, πραγματοποιήστε λήψη του iCloud για Windows και στη συνέχεια διαμορφώστε τις Φωτογραφίες iCloud.

Όταν ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε συγχρονίσει χειροκίνητα στη συσκευή iOS αντικαθίστανται. Εάν αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο βρίσκονται ακόμα στο Mac ή στο PC σας, θα εμφανιστούν στη συσκευή σας iOS όταν οι Φωτογραφίες iCloud ενημερώσουν τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών.

Αν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, μπορείτε να συγχρονίσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας χειροκίνητα στο Finder στο Mac.


Συγχρονισμός των φωτογραφιών σας χειροκίνητα μέσω του Finder

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Finder στο Mac, για να συγχρονίζετε φωτογραφίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch από την εφαρμογή Φωτογραφίες ή από έναν φάκελο στον υπολογιστή σας. Κάθε φορά που συγχρονίζετε τη συσκευή iOS με τον υπολογιστή σας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο στη συσκευή iOS ενημερώνονται, ώστε να αντιστοιχούν στα άλμπουμ του υπολογιστή σας. Αν έχετε φωτογραφίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας οι οποίες δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να τις εισαγάγετε.

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο του Finder και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. 
 2. Η συσκευή σας εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου του Finder. Κάντε κλικ στη συσκευή για να την επιλέξετε.
 3. Ορίστε τη συσκευή ως αξιόπιστη, αν σας ζητηθεί.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Φωτογραφίες» παρακάτω, για να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής σας.
 5. Επιλέξτε το σύμβολο επιλογής δίπλα στο στοιχείο «Συγχρονισμός φωτογραφιών στη συσκευή σας από» και στη συνέχεια επιλέξτε «Φωτογραφίες» ή έναν φάκελο στο Mac.
 6. Επιλέξτε μεταξύ του συγχρονισμού όλων των φωτογραφιών και των άλμπουμ σας ή μόνο επιλεγμένων άλμπουμ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συγχρονίσετε μόνο τα αγαπημένα σας στοιχεία και επίσης να επιλέξετε αν θα συμπεριλάβετε τα βίντεο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή» στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Αν ο συγχρονισμός δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχρονισμός".

Πρέπει να εισαγάγετε τα βίντεο αργής κίνησης και τα βίντεο παρέλευσης χρόνου μέσω της εφαρμογής Φωτογραφίες ή της Καταγραφής εικόνων σε OS X Yosemite ή νεότερες εκδόσεις, για να συγχρονιστούν τα εφέ τους μέσω του Finder. Όταν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud, τα βίντεο αργής κίνησης και παρέλευσης χρόνου διατηρούν τα εφέ τους.

Τα Live Photo διατηρούν τα εφέ τους όταν τα εισαγάγετε στις Φωτογραφίες σε OS X El Capitan και νεότερες εκδόσεις, αλλά χάνουν τα εφέ τους αν τα συγχρονίσετε πάλι με τη συσκευή σας μέσω του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε τις Φωτογραφίες iCloud, ώστε τα Live Photo να διατηρούν τα εφέ τους, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας μόνο με τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Αν έχετε περισσότερες από μία βιβλιοθήκες φωτογραφιών στο Mac, βεβαιωθείτε ότι έχετε οριστεί η σωστή ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.

Απενεργοποίηση συγχρονισμού στο Finder

Αν δεν θέλετε να έχετε πλέον τις συγχρονισμένες φωτογραφίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας, απενεργοποιήστε τον συγχρονισμό στο Finder και θα αφαιρεθούν από τη συσκευή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό για μερικά από τα άλμπουμ φωτογραφιών σας ή για όλα ταυτόχρονα.

Διακοπή συγχρονισμού μερικών άλμπουμ

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο του Finder και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. 
 2. Η συσκευή σας εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου του Finder. Κάντε κλικ στη συσκευή για να την επιλέξετε.
 3. Ορίστε τη συσκευή ως αξιόπιστη, αν σας ζητηθεί.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Φωτογραφίες» παρακάτω, για να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής σας.
 5. Επιλέξτε «Επιλεγμένα άλμπουμ» και καταργήστε την επιλογή των άλμπουμ ή των συλλογών που δεν θέλετε πλέον να συγχρονίζονται.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».

Διακοπή συγχρονισμού όλων των φωτογραφιών

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο του Finder και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. 
 2. Η συσκευή σας εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου του Finder. Κάντε κλικ στη συσκευή για να την επιλέξετε.
 3. Ορίστε τη συσκευή ως αξιόπιστη, αν σας ζητηθεί.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Φωτογραφίες» παρακάτω, για να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής σας.
 5. Καταργήστε την επιλογή «Συγχρονισμός φωτογραφιών» και έπειτα κάντε κλικ στην «Αφαίρεση φωτογραφιών».
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».

 

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: