Έλεγχος της χρήσης δεδομένων κινητού δικτύου σε iPhone και iPad

Ελέγξτε πόσα δεδομένα κινητού δικτύου χρησιμοποιείτε και μάθετε πώς να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τα δεδομένα κινητού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ή μόνο για συγκεκριμένες.

    

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δεδομένων κινητού δικτύου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε εφαρμογές και υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τη σύνδεση κινητού δικτύου για πρόσβαση στο Internet. Όταν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα, οι εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιούν τη σύνδεση κινητού δικτύου σας όταν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο δίκτυο Wi-Fi. Έτσι, ίσως χρεωθείτε για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που καταναλώνουν δεδομένα κινητού δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε "Κινητό δίκτυο" ή "Δεδομένα". Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου.

Ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και τη συσκευή σας, μπορεί να εμφανίζονται επιπλέον επιλογές κάτω από τις "Επιλογές":

  • Ενεργοποίηση LTE, 4G ή 3G. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιείτε για φωνή και δεδομένα. Μάθετε περισσότερα για αυτές τις επιλογές.
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιαγωγής φωνής: Με τα δίκτυα CDMA, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Περιαγωγή φωνής για να αποφύγετε χρεώσεις από τη χρήση δικτύων άλλων παρόχων.
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιαγωγής δεδομένων: Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων για να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής. Αν έχετε ένα διεθνές πρόγραμμα δεδομένων, ίσως χρειαστεί να διατηρήσετε ενεργοποιημένη την Περιαγωγή δεδομένων. Μάθετε περισσότερα για τα ταξίδια στο εξωτερικό με το iPhone ή iPad σας.

Ανάλογα με τον πάροχό σας, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της χώρας. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική περιαγωγής δεδομένων σας ή άλλες ρυθμίσεις δεδομένων κινητού δικτύου.

    

Προβολή του όγκου δεδομένων που χρησιμοποιείτε

Για να δείτε πόσα δεδομένα κινητού δικτύου έχετε χρησιμοποιήσει, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" και έπειτα πατήστε "Κινητό δίκτυο" ή "Δεδομένα". Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε εναλλακτικά την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου.

Για να δείτε πόσα δεδομένα κινητού δικτύου χρησιμοποιεί μια εφαρμογή, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την εφαρμογή. Αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που δεν θέλετε να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Όταν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι απενεργοποιημένα, οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το δίκτυο Wi-Fi για τα δεδομένα.

Για να δείτε τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου για μεμονωμένες Υπηρεσίες συστήματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε "Κινητό δίκτυο" ή "Δεδομένα".Στη συνέχεια, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε "Υπηρεσίες συστήματος". Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου για μεμονωμένες Υπηρεσίες συστήματος.

Ανάλογα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, ίσως εμφανίζεται η συνολική χρήση δεδομένων κινητού δικτύου σε αυτήν την οθόνη. Αν δεν έχετε αυτήν την επιλογή ή έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Λήψη βοήθειας

  • Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κινητό δίκτυο, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.
  • Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Exchange ActiveSync, ίσως συνεχίσει να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου, ακόμα και αν τα απενεργοποιήσετε για το Mail και το Ημερολόγιο. Για να δείτε τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου του λογαριασμού σας Exchange ActiveSync, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Υπηρεσίες συστήματος.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια Wi-Fi για να μεταβαίνετε αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν η σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi είναι κακή.
Published Date: