Έλεγχος της χρήσης δεδομένων κινητού δικτύου σε iPhone και iPad

Ελέγξτε πόσα δεδομένα κινητού δικτύου χρησιμοποιείτε και μάθετε πώς να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα δεδομένα κινητού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ή μόνο για συγκεκριμένες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δεδομένων κινητού δικτύου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε «Κινητό δίκτυο» ή «Δεδομένα». Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου. Αν χρησιμοποιείτε iPhone με διπλή κάρτα SIM, πρέπει να ορίσετε ένα από τα προγράμματά σας ως τον κύριο αριθμό για χρήση δεδομένων για να δείτε πόσα δεδομένα κινητού δικτύου χρησιμοποιήσατε.

Ανάλογα με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας και τη συσκευή σας, μπορεί να εμφανίζονται επιπλέον επιλογές κάτω από τις «Επιλογές»:

  • Ενεργοποίηση LTE, 4G ή 3G. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιείτε για φωνή και δεδομένα. Μάθετε περισσότερα για αυτές τις επιλογές.
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιαγωγής φωνής: Με τα δίκτυα CDMA, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Περιαγωγή φωνής για να αποφύγετε χρεώσεις από τη χρήση δικτύων άλλων φορέων.
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιαγωγής δεδομένων: Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων για να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής. Αν έχετε ένα διεθνές πρόγραμμα δεδομένων, ίσως χρειαστεί να διατηρήσετε ενεργοποιημένη την Περιαγωγή δεδομένων. Μάθετε περισσότερα για τα ταξίδια στο εξωτερικό με το iPhone ή iPad.

Ανάλογα με τον φορέα σας, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της χώρας. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική περιαγωγής δεδομένων σας ή άλλες ρυθμίσεις δεδομένων κινητού δικτύου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε εφαρμογές και υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τη σύνδεση κινητού δικτύου για πρόσβαση στο Internet. Όταν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα, οι εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιούν τη σύνδεση κινητού δικτύου σας όταν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο δίκτυο Wi-Fi. Έτσι, ίσως χρεωθείτε για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που καταναλώνουν δεδομένα κινητού δικτύου. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις.


Προβολή του όγκου δεδομένων που χρησιμοποιείτε

Για να δείτε τον όγκο δεδομένων κινητού δικτύου που έχετε χρησιμοποιήσει, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο ή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο. Αν χρησιμοποιείτε iPad, ίσως δείτε εναλλακτικά την επιλογή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού δικτύου.

Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω για να ελέγξετε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν δεδομένα κινητού δικτύου. Αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που δεν θέλετε να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Όταν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι απενεργοποιημένα, οι εφαρμογές χρησιμοποιούν μόνο το δίκτυο Wi-Fi για τα δεδομένα.

Για να δείτε τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου για μεμονωμένες Υπηρεσίες συστήματος, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο ή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο.Στη συνέχεια, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Υπηρεσίες συστήματος». Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητού δικτύου για μεμονωμένες Υπηρεσίες συστήματος.

Μπορείτε να προβάλετε τα στατιστικά στοιχεία χρήσης δεδομένων από μια εφαρμογή από την τρέχουσα περίοδο ή στατιστικά στοιχεία δεδομένων εφαρμογής για εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα κατά την περιαγωγή. Για να επαναφέρετε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο ή στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο και πατήστε «Επαναφορά στατιστικών».


Λήψη βοήθειας

  • Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα κινητό δίκτυο, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.
  • Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange ActiveSync, ίσως συνεχίσει να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου, ακόμα και αν τα απενεργοποιήσετε για το Mail και το Ημερολόγιο. Για να δείτε τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου του λογαριασμού σας Exchange ActiveSync, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Υπηρεσίες συστήματος.
  • Εάν είναι ενεργοποιημένη, η Βοήθεια Wi-Fi αλλάζει αυτόματα τη ρύθμιση της συσκευής, ώστε να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητού δικτύου, εάν η συνδεσιμότητα Wi-Fi δεν είναι καλή. Η Βοήθεια Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρήση δεδομένων κινητού δικτύου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Βοήθεια Wi-Fi στις Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Πληροφορίες για τη Βοήθεια Wi-Fi.
Ημερομηνία δημοσίευσης: