Πώς να επιβάλετε τον τερματισμό μιας εφαρμογής στο Mac

Εάν μια εφαρμογή στο Mac σταματήσει να αποκρίνεται και δεν μπορείτε να τερματίσετε την εφαρμογή κανονικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επιβολή τερματισμού, για να κλείσετε την εφαρμογή.

Για να τερματίσετε (κλείσετε) μια εφαρμογή στο Mac κανονικά, επιλέξτε «Τερματισμός» από το μενού της εφαρμογής στη γραμμή μενού ή πατήστε τα πλήκτρα Command (⌘)-Q. Εάν η εφαρμογή δεν τερματιστεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επιβάλετε τον τερματισμό της εφαρμογής.

Πώς να επιβάλετε τον τερματισμό μιας εφαρμογής

Πατήστε αυτά τα τρία πλήκτρα ταυτόχρονα: Option, Command και Esc (Escape). Εναλλακτικά, επιλέξτε «Επιβολή τερματισμού» από το μενού Apple () στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. (Αυτή η ενέργεια είναι παρόμοια με το πάτημα των πλήκτρων Control-Alt-Delete σε ένα PC.)

Στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή στο παράθυρο «Επιβολή τερματισμού» και κάντε κλικ στην επιλογή «Επιβολή τερματισμού».

Μπορείτε ακόμη και να επιβάλετε τον τερματισμό του Finder, εάν σταματήσει να αποκρίνεται: Επιλέξτε «Finder» στο παράθυρο «Επιβολή τερματισμού» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εκ νέου εκκίνηση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: