Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας iOS στο νέο σας iPhone, iPad ή iPod touch

Διαμορφώστε τη νέα συσκευή σας iOS από ένα εφεδρικό αντίγραφο του προηγούμενου iPhone, iPad ή iPod touch σας.

Πριν ξεκινήσετε

Επιλέξτε έναν τρόπο

Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από αυτούς τους τρόπους μεταφοράς.

Γρήγορη έναρξη: Χρησιμοποιήστε ένα iPhone ή iPad που εκτελεί ήδη iOS 11 ή νεότερη έκδοση, για να διαμορφώσετε αυτόματα μια νέα συσκευή.

iCloud: Μεταφέρετε τα δεδομένα σας και το περιεχόμενο που έχετε αγοράσει στη νέα συσκευή σας, από το εφεδρικό αντίγραφο iCloud της προηγούμενης συσκευής σας.

iTunes ή Finder: Μεταφέρετε τα δεδομένα και το αγορασμένο περιεχόμενό σας στη νέα συσκευή σας από ένα εφεδρικό αντίγραφο που έχετε δημιουργήσει με το iTunes ή το Finder.

 

   

Ημερομηνία δημοσίευσης: