Αποκλεισμός αριθμών τηλεφώνου και επαφών σε iPhone, iPad ή iPod touch

Με το iOS, μπορείτε να αποκλείσετε επαφές και αριθμούς τηλεφώνου στη συσκευή σας. Επίσης, μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα iMessage από άγνωστους αποστολείς και να αναφέρετε τα iMessage που μοιάζουν με ανεπιθύμητα μηνύματα.

Αποκλεισμός αριθμού τηλεφώνου ή επαφής

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποκλείσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια επαφή.

Τηλέφωνο

Στην περιοχή «Πρόσφατα» της εφαρμογής Τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Αποκλεισμός του καλούντος».

FaceTime

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή FaceTime, πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Αποκλεισμός του καλούντος».

Μηνύματα

Αν χρησιμοποιείτε τα Μηνύματα, ανοίξτε τη συζήτηση, πατήστε την επαφή στο επάνω μέρος της συζήτησης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών. Πατήστε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» και πατήστε «Αποκλεισμός αυτού του καλούντος».
 

Όταν αποκλείετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια επαφή, το συγκεκριμένο άτομο θα μπορεί να αφήνει μηνύματα στον τηλεφωνητή, αλλά δεν θα λαμβάνετε γνωστοποίηση. Τα μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται δεν θα παραδίδονται. Επίσης, η επαφή δεν θα λαμβάνει γνωστοποίηση ότι η κλήση ή το μήνυμα αποκλείστηκε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές τρίτων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων.


Διαχείριση αποκλεισμένων αριθμών τηλεφώνου και επαφών

Για να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις επαφές που έχετε αποκλείσει από το Τηλέφωνο, το FaceTime ή τα Μηνύματα:

Τηλέφωνο

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων και αναγνώριση.

FaceTime

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime > Αποκλεισμένοι.

Μηνύματα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποκλεισμένοι.


Από αυτές τις οθόνες, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό επαφών ή να καταργήσετε τον αποκλεισμό αριθμών τηλεφώνου. 

Για να προσθέσετε μια επαφή από το Τηλέφωνο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων και αναγνώριση > Αποκλεισμός επαφής. Στη συνέχεια, πατήστε την επαφή που επιθυμείτε να αποκλείσετε. Για να προσθέσετε μια επαφή από τα Μηνύματα ή το FaceTime, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μηνύματα ή Ρυθμίσεις > FaceTime, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αποκλεισμένοι». Έπειτα, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη νέου» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό μιας επαφής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά επάνω στον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε «Κατάργηση αποκλεισμού».


Φιλτράρισμα μηνυμάτων iMessage από άγνωστους αποστολείς

Μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα iMessage που προέρχονται από άτομα που δεν είναι αποθηκευμένα στις Επαφές σας.

φίλτρο άγνωστων αποστολέων

Για να φιλτράρετε τα iMessage, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και ενεργοποιήστε την επιλογή «Φίλτρο άγνωστων αποστολέων».

Άγνωστοι αποστολείς

Στα Μηνύματα, θα εμφανιστεί μια νέα καρτέλα για τους Άγνωστους αποστολείς, αλλά δεν θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις για αυτά τα iMessage.


Αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων στην εφαρμογή Μηνύματα

Μπορείτε να αναφέρετε τα iMessage που μοιάζουν με ανεπιθύμητα μηνύματα από την εφαρμογή Μηνύματα. Αν λάβετε ένα iMessage από κάποιο άτομο που δεν είναι αποθηκευμένο στις Επαφές σας, θα δείτε το σύνδεσμο «Αναφορά ανεπιθύμητου» κάτω από το μήνυμα.

Αναφορά ανεπιθύμητου

Πατήστε την επιλογή «Αναφορά ανεπιθύμητου» και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Διαγραφή και αναφορά ως ανεπιθύμητου». Η εφαρμογή «Μηνύματα» θα προωθήσει τα στοιχεία του αποστολέα και το μήνυμα στην Apple και θα διαγράψει το μήνυμα από τη συσκευή σας. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός μηνύματος.

Η αναφορά του μηνύματος ως ανεπιθύμητου δεν θα αποκλείσει τον αποστολέα από το να σας στείλει ένα άλλο μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, θα πρέπει να αποκλείσετε αυτήν την επαφή.

Για αναφορά μηνυμάτων SMS και MMS, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: