Αποκλεισμός αριθμών τηλεφώνου, επαφών και email σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να αποκλείσετε αριθμούς τηλεφώνου, επαφές και email στις συσκευές σας. Επίσης, μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα iMessage από άγνωστους αποστολείς και να αναφέρετε τα iMessage που μοιάζουν με ανεπιθύμητα μηνύματα.

Αποκλεισμός αριθμού τηλεφώνου, επαφής ή email

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποκλείσετε αριθμούς τηλεφώνου, επαφές και email.

Τηλέφωνο

Στην περιοχή «Πρόσφατα» της εφαρμογής Τηλέφωνο, πατήστε  δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου ή την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Αποκλεισμός του καλούντος».

FaceTime

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή FaceTime, πατήστε  δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου, την επαφή ή τη διεύθυνση email που θέλετε να αποκλείσετε. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Αποκλεισμός του καλούντος».

Μηνύματα

Αν χρησιμοποιείτε τα Μηνύματα, ανοίξτε τη συζήτηση, πατήστε την επαφή στο επάνω μέρος της συζήτησης και κατόπιν πατήστε . Πατήστε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Αποκλεισμός του καλούντος».

 

Mail

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Mail, ανοίξτε το email με την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε και πατήστε την επαφή στο επάνω μέρος. Πατήστε «Αποκλεισμός αυτής της επαφής».

Όταν αποκλείετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια επαφή, το συγκεκριμένο άτομο θα μπορεί να αφήνει μηνύματα στον τηλεφωνητή, αλλά δεν θα λαμβάνετε γνωστοποίηση. Τα μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται δεν θα παραδίδονται. Επίσης, η επαφή δεν θα λαμβάνει γνωστοποίηση ότι η κλήση ή το μήνυμα αποκλείστηκε. Όταν αποκλείετε μια διεύθυνση email από το Mail, μεταφέρεται στον φάκελο «Κάδος». Ο αποκλεισμός email εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευές σας Apple.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων τηλεφωνικών κλήσεων.


Διαχείριση των αποκλεισμένων αριθμών τηλεφώνου, επαφών και email

Για να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις επαφές και τις διευθύνσεις email που έχετε αποκλείσει από το Τηλέφωνο, το FaceTime, τα Μηνύματα ή το Mail:

Τηλέφωνο

Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο. Στην περιοχή «Σίγαση κλήσεων και αποκλεισμένες επαφές», πατήστε «Αποκλεισμένες επαφές» για να εμφανίσετε τη λίστα.

FaceTime

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime. Στην περιοχή «Κλήσεις», πατήστε «Αποκλεισμένες επαφές».

Μηνύματα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα. Στην περιοχή «SMS/MMS», πατήστε «Αποκλεισμένες επαφές».

Mail

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail. Στην περιοχή «Συνομιλίες», πατήστε «Αποκλεισμένοι».


Από αυτές τις οθόνες, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αποκλεισμένους αριθμούς τηλεφώνου, επαφές ή διευθύνσεις email.

Για να προσθέσετε μια επαφή από το Τηλέφωνο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αποκλεισμένες επαφές, κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Προσθήκη νέας». Στη συνέχεια, πατήστε την επαφή που επιθυμείτε να αποκλείσετε. Για να προσθέσετε μια επαφή από τα Μηνύματα ή το FaceTime, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα ή Ρυθμίσεις > FaceTime και πατήστε «Αποκλεισμένες επαφές». Στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω, πατήστε «Προσθήκη νέας» και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Για να προσθέσετε μια επαφή από το Mail, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail και πατήστε «Αποκλεισμένοι». Κάντε κύλιση προς τα κάτω, πατήστε «Προσθήκη νέας» και εισαγάγετε την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε. Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό ενός αριθμού τηλεφώνου, μιας επαφής ή μιας διεύθυνσης email, κάντε σάρωση προς τα αριστερά πάνω από την καταχώριση και πατήστε «Κατάργηση αποκλεισμού».


Φιλτράρισμα μηνυμάτων iMessage από άγνωστους αποστολείς

Μπορείτε να φιλτράρετε τα μηνύματα iMessage που προέρχονται από άτομα που δεν είναι αποθηκευμένα στις Επαφές σας.

Για να φιλτράρετε τα iMessage, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και ενεργοποιήστε την επιλογή «Φίλτρο άγνωστων αποστολέων».

Στα Μηνύματα, θα εμφανιστεί μια νέα καρτέλα για τους Άγνωστους αποστολείς, αλλά δεν θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις για αυτά τα iMessage.


Αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων στην εφαρμογή Μηνύματα

Μπορείτε να αναφέρετε τα iMessage που μοιάζουν με ανεπιθύμητα μηνύματα από την εφαρμογή Μηνύματα. Αν λάβετε ένα iMessage από κάποιο άτομο που δεν είναι αποθηκευμένο στις Επαφές σας, θα δείτε τον σύνδεσμο «Αναφορά ως ανεπιθύμητου» κάτω από το μήνυμα.

Πατήστε την επιλογή «Αναφορά ανεπιθύμητου» και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή «Διαγραφή και αναφορά ως ανεπιθύμητου». Η εφαρμογή «Μηνύματα» θα προωθήσει τα στοιχεία του αποστολέα και το μήνυμα στην Apple και θα διαγράψει το μήνυμα από τη συσκευή σας. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός μηνύματος.

Η αναφορά του μηνύματος ως ανεπιθύμητου δεν θα αποκλείσει τον αποστολέα από το να σας στείλει ένα άλλο μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, θα πρέπει να αποκλείσετε αυτήν την επαφή.

Για αναφορά μηνυμάτων SMS και MMS, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: