Προστασία πληροφοριών ασφαλείας

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών ασφαλείας, η Apple σας παρέχει έναν τρόπο για τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επαλήθευση της αυθεντικότητας των γνωστοποιήσεων ασφαλείας
  • Κρυπτογράφηση μηνυμάτων που αποστέλλονται στην Apple μέσω της διεύθυνσης product-security@apple.com

1. Απόκτηση λογισμικού PGP

Μπορείτε να αποκτήσετε μια έκδοση του GPG Suite από το GPGTools. Επιπλέον, το GnuPG διατίθεται ως δωρεάν λογισμικό.

2. Κωδικός της Ασφάλειας προϊόντων Apple

Αυτός είναι ο κωδικός PGP ο οποίος θα είναι έγκυρος μέχρι τις 8 Αυγούστου 2023.
Αναγνωριστικό κωδικού: E118CC20391E3719
Τύπος κωδικού: RSA
Λήξη: 8/8/23
Μέγεθος κωδικού: 4096/4096
Αποτύπωμα: 04FF B80E EA6A 4794 A0B7 50C1 E118 CC20 391E 3719
Αναγνωριστικό χρήστη: Apple Product Security <product-security@apple.com>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGLxR6gBEADsvsZzZl3JTurTnrbAYCmgxk+2Trt9HKqo9HrxCzxBa37Wj/cL
AZKrMGhBU9XqN3TmOVC4M9ROcE3Sw4amCE0K5+dKkDc923HATkN3AwhVS5c6FQmO
BaC25cbCb22uKpwKBd6nbwwEJNZQwIlx4/xblST1/FbH89D/k5iAR32jeTHaLF34
sF9E5lpX0igzJaeG+c70jNgx0zc3NGNlNHc0eB74gAZvKJ/TW6+h6G9wBkAP2Euj
A+j2VxQmTiubjRSgjN/y9raKRBYa0z/M1vFk06mFYxPEq/RN+Dp/gh3DxzuXtfey
Xmw5RGPtnUi+ZWZdHO6qLmhABody9q+tU380Fe3VZxUtKuyfkC/A8XxxLzp5eC0O
GhlfiYDdKg5o97/ucFm1mNuQXdM+mb3sEZoAy0T7ST53MAostKtRulcjpf5D65Ij
APpcESIBu12EBy+KoNgEqjiynNstFKTaEr240jAealHTknW43a3u7MvoDucgK/6q
G1nY2gmEegLmmQZ2oeHtUQt2utFBQnbknvket3JkD5rGcyTQIDWhfsvx+yIpzwVz
v8DlmGkGgQ5bjjYy7y/7+I8QB3S/6hvD9kkOgQ136NetvQf7bBPZSvcZf1nDoQc6
AuqSDdimULe042Hpz605s8wcIcbgQCTSHF5FzAQ/lsymw2WrULjwHqi8HQARAQAB
tEFBcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5LW5vcmVw
bHlAbGlzdHMuYXBwbGUuY29tPokCVAQTAQgAPhYhBAT/uA7qakeUoLdQweEYzCA5
HjcZBQJi8UzRAhsDBQkB4TOABQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEOEY
zCA5HjcZb0YP/1L/h2lytsSYPHpi2WNCHtm1WHBjGqv4/DkrPG8s4uz5qaF9a+Eh
xAIFKgqGHjeATJdtE2QnAg69OPxsLagMMqUSXiueNpyjq19JkJEp8wrKJO3uoZOg
iXFpCzlI7W2R2tyFlR4AoXU9grIuB0C+Km0NnGlAsE1YQHIxuxi7xofQI6Nd8l32
JDMwvtuRAUgZG6Z1BB0jRYsi5C8IgVdZw0wSdJWbyoZ6cTSOnhHECMWCHDYhzz2i
+r36EcXwTXzY1pY9k0DUgKc9Nt874KcQoFoFDKuiFBd6cK+YegTVZIVQrKYGwY2i
u64+dwIQcbGEcnbpz6bY0lKd/RpOqKBWXsA7gjPbdrMW73GSlDMy3JwfwZtMu9oX
3toVTlLikAl2dVk1ykOI9lSlKk2rHBk7AGDGptJ7Gfa3WlUpsgfI/cgeKOpiFesc
5yWZj7EA5DMhRUzZ7VNEiyI9mxuFDDOZXMzyk/b1UH7PgBnco05opoSVZ1k5Sg42
TfMz2XIdixLv+Jw2Fp5RR4gw6NcEoRuGkp6FhrlwZXykCnqsVLWbnDh7J/YGtjyU
rtAT3/iQJs/cqON4TuPihdVLvcxWQsZKA6YFk5CZZki/ebE6mlgrceiwDV8a5ms9
1w383jVi1TuLLDN28nIlyufqC2rYfyNuT1kxVnVY8mcvni4BitF9ZqMOtDNBcHBs
ZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5QGFwcGxlLmNvbT6J
AlcEEwEIAEECGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQQE/7gO
6mpHlKC3UMHhGMwgOR43GQUCYvFNIQIZAQAKCRDhGMwgOR43GQWtEACb/FXXayX9
azZGArECdV7ICGKR4mFgsMp3GrCDcpzRQkh4j4J16VJBSgddDeZHsQVIo0T1bEDj
Zrg+lk1j8Ev2NHZRbIFeDuN4CyMDfJnOhOcrI1aOz0qJIqM5pC1+IAYZK4lYQ9wv
TEZmLSx48D4ZpA1iax8VZBj1koFRn72iUyKPjxpNkNlk0mmiERoiuFS2AH2G/3lS
uuzMC9Nc8SxnF3gZYKkgg2f8vi+29EBaf4brRiWC5EitE5aCRf6hpR21c4UIyG4c
Ko+bVNK0Uxc1ZuLV3jmp7VF6b23JTd+WHJ8Wk5HDoF+mQK9onrWPGHghS2YI0eZe
kiCl84J/QIMOSs1paV56dr4XIZJWpG2KJHMu1j+AgldR5ANLmCyEjqbSOpiT7HG6
uFkbDC5gnCy5J+vVYjH7R7Pu7ppjMbLW+8Q5m1Tce6HJ4sICOv1FB6EjJka3T3fr
B3Bssh8xJMo7P/kavXsof0umpSDAFHRk2hatN1fvuIoTFzJvfWkylTzdpCjPW+8O
CDL92KFjj5MvKYZDOdLlk1ZyB8JBNlSXxQwS9vKvDV9GPjegEgV5Wbv8QpJeHiXM
1p/U8ZsXQ27lODthQwIXtF5QoTKexBqL9ZRAXDoKsTSEtm//2XTQxHzqHUsy2XT9
OIczje/NNnMvG2FFG1my4x40ZLLYurCpBbkCDQRi8UeoARAAtCop9nDVC9eZOxnZ
rA68dEuqDa4s1sUnxNtziOtkglY8yW5TIbm48WYiqaSg2VlvyoguxId0yNefcq1r
XoUlGFzQmPT1Yb+N1+Fu0C2xdpDRSJV+ynZf1OV0cuEB1x0cXgbX67yDLrbcoq/l
Fe3yYIGeOuKe2juBjQCC1RPCdyTW4v7aRU38F2apR6pk87aKsCpn5j2hZGj8L4i2
7g552xM3Sqb8WbL+hab9aZsoPU4Qp08sxz9RxWOUHTzr2vijnsJAKij/7OfvCNwX
aO2sYDguDaKaxEGOoLczpMR+Az0sXrQHs5KjFg119yVc7whfzRqIZqyRWBvix3qt
3CoB+fqh96Q7FTfwsQR0XVy/Gf/lfI7bjkiOwJxCFLQ1QOV/SZahwtX0qYg1y1tX
WxRXoJjJ/KwhH4h9Ei1S9fE4xwXjz4du0MVnbR5Q1ud7Qq15G0rlj5SZcu4U71rn
Y3pJ6ZUPdhx8ZtvR9IDRaBSBJn+RLnV1JJSFDKxqu+X9KCGRlyRmzUpWDBOg1GMl
UwcHXK6PAB7xnxgyIKYLAmuNNmmeyvOujOjAeBBIienP0d9xwwkIVBu6KxGUjzmm
Quq7ZtfaDFxeM4D7YwssAE3x6z9fD39ngmSj0EjB0zKEazN3Hzu7lEj1/7OkMYdA
NuDQrgO8rRnO0pA2L3swQ0g8epEAEQEAAYkCPAQYAQgAJhYhBAT/uA7qakeUoLdQ
weEYzCA5HjcZBQJi8UeoAhsMBQkB4TOAAAoJEOEYzCA5HjcZWG4QAMgSS0HF/JwH
R3ka2loBsFDdDBekgRb1+pHBwQIersz3XHKQB3T4mySDcYfrcw033si4Ba+1Bl9V
9nRVLpQCqYwZTWxifgaE0BME5nXw5KQh9xZMhX7NGNfC1KhNn4yEvfkYMRAsH08R
Yvl0NMnJjTT3t2P9q30kZzK4J9eauc1aA76URL3qdRKovsqeG5+bn7wOe7CgT+kt
ADILZXFXfhAP2EHLHU7MazC8BtHPKdlG0YrZUoIa4mhZzqRYx1BWxFAwOgQvecul
7xOJp5c2eXSQondmDzTSWJkXDIgsjn3IOJIYx8xrxwUr2ZjHvCXWnqEEXWqZNKgY
MqadjYexKqMK6WPbXEGudaBxLYG5ioUPB1lTDVFxkJm7/2RTrp7VwxxQqHeTH8xJ
EEVCnuT5Std3IxBM9HDMNftsOuNRJgkF+mMbtSPkzwe7E6tK8Y1JKjEPPletc0XD
c/r4uKBpWz7+m9IIS9Y6bYfuTbBAYHzzg3Tx0IJVV1MIqY/RC3bMWR1K5WnKgOkb
Pnig+29N3Beo14g56z23279QwvmRFpEsQnl7jHs/W7Ba9kXBXMY1DJPqQA8M/8lT
qv6UpKBQu57u/l0d8lK/49gMPyBhKxAWbcWaH2+LgpcHSzm2n8Y4rs5bE676rS8D
O7Gu+6Ol2G5H9r/JelFCUH5GmgAq4CLp
=5pG0

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Ο κωδικός PGP της Apple έχει λειτουργική διάρκεια ζωής ενός έτους. Όταν δημιουργήσουμε έναν νέο κωδικό, θα είναι διαθέσιμος από αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παλαιότεροι κωδικοί PGP έχουν αρχειοθετηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των μηνυμάτων που διαθέτουν παλαιότερη υπογραφή.

3. Έλεγχος της υπογραφής PGP στα μηνύματα email και στα έγγραφα

Τα έγγραφα που δημιουργούνται από την ομάδα της Ασφάλειας προϊόντων Apple υπογράφονται με τον κωδικό PGP της Apple. Συστήνουμε να ελέγχετε την υπογραφή, ώστε να εξασφαλίζετε ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί από το προσωπικό μας και ότι δεν έχει τροποποιηθεί.

Σημείωση για τους χρήστες της λίστας αλληλογραφίας security-announce:
Ορισμένα προγράμματα αλληλογραφίας προκαλούν αλλαγές στα μηνύματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η ένδειξη ότι η υπογραφή PGP δεν είναι σωστή. Στον ιστότοπό μας θα δημοσιεύονται σημαντικές πληροφορίες μαζί με την υπογραφή PGP οι οποίες θα σας παρέχουν επαλήθευση της αυθεντικότητας.

4. Κρυπτογράφηση ευαίσθητων πληροφοριών

Κατά την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας μέσω email, χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: