Προστασία πληροφοριών ασφαλείας

.

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών ασφαλείας, η Apple σάς παρέχει έναν τρόπο για τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επαλήθευση της αυθεντικότητας των γνωστοποιήσεων ασφαλείας
  • Κρυπτογράφηση μηνυμάτων που αποστέλλονται στην Apple μέσω της διεύθυνσης product-security@apple.com

1. Απόκτηση PGP

Μπορείτε να αποκτήσετε την εμπορική ή τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του PGP Desktop από την Symantec Corporation. Επιπλέον, το GnuPG διατίθεται ως δωρεάν λογισμικό.

2. Κωδικός της Ασφάλειας προϊόντων Apple

Αυτός είναι ο κωδικός PGP ο οποίος θα είναι έγκυρος μέχρι τις 20 Αυγούστου 2019

Αναγνωριστικό κωδικού: F9EEA064

Τύπος κωδικού: RSA

Λήξη: 20/8/19

Μέγεθος κωδικού: 4096/4096

Αποτύπωμα: 59F3 73AA 8797 B570 3210  826D 532C CCCF F9EE A064

Αναγνωριστικό χρήστη: Apple Product Security

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBFt7NK4BEAC3femH9ZyQElJAa9GaJ5fzOFxXxHrFwzEdlumJRMUmipFtOpKo
koEZr5fPOwwneY+Dcp5hamwEyWcoQsilY2cSUtzVfoKM5hBpSsnWYo58n7SMXpTD
UlY3XB2SbZTa5vXz8P0PWYF8xVnRA5uI++NxzaJ0VSk0YGreBnI8YSwk3m5k5npf
07azUL4cYizLd4bCPSyAyJm/mvcI7j3NhL4HjGr0XzX0ezbBwIZF1X0LWOecTvP6
IXA8N/cZJCsB+eQkjGzGAUC3F4E5WTqiuRz6ZO7HzD1ZCybfSS3gsf5r+nOr5zQT
grU1ExKTaLIlMRqUmrmqnV4rZqtWxpzeZoJBtMCRkUVAOcsVnpn0CRug7hcSCTKF
Aqcb2LBwLaM6J7Kp+HuZ8aAlgiv71k6SOwwlbfbzWnoYQ0HGpmWZXYSwPmJyOWgi
Xx568A/pwoniVBGtoRCMPDOsCH61GXrpinnK1BZh3rwr/DFFP+032kSmBgOD8nAQ
SpshjvQaF2/7DRKOqTTuH8MwGhi2kPnGN+T3t4LG3wswlcciZEFqOYir5kT5FWpY
vFnRnT6bnz9qppOZiAVfhZKVp6exzI6/vZM07Qe0yPFLHqZ3jPZr6egok7HtOYp7
v/2ltr02BpWISrQ3S366Hp77rTZ2URMNd+zFcqm8qjxyhweKxHSPxjAv+wARAQAB
tE9BcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IE5vdGlmaWNhdGlvbnMgPHByb2R1Y3Qt
c2VjdXJpdHktbm9yZXBseUBsaXN0cy5hcHBsZS5jb20+iQJUBBMBCAA+FiEEWfNz
qoeXtXAyEIJtUyzMz/nuoGQFAlt7NPUCGwMFCQHhM4AFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYC
AwECHgECF4AACgkQUyzMz/nuoGSt+Q/9EOUkdGSTH9yFO55ZXu3VHOvNTG1tcZqZ
WjIKio0InoQ/QOSulPjvBlyrU63RGNI127X5q14e55lmTRPswd00U0cS/I4lEGfl
LBk7789P8XABaK5rt3zEByW9rao4xkU/70Wh5FHBNnonPUD2nFjum5Y3cmCMmjLF
wLliRUqCLq07Et9NNfNUEvbtIszmSVACh2XmMbVLYxOaItc2BgjuN9YIqc85W8jT
Bz3N0UskJ5T2AZ8g0H28hmZhaBT0QJAIujB5uRWsyen479dVbiUjPjF9yPoYfDGY
b/S2SN+nbHC8DfburjZEjrOH2NOINeHLjTLQEBd8fTePxragHLXJkG7OABSswGAq
QpP3B+ASTMr0Z56iCnGQ9DOJ73h3NnfMBbETQ71gIbA3R1BZ5K4tMkEbkoAlNfbp
JQbZc5XLRKn4fqbCvChQogeBVtUZcBBvBr9H0rfobzMJ9H58WxdFynki2rcaOwzG
IeEyvTP71hr/WQKK4v1ynAXCY+tqqTvwMjEKpGsfHgXIzE9eR1Q0GQqp9xFtPs5B
vEVMo5AI4I5CS3wk3ah80kVJKJXQdCyVI2dWMjkzrNtnxZUllF9idq4et1euLQft
/CF1a3uMknYCkjg2n20F54lQd3bI1QFCohTyWqnBivlii8GBS1khjTSjaIw8/Uty
BtJT7AIa6Ae0M0FwcGxlIFByb2R1Y3QgU2VjdXJpdHkgPHByb2R1Y3Qtc2VjdXJp
dHlAYXBwbGUuY29tPokCVwQTAQgAQQIbAwUJAeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgID
AQIeAQIXgBYhBFnzc6qHl7VwMhCCbVMszM/57qBkBQJbezT/AhkBAAoJEFMszM/5
7qBkdroP/0xHZsGJEUTHRCjFDL3NO6shHRgfFMUZdvkAa9ZvMPMX9fk3v+WGATzP
/5q0GTeb4np8SPVbi3UvjH1jLrg11neVwxKaJihEC2sVPCG2kqvECroIbjFlyfZH
/lwntjU+P+3UH5tD+4YLUd2yhH6Z5nHhUzO2YO23e+xXR2xqvpJwsOItDWMMfkzC
8KljhGXfdInaPQPYRbWxZclC3VnYXqACSj2aBn5AW852NoAcQnGW3H0PbJ1M4BmT
djJt8cGQfI8cAIepg+Mz90TNA9gwfouIcxGsN6jEp1CQqYpEoE2gRZad1ZK1CfJR
o1vjujhWPN09vOfp+9hECQFqySTg2VQKZVAveC0wn3HJ4zgMbdzekv5AeE5lvd+K
s17XmXXzxtfvpaNzE9n7R2vOfCXRkQoJpUbtUHety5uCy6EFEITGsTDjlRHYNC+b
f2bvDBmCKBBxNi08LA74Ks0wU6tG/Y5Pc1OL0iC7LhGdiYW8r4b0oArWV3qxYHWf
Rw/nD7OUZv/btiqCew2wEiDqPCzeFgXUG9s1jJulpcGxZ9rneVW0IgaAQRHt73HJ
dONvLa80HOVrttyTwuuxjXGw9NquKNueFubTNzv00QQbPQ0JRfyZtCqwRpDBYmGv
9xMUa+Ejkzh5xZ6NizMkkKp3E2sEZoBkz8AaHgBdyoQQxy0M4UIquQINBFt7NK4B
EADAcGV6IxWFI82OV72tbnsfF2Yb/TIPcZeO9x3F+IYrs0QDCOW96vRuRc5A0Chv
JYQMjf2VG0sE1K1o26qfExIVslKJS3ebZJFNAwmGseq1cgV1RfFguQS6gFBE46dZ
X1wpdWz8TO88YPQhOOqUUi/a+RTlzmlwKxhDFdzMq8a3nD9J0c0bMZQeImWHqXT3
IxMiWu2sqMy7A2PYY+f4lS3HdBf2gi00OYcbROGXVLRvcsj1hdlNDutaGK3Qa5rM
fPYmnE5TrBDKhPAkHOQ64Srmx8DAGqjqonpotPtbeb632/79wrDlixrPbG56wveZ
VvIMbGl2o0vqRZ+eDHotbzmBPk6CfQLe/zF2Akdr78g8PjjqVrU30ctLpcgcvFzv
yEyYk9o7mkt1Hb0n5Gl3NkwvcOSD806exgx5ODcXmzj6ZpxDDpP9YWlCsmQLcrFi
BXIjwXv/0l6msNAQYcnOFLRDjTFFnY0ofvU1PyJBw2VUZCSghzJKTgp7EJu/j2ZN
gySW3iyGs9NuQ47gN67RVrFgPi2GDzyuVCMijkMmh2qYDwXcvg9TWesGYtLVix8c
WYvnSxZYxKnTPGmb1YJn/0sS0kEPon3KDoCIiA8i57D+TxomjlYrmZUeby0sZH1Y
WOuNc4LYLpPUhMJyi5DAiCUkhS0JRoXv6aNIGaa7wenKmwARAQABiQI8BBgBCAAm
FiEEWfNzqoeXtXAyEIJtUyzMz/nuoGQFAlt7NK4CGwwFCQHhM4AACgkQUyzMz/nu
oGSxrxAAmZ28nfbmAJUu+aV7Hhr52NDToAyDgwT/BM3xeYVjMpiVKHQh6635HMMd
EvLpa5Gt+oR3CddxcSWn/LI6KwozGt0m5UoaXQvDxZ7NS5DfLIxKxi9BT2f7U78Z
ozaREdk57RYWrimf1PF0odCV0KwEDcv4u+rQ7R/CPPMJ8JHABs2aLS8Scljlrtxe
8XlZ3FzDnwgIMbuCtngvZjdcPBMpQes/cEbjFnKUtSdu97cJQrAnr1lks/aMpi1S
9hTkzHF0hqTOtoXCbApfYx5JSEBhHlGtoVK2g5a20zCQRoYQLxrr/g5FyQ1OGDw4
WETM92enkmqvqLfdf6k0k4i55zS1I6shW0V26D5k7bxcfzxuVE7PkcEdzs1nJek5
fMARVbpC1A3hQTgDu1uHkpSg6+YjFHw4S5stvOOe5mFm9HJ2WUv77CBkp/qxbeuw
Jc+7y4cKVZIC2ZxcEPqSa/a0bIp/OaMRjB/Ezq9legtmm8GWp6So94Zmm3axpyNu
YWw4u6H8Bdlq7I/tkToUuDCt17zJ8cU1rl1btp1HnFEBpzMgEIPOCL6D9TisJCki
pdZpnF3sU38/KugBlp5R9ch0udBiB15sjWRc1/xq2oBAknkSCtZqfj3T3kgNha89
bLnlamMwVHT8I6Fu3hfhe2I1NEKdG6OVV1hgV2fu+qZsRMzr6U0=
=ARB5
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Ο κωδικός PGP της Apple έχει λειτουργική διάρκεια ζωής ενός έτους. Όταν δημιουργήσουμε έναν νέο κωδικό, θα είναι διαθέσιμος από αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παλαιότεροι κωδικοί PGP έχουν αρχειοθετηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των μηνυμάτων που διαθέτουν παλαιότερη υπογραφή.

3. Έλεγχος της υπογραφής PGP στα μηνύματα email και στα έγγραφα

Τα έγγραφα που δημιουργούνται από την ομάδα της Ασφάλειας προϊόντων Apple υπογράφονται με τον κωδικό PGP της Apple. Συστήνουμε να ελέγχετε την υπογραφή, ώστε να εξασφαλίζετε ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί από το προσωπικό μας και ότι δεν έχει τροποποιηθεί.

Σημείωση για τους χρήστες της λίστας αλληλογραφίας security-announce:
Ορισμένα προγράμματα αλληλογραφίας προκαλούν αλλαγές στα μηνύματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η ένδειξη ότι η υπογραφή PGP δεν είναι σωστή. Στον ιστότοπό μας θα δημοσιεύονται σημαντικές πληροφορίες μαζί με την υπογραφή PGP οι οποίες θα σας παρέχουν επαλήθευση της αυθεντικότητας.

4. Κρυπτογράφηση ευαίσθητων πληροφοριών

Κατά την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας μέσω email, χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση.

Published Date: