Προστασία πληροφοριών ασφαλείας

.

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών ασφαλείας, η Apple σάς παρέχει έναν τρόπο για τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επαλήθευση της αυθεντικότητας των γνωστοποιήσεων ασφαλείας
  • Κρυπτογράφηση μηνυμάτων που αποστέλλονται στην Apple μέσω της διεύθυνσης product-security@apple.com

1. Απόκτηση λογισμικούPGP

Μπορείτε να αποκτήσετε μια έκδοση του GPG Suite από το GPGTools. Επιπλέον, το GnuPG διατίθεται ως δωρεάν λογισμικό.

2. Κωδικός της Ασφάλειας προϊόντων Apple

Αυτός είναι ο κωδικός PGP ο οποίος θα είναι έγκυρος μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021.
Αναγνωριστικό κωδικού: 627A8E30
Τύπος κωδικού: RSA
Λήξη: 12/08/2021
Μέγεθος κωδικού: 4096/4096
Αποτύπωμα: 6D44 5CCC 7B35 4CFD 3B54  87EE 65CB 1BB9 627A 8E30
Αναγνωριστικό χρήστη: Apple Product Security <product-security@apple.com>

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF80BqoBEACvA9VUdly9UF0zKJq8KHCsHYcnsx73l/4qQrECjtnMzbAkFi+m
oZ5wLclOVm0GnDGZibMRgtdPVtPGLB6HdWj0Sx1pandRbkJI9B51QZOqySv7CcJe
IQE0sRi6LbEu9yUWyyTinJVwqZP/eeiooL7Cc3taTf/mx95Wm3h6apoIZzGjjEGu
TcCEZMn7Y8sJ27QhJMAnRSyoQ4R4dgxNSX6glZdwtDSdJsfefQHX47xFGCJh9N1O
ia3C4f8oxM25jC0A+FoTourKFMwcIVmQMfr2mo9BxKE2FHRsFVTuA/B9lcx9hTTe
ds7d4P2jG2pDQYgsveVVY1oTfyea83hDcpgJ+RCnk35qpfSh15Zmiaa/by4cm4mj
yZ+KGGW5ByS8z1m+HrdKy4U/WUnQuZUZrnEVCF/erJeKXZhz6+WapK1oMQ/Iy890
YJTqn9NpVYx4qbfTog48d72kUyN+n8QQPXDjiCHBvA9HI1D6N+LZaylzKsC0tR6J
i+AbJ9PGKQl2FKCAwAkIu1Ggr7tlo1qE23YsYnzuzCZmuYrfdYiQMd7XrX0uHU7v
VEQzBPHrL5kpXk1gRWbZqC38KWNvcylriiVyKWGvMcOMnT4TlxFJq7jET5gA8PIG
K0glo2a4uyIrgspi6fAHh9O0DItYxR8iql5+oC8ubReLiYeuwvthJf7eIwARAQAB
tDNBcHBsZSBQcm9kdWN0IFNlY3VyaXR5IDxwcm9kdWN0LXNlY3VyaXR5QGFwcGxl
LmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQRtRFzMezVM/TtUh+5lyxu5YnqOMAUCXzQGqgIbAwUJ
AeEzgAULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRBlyxu5YnqOMO+UD/9adsNa
lebO2i8uVZCsVy2G6bGpyJTK0n7VlMZukBRoNyZ+jYESVxDiMP/85VM/aut1gPJD
wzBO6wHUuUHTRinP6zzpOCTCMxFh0heC7NVZqX2ZYAmpgRahId0ROu/IawCpNS5G
anw6nTwYHLHLxdXfYlO8DDaMf3sytR7OItHQog4wt6zWfuigy4NNkr0CqFz+KDmO
1Nv4+yuikeweXt+vYFEG1RRvW2j8gW+r92d9bfCp48sy5IZPX9M2VEJAWuSaIqjB
pcN0L4+QwwyqjvlLdBl4Td0x79iQmv1UEg8/KbPrmuBa+HLJJRxTwTh1jvCTGWF4
eD+LSQpuzYilykp5cG8UEFF9npmxkjv/eyRy8nVSSzoliTYMo2qbi59U+IPhAFhv
MPvqIjjD5Qw0IKKzWzxMw5P7ifN9O4pO/yycx7xWpgWU0QQPKK4mBw5rMqXjzbbb
MDGe251C9y5+TJ1OgugEyCtkv8Rmn2Os2IvjHLqm7eQhxNjjhSU99jm9wCAUBqDu
/5uV1IWE2mCn3zSt9tBvlaCx88gBOMLq8AZl6OPcCAgo1Ge/ZMGaJpjXl+4kLVRB
SUrXCsKuASx716il6p834u0REMFyksoGufRmnjTIhX++BOnIIbPobT3FScsxa416
n7X8h7agj9QmPjB30BZnzgtHSNvWFZjZ/OMmjbkCDQRfNAaqARAAx6Tb5sfY1ugd
4gtER/lNWcY4ukvzj6xtdkb9m4IlCbZtCGPvWn63cUxDzVJOyo+K7HIsITo8flrY
y3sKvsCeVc2dKhAWp+oYC9BKdh+tTvKGwGd0BO/eKd1fN4QTm7+anhw208p7PRm5
oBQW2fcYlnstdLw9wflz9epWiOCPRAd0SBJ4Hxc8mM2TJaUocjPTo28h9g2grVxm
FWwSdOIDs4/FRS0qCSglNK+cLyepKmdskqfqqM438wrlPKgykKLHKxrBOQURnsQD
SGePrl1jcbAi9c379k5x7m5CRGEI3iyXvsvUj6BSZKKjSclgPWWoSMXeoW2bfDFZ
wJTMGQtnoc5HcxTXyS6vfu7Ty/7+5FmzyVbC3v3bnBtIi54X8ETB+GxR3QUAQTnr
hRrR9b7B397EPy/XOJ/MVcTVthwLXYNGvq/VVhnu2+KXg3AtRsDXWjDvjjq8O19k
XnbtuIkIs73gUEJcdRRTF7T4XZnhpd7ZIfZjpE8/bZ6roXD3EPUlhZN5++PvtI7f
T4zNP7sok6PqIA+9Qz4ZXiqydaxWEoEAJuzWhEAl2blzxMNsmK8kf75wq7eiVBsI
CaEeKOZQY1YJ2KBZNM+V47PatKtXNrktxeXlc1cSX4+x1vVkSqX9s/BZNvDsYAr1
PR6vKyyTZeVfTiuDWY3o4/nuLfpBtScAEQEAAYkCPAQYAQgAJhYhBG1EXMx7NUz9
O1SH7mXLG7lieo4wBQJfNAaqAhsMBQkB4TOAAAoJEGXLG7lieo4wSMkP/it6IbxA
AGPA9qtaNlkJH6iBK0ZhYUcL8kvvsOAff3ZcGqEQK7wWJeed+vJaAMkeN9APyent
NHnnmWzs0AzaTVz9JvAVUxEslJBeXP3WxEO63TVdk1nIqRhjgb1pkMJY47WxDXHm
7XLIKokE2ZBIUH/99vWrRCR4TG6D7o8tSbYGLaPMsx4Y/jVPIitDi04T5YpUxRVu
1Z7OhFJXjPOVT5xN5SDv1hz0n1/LM94RGy9qWM37iMxjsP/5NnXauoy4f66iyK2L
fK2dIQM0GNLZTVRPFH+1nFzszxCP4V3/YFPcUqsaqBj7Ie3fy/QI1VUYYglfgIpt
A1gJvEITexrdF80ox7H1qxDHtxIEzUDgMfLMwLeJ6m2BOpplamyBVEXQS2l1YZvi
7P9y9kPrmxxNdF9CBAaRDm4dubYw7QUAjps2jyxbsSN0phRjIOMQZ/VD/HvqEhUH
AYEDgdjPjZ5XQU2nlIJe7KYUbXK4qW849N8CCizjxCenOmMxbTGpEdv4cBrPlu/k
tFI5MuctTv4isLzc9/89dZ2nH3CsHichfoEH0eQYdHAvtNhrPDMFZBznHS1OpoNl
HqmboxXP8BN/asUZeE01cHaAYa576loaEd1rM/5FxVCZNUY3SL+zkT1Xb3W1UXtu
UNcx8PUymQo9K9V1Zo0tVMkAWUPIh/rU1nI2
=xnMW

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Ο κωδικός PGP της Apple έχει λειτουργική διάρκεια ζωής ενός έτους. Όταν δημιουργήσουμε έναν νέο κωδικό, θα είναι διαθέσιμος από αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παλαιότεροι κωδικοί PGP έχουν αρχειοθετηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η επαλήθευση των μηνυμάτων που διαθέτουν παλαιότερη υπογραφή.

3. Έλεγχος της υπογραφής PGP στα μηνύματα email και στα έγγραφα

Τα έγγραφα που δημιουργούνται από την ομάδα της Ασφάλειας προϊόντων Apple υπογράφονται με τον κωδικό PGP της Apple. Συστήνουμε να ελέγχετε την υπογραφή, ώστε να εξασφαλίζετε ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί από το προσωπικό μας και ότι δεν έχει τροποποιηθεί.

Σημείωση για τους χρήστες της λίστας αλληλογραφίας security-announce:
Ορισμένα προγράμματα αλληλογραφίας προκαλούν αλλαγές στα μηνύματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η ένδειξη ότι η υπογραφή PGP δεν είναι σωστή. Στον ιστότοπό μας θα δημοσιεύονται σημαντικές πληροφορίες μαζί με την υπογραφή PGP οι οποίες θα σας παρέχουν επαλήθευση της αυθεντικότητας.

4. Κρυπτογράφηση ευαίσθητων πληροφοριών

Κατά την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας μέσω email, χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: