Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα αξεσουάρ Bluetooth στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν ένα αξεσουάρ Bluetooth δεν ζευγοποιείται ή δεν συνδέεται με τη συσκευή iOS.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μία από αυτές τις συσκευές

Για να λάβετε βοήθεια κατά τη ζευγοποίηση ενός αξεσουάρ Bluetooth, όπως ενός ασύρματου πληκτρολογίου, με μια συσκευή iOS, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ή εμφανίζεται ένα περιστρεφόμενο γρανάζι, επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση και σύνδεση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ Bluetooth και η συσκευή iOS βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
 3. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το αξεσουάρ Bluetooth.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ Bluetooth είναι ενεργό και πλήρως φορτισμένο ή συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος. Αν το αξεσουάρ σας χρησιμοποιεί μπαταρίες, ελέγξτε αν πρέπει να αντικατασταθούν.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ζευγοποιήσετε ή να συνδέσετε το αξεσουάρ Bluetooth

 1. Αν έχετε συνδέσει στο παρελθόν το συγκεκριμένο αξεσουάρ Bluetooth με αυτήν τη συσκευή iOS, αποζευγοποιήστε το αξεσουάρ, θέστε το και πάλι σε λειτουργία εντοπισμού και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά ζευγοποίηση και σύνδεση.
 2. Αν μπορείτε να ζευγοποιήσετε το αξεσουάρ με κάποιες συσκευές αλλά όχι με τη συγκεκριμένη συσκευή iOS, αποζευγοποιήστε το αξεσουάρ από τις άλλες συσκευές. Κατόπιν, δοκιμάστε να το ζευγοποιήσετε ξανά με τη συσκευή iOS.
 3. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ, για να επιβεβαιώσετε ότι το αξεσουάρ σας υποστηρίζει τη συσκευή iOS.
 4. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple
  • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ή η ρύθμιση είναι ανενεργή.
  • Δεν μπορείτε να συνδέσετε κανένα αξεσουάρ Bluetooth με τη συσκευή σας.
  • Ο κατασκευαστής του αξεσουάρ επιβεβαίωσε ότι το αξεσουάρ σας λειτουργεί σωστά.

Μάθετε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη ζευγοποίηση ενός αξεσουάρ Bluetooth με το Apple TV, μάθετε τι πρέπει να κάνετε .

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: