Μετάβαση από Android σε iPhone, iPad ή iPod touch

Είστε έτοιμοι για τη μετάβαση σε iOS; Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής «Μετάβαση σε iOS» για να βρείτε βοήθεια σχετικά με τη μετάβαση από τη συσκευή Android σας στο νέο σας iPhone, iPad ή iPod touch.

 

Πριν ξεκινήσετε

  • Στη συσκευή Android που διαθέτετε, βεβαιωθείτε ότι είναι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. 
  • Συνδέστε τη νέα συσκευή iOS και τη συσκευή Android στο ρεύμα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που θα μεταφέρετε, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της εξωτερικής κάρτας Micro SD, θα χωρέσει στη νέα συσκευή iOS
  • Αν θέλετε να μεταφέρετε τους σελιδοδείκτες σας από το Chrome, ενημερώστε το Chrome στην πιο πρόσφατη έκδοση στη συσκευή Android.

 

Πρώτα βήματα με τη συσκευή Apple που διαθέτετε

Ενεργοποιήστε τη νέα σας συσκευή Apple και τοποθετήστε την κοντά στη συσκευή Android.

Ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης στην οθόνη της συσκευής Apple.

Στην οθόνη Γρήγορης έναρξης, πατήστε «Διαμόρφωση χειροκίνητα» κι έπειτα συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την eSIM σας.

Ένα νέο iPhone που εμφανίζει την οθόνη Γρήγορης έναρξης. Οι οδηγίες σας ζητούν να τοποθετήσετε την τρέχουσα συσκευή σας κοντά στην παλιά.

Πατήστε «Μετακίνηση δεδομένων από Android»

Αναζητήστε την οθόνη «Εφαρμογές και δεδομένα». Στη συνέχεια, αγγίξτε «Μετακίνηση δεδομένων από Android». (Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση, θα χρειαστεί να σβήσετε τη συσκευή σας iOS και να ξεκινήσετε από την αρχή. Αν δεν θέλετε να τη σβήσετε, απλώς μεταφέρετε το περιεχόμενό σας χειροκίνητα.)

Ένα νέο iPhone που εμφανίζει την οθόνη «Εφαρμογές και δεδομένα», στην οποία μπορείτε να επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας. Είναι επιλεγμένη η «Μετακίνηση δεδομένων από Android».

Ανοίξτε την εφαρμογή «Μετάβαση σε iOS»

Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Μετάβαση σε iOS». Αν δεν διαθέτετε την εφαρμογή «Μετάβαση σε iOS», μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με τον κωδικό QR στη νέα σας συσκευή iOS και να σαρώσετε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής Android για να ανοίξετε το Google Play Store. Αγγίξτε «Συνέχεια» και διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται. Για να συνεχίσετε, αγγίξτε «Αποδοχή».

 

Περιμένετε να λάβετε έναν κωδικό

Στη συσκευή iOS, αγγίξτε «Συνέχεια» όταν εμφανιστεί η οθόνη «Μετακίνηση από Android». Στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί ένας δεκαψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός. Αν στη συσκευή Android εμφανιστεί μια ειδοποίηση ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι αδύναμη, αγνοήστε τη.

Ένα νέο iPhone που εμφανίζει έναν κωδικό μιας χρήσης, τον οποίο πρέπει να εισαγάγετε στη συσκευή Android. 

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό

Εισαγάγετε τον κωδικό στη συσκευή Android.

 

Συνδεθείτε σε ένα προσωρινό δίκτυο Wi-Fi

Η συσκευή σας iOS θα δημιουργήσει ένα προσωρινό δίκτυο Wi-Fi. Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε «Σύνδεση» για να συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο από τη συσκευή Android. Στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη «Μεταφορά δεδομένων».

 

Επιλέξτε το περιεχόμενό σας και περιμένετε

Στη συσκευή Android, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε και αγγίξτε «Συνέχεια». Στη συνέχεια, ακόμη και αν η συσκευή Android δείχνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, μην χρησιμοποιήσετε καμία από τις δύο συσκευές μέχρι να συμπληρωθεί η γραμμή φόρτωσης που εμφανίζεται στη συσκευή iOS. Κρατήστε τις συσκευές σας τη μία κοντά στην άλλη και συνδεδεμένες στην πρίζα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Ολόκληρη η μεταφορά μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα, ανάλογα με τον όγκο του περιεχομένου που μεταφέρετε.

Μπορούν να μεταφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία: επαφές, ιστορικό μηνυμάτων, φωτογραφίες και βίντεο από την κάμερα, άλμπουμ φωτογραφιών, αρχεία και φάκελοι, ρυθμίσεις προσβασιμότητας, ρυθμίσεις οθόνης, σελιδοδείκτες διαδικτύου, λογαριασμοί Mail, μηνύματα και πολυμέσα του WhatsApp και ημερολόγια. Θα μεταφερθούν, επίσης, και ορισμένες από τις δωρεάν εφαρμογές σας, εάν είναι διαθέσιμες τόσο στο Google Play όσο και στο App Store. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δωρεάν εφαρμογών που αντιστοιχίστηκαν από το App Store.

 

Διαμορφώστε τη συσκευή iOS

Αφού συμπληρωθεί η γραμμή φόρτωσης στη συσκευή iOS, πατήστε «Τέλος» στη συσκευή Android. Έπειτα, πατήστε «Συνέχεια» στη συσκευή iOS και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση της συσκευής iOS.

 

Ολοκλήρωση

Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενό σας. Η μουσική, τα βιβλία και τα αρχεία PDF θα πρέπει να μεταφερθούν χειροκίνητα.

Θέλετε να βρείτε τις εφαρμογές που υπήρχαν στη συσκευή Android; Μεταβείτε στο App Store στη συσκευή iOS, για να πραγματοποιήσετε λήψη τους.

 

Αν χρειαστείτε βοήθεια για τη μεταφορά

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις δύο συσκευές μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Για παράδειγμα, στη συσκευή Android, η εφαρμογή «Μετάβαση σε iOS» θα πρέπει να παραμένει ορατή στην οθόνη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν χρησιμοποιήσετε μια άλλη εφαρμογή ή απαντήσετε σε μια τηλεφωνική κλήση στη συσκευή Android πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το περιεχόμενό σας δεν θα μεταφερθεί.
  • Στη συσκευή Android, απενεργοποιήστε τις εφαρμογές ή τις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σύνδεση Wi-Fi, όπως είναι οι Sprint Connections Optimizer (Βελτιστοποίηση συνδέσεων Sprint) και Smart Network Switch (Διακόπτης έξυπνου δικτύου). Στη συνέχεια, βρείτε την επιλογή «Wi-Fi» στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε παρατεταμένα κάθε γνωστό δίκτυο και επιλέξτε την αγνόηση δικτύου. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να κάνετε ξανά τη μεταφορά.
  • Επανεκκινήστε και τις δύο συσκευές και δοκιμάστε ξανά.
  • Στη συσκευή Android, απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να κάνετε ξανά τη μεταφορά.

Αν χρειαστείτε βοήθεια μετά τη μεταφορά

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: