Πληροφορίες για τις θύρες USB στους υπολογιστές Mac

Ενημερωθείτε για τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των θυρών USB στο Mac.

Τύποι και ονόματα θυρών USB

Το USB (Universal Serial Bus - Ενιαίος σειριακός δίαυλος) είναι ένα τυποποιημένο πρότυπο για τη σύνδεση υπολογιστών και άλλων συσκευών. Διατίθεται σε πολλούς τύπους θυρών και κάθε τύπος έχει μοναδικό σχήμα. Στους υπολογιστές Mac, το πρότυπο USB είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες θύρες, ανάλογα με το μοντέλο Mac που έχετε: 

USB-A

Οι θύρες τύπου USB-A  ονομάζονται συνήθως «θύρες USB», «θύρες USB 2» ή «θύρες USB 3», ανάλογα με την προδιαγραφή USB που υποστηρίζουν. Δεν είναι αναστρέψιμες, επομένως τα βύσματα USB-A συνδέονται στη θύρα μόνο αν έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

USB-C

Οι θύρες τύπου USB-C είναι διαθέσιμες σε Mac ως τυπικές θύρες USB-C , θύρες Thunderbolt 3  και θύρες Thunderbolt / USB 4 . Όλες έχουν την ίδια εμφάνιση και τα βύσματα συνδέονται στις θύρες και από τις δύο πλευρές.

Μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των θυρών στο Mac, καθώς και για τους προσαρμογείς και τα καλώδια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε παλαιότερες συσκευές σε θύρες τύπου USB-C.

Προδιαγραφές USB

Οι προδιαγραφές USB είναι σημαντικές κυρίως όταν θέλετε να επιτύχετε τη μέγιστη ταχύτητα και το μέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας για τη συσκευή USB που έχετε ή όταν η συσκευή σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα ή χρησιμοποιεί πάρα πολύ ρεύμα. Κάθε θύρα USB υποστηρίζει μια συγκεκριμένη προδιαγραφή USB η οποία καθορίζει τον μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (ταχύτητα) και τη μέγιστη παροχή ισχύος κατά τη χρήση με ένα καλώδιο και μια συσκευή USB που πληροί ή είναι ανώτερη αυτής της προδιαγραφής. 

Προδιαγραφές USB στο Mac Μεταφορά δεδομένων Παροχή ισχύος
USB 4 Έως και 10 Gbps Έως και 15 W στα 5 V
USB 3.1 Gen 2
Είναι επίσης γνωστό και ως «USB 3.2 Gen 2»
Έως και 10 Gbps Έως και 15 W στα 5 V
USB 3.1 Gen 1
Είναι επίσης γνωστό και ως «USB 3.2 Gen 1» ή «USB 3»
Έως και 5 Gbps Έως και 900 mA στα 5 V
USB 2.0
Έως και 480 Mbps Έως και 500 mA στα 5 V
USB 1.1
Έως και 12 Mbps Έως και 500 mA στα 5 V

Για να μάθετε ποια προδιαγραφή υποστηρίζεται από μια θύρα τύπου USB-A ή USB-C στο μοντέλο Mac:

  • Επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac, κάντε κλικ στην «Υποστήριξη» και έπειτα κάντε κλικ στις «Προδιαγραφές». 
  • Ελέγξτε την εφαρμογή Πληροφορίες συστήματος για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες για τις συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στις θύρες USB του Mac. Επιλέξτε «USB» στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν επιλέξτε έναν δίαυλο USB στα δεξιά.

Επίτευξη της καλύτερης απόδοσης από τις συσκευές USB

Όλες οι προδιαγραφές USB συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά η ταχύτητα και η τροφοδοσία περιορίζονται από το καλώδιο ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί την παλαιότερη προδιαγραφή. Για παράδειγμα, αν συνδέσετε μια συσκευή USB 3 στη θύρα USB 2, η συσκευή σας περιορίζεται σε ταχύτητες USB 2 και δεν μπορεί να αντλήσει περισσότερο ρεύμα από τη θύρα από το ρεύμα που μπορεί να παρασχεθεί μέσω μιας θύρας USB 2. Με άλλα λόγια, για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB στο Mac και το καλώδιο USB στη συσκευή σας πληρούν ή υπερβαίνουν την προδιαγραφή USB της ίδιας της συσκευής.

Αν το Mac δεν αναγνωρίζει μια συσκευή USB αφού τη συνδέσετε σε αυτό:

  • Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το Mac και κατόπιν συνδέστε τη ξανά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια και οι προσαρμογείς έχουν συνδεθεί σταθερά και στις δύο πλευρές. Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο ή έναν άλλο προσαρμογέα, αν υπάρχει.
  • Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στο Mac αντί για έναν διανομέα USB ή μια άλλη συσκευή και δοκιμάστε τη σύνδεση σε μια άλλη θύρα USB στο Mac ή στη συσκευή σας αν χρειάζεται.
  • Ορισμένες συσκευές απαιτούν το δικό τους λογισμικό, όπως προγράμματα οδήγησης ή υλικολογισμικό. Άλλες λειτουργούν χωρίς πρόσθετο λογισμικό. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της συσκευής σας για να το ελέγξετε και επίσης εγκαταστήστε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού της Apple.
  • Αν η συσκευή σας συνοδευόταν από ένα τροφοδοτικό ρεύματος AC, χρησιμοποιήστε το. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB στο Mac. Άλλες απαιτούν περισσότερο ρεύμα απ' όσο μπορεί να παρέχει το Mac.
  • Κάντε επανεκκίνηση του Mac.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: