Εκ νέου ενεργοποίηση ρυθμίσεων Εγγραφής συσκευής για τη Διαχείριση προφίλ

Αφού αποδεχτείτε τους ενημερωμένους όρους, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις Εγγραφής συσκευής για τη Διαχείριση προφίλ στην εφαρμογή Server.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Η Apple ενημερώνει τακτικά τους όρους και προϋποθέσεις για το Apple School Manager, το Apple Business Manager, το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής και τις συμβάσεις άδειας χρήσης λογισμικού. Αν υπάρχουν νέοι όροι διαθέσιμοι, ένας διαχειριστής πρέπει να αποδεχτεί τις νέες συμβάσεις και κατόπιν να ενεργοποιήσει ξανά τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή Server. Αφού ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις, μπορείτε να εκχωρήσετε νέες συσκευές στη Διαχείριση προφίλ και να τις προβάλετε στην Πύλη διαχειριστή. 

Αποδοχή ενημερωμένων συμβάσεων

  1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager, στο Apple Business Manager ή στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής.
  2. Διαβάστε τις ενημερωμένες συμβάσεις όταν σας ζητηθεί.
  3. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος κάθε σύμβασης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποδοχή».

Εκ νέου ενεργοποίηση των ρυθμίσεων Εγγραφής συσκευής

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Server. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή διακομιστή.
  2. Επιλέξτε «Διαχείριση προφίλ» στην πλαϊνή στήλη.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας. 
Ημερομηνία δημοσίευσης: