Οικογενειακή κοινή χρήση και τοποθεσία

Όταν συμμετέχετε σε μια οικογενειακή ομάδα, μπορείτε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Πώς λειτουργεί

Κατά την εγγραφή σας σε μια οικογένεια, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας στα μέλη της οικογένειάς σας. Αν συμφωνείτε:

Αν τα μέλη της οικογένειάς σας συμφωνούν, θα εμφανίζεται η τοποθεσία τους στις εφαρμογές των συσκευών σας.

Επιλέξτε πότε θα γίνεται κοινή χρήση

Κατά την εγγραφή σας σε μια οικογένεια, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας.

Μπορείτε να δείτε τις ρυθμίσεις σας μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > iCloud > Κοινή χρήση τοποθεσίας μου.

Αν θέλετε να σταματήσετε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, απενεργοποιήστε την Κοινή χρήση τοποθεσίας μου. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκρύψετε την τοποθεσία σας από όλα τα μέλη της οικογένειάς σας και από τυχόν φίλους σας που έχετε εγκρίνει.


Για να επιλέξετε τα μέλη της οικογένειας στα οποία θα κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, πατήστε τα ονόματά τους.

Επιλέξτε από ποια συσκευή θα κοινοποιείτε την τοποθεσία σας

Απο προεπιλογή, η συσκευή που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στην Οικογενειακή κοινή χρήση είναι αυτή που κοινοποιεί την τοποθεσία σας. Αν θέλετε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας από μια διαφορετική συσκευή:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Κοινή χρήση τοποθεσίας μου και πατήστε Από. 
  2. Επιλέξτε από ποια συσκευή θέλετε να γίνεται η κοινοποίηση.

Χρησιμοποιήστε την κοινή χρήση τοποθεσίας με την Εύρεση iPhone

Αν εγγραφείτε στην Οικογενειακή κοινή χρήση και επιλέξετε να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας στα μέλη της οικογένειάς σας, αυτά θα μπορούν να βρουν και να ασφαλίσουν για λογαριασμό σας μια συσκευή που έχετε χάσει.

Αν είχατε ενεργοποιήσει την Εύρεση iPhone στη συσκευή που χάσατε, ένα μέλος της οικογένειας μπορεί:

  • Να δει την τοποθεσία της συσκευής σας, καθώς και αν βρίσκεται εντός ή εκτός σύνδεσης.
  • Να αναπαραγάγει έναν ήχο στη συσκευή που χάσατε για να σας βοηθήσει να τη βρείτε.
  • Να θέσει τη συσκευή σας σε λειτουργία Απώλειας αν είχε ήδη διαμορφωθεί με ένα συνθηματικό.

Αν δεν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, η οικογένειά σας δεν θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας σχετικά με τις συσκευές σας. Ακόμη και χωρίς πληροφορίες τοποθεσίας, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορούν να ελέγξουν αν η συσκευή που χάσατε βρίσκεται εντός ή εκτός σύνδεσης, να αναπαραγάγουν έναν ήχο στη συσκευή ή να τη θέσουν σε λειτουργία Απώλειας.

Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες λόγω τεχνικών περιορισμών ή τοπικής νομοθεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Εύρεση iPhone.

Ημερομηνία δημοσίευσης: