Κοινή χρήση αγορών από το App Store, το iTunes Store και το Apple Books με την Οικογενειακή κοινή χρήση

Με την κοινή χρήση αγορών, τα μέλη της οικογένειάς μπορούν να παρέχουν πρόσβαση μεταξύ τους σε εφαρμογές, μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βιβλία. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε λήψη των αγορών των μελών της οικογένειάς σας με αυτά τα βήματα.

 

Με την κοινή χρήση αγορών, ένας ενήλικας στην ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης θα συμφωνήσει να πληρώνει για οποιεσδήποτε αγορές γίνονται από το App Store, το iTunes Store και το Apple Books. Κατόπιν, μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη των αγορών των μελών της οικογένειας από το iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac, το Apple TV και το PC σας και να τα απολαύσετε κι εσείς*. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη των αγορών των μελών της οικογένειας στη συσκευή σας και μάθετε πού μπορείτε να βρείτε αυτές τις αγορές, εάν δεν τις βλέπετε. 

Πώς να κάνετε λήψη προηγούμενων αγορών από μέλη της οικογένειας

Αν η κοινή χρήση αγορών είναι ενεργοποιημένη για την οικογένειά σας, μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη στοιχείων από το ιστορικό αγορών κάθε μέλους της οικογένειας. Μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και βιβλίων σε έως και 10 συσκευές, 5 από τις οποίες μπορούν να είναι υπολογιστές. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών σε όλες τις συσκευές που έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε. 

Λήψη αγορών στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch

Λήψη αγορών στο iPhone ή στο iPod touch

 1. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή καταστήματος από την οποία θέλετε να κάνετε λήψη περιεχομένου και στη συνέχεια μεταβείτε στη σελίδα «Αγορασμένα».* 
  • App Store: Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια πατήστε «Αγορασμένα».
  • iTunes Store: Πατήστε «Περισσότερα»  και στη συνέχεια πατήστε «Αγορασμένα».
  • Apple Books: Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας για να δείτε το περιεχόμενό του. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βλέπετε περιεχόμενο ή δεν μπορείτε να πατήσετε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 4. Για να κάνετε λήψη ενός στοιχείου, πατήστε «Λήψη» εικονίδιο λήψης δίπλα σε αυτό.

Λήψη αγορών στο iPad

 1. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή καταστήματος από την οποία θέλετε να κάνετε λήψη περιεχομένου.
  • App Store: Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια πατήστε «Αγορασμένα».*
  • iTunes Store: Πατήστε «Αγορασμένα» και στη συνέχεια πατήστε «Οι αγορές μου».
  • Apple Books: Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειας για να δείτε το περιεχόμενό του. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βλέπετε περιεχόμενο ή δεν μπορείτε να πατήσετε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 4. Για να κάνετε λήψη ενός στοιχείου, πατήστε «Λήψη» εικονίδιο λήψης δίπλα σε αυτό.

Λήψη αγορών στον Mac ή στο PC

Λήψη αγορών στον Mac

 1. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή καταστήματος από την οποία θέλετε να κάνετε λήψη περιεχομένου και στη συνέχεια μεταβείτε στη σελίδα «Αγορασμένα».*
  • App Store: Κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ σας  στην κάτω αριστερή γωνία.
  • Εφαρμογή Apple Music: Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Λογαριασμός > Οικογενειακές αγορές.
  • Εφαρμογή Apple TV: Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Λογαριασμός > Οικογενειακές αγορές.
  • Apple Books: Κάντε κλικ στο «Book Store» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Αγορασμένα» κάτω από τους Γρήγορους συνδέσμους στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Apple Books.
 3. Από το μενού στα δεξιά της επιλογής «Αγορασμένα», επιλέξτε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας για να δείτε το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα, στο App Store:
 4. Κάντε λήψη ή αναπαραγάγετε τα στοιχεία που θέλετε.

Λήψη αγορών σε PC με Windows

 1. Αν δεν έχετε συνδεθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 2. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου iTunes, επιλέξτε Λογαριασμός > Οικογενειακές αγορές.*
 3. Επιλέξτε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας για να δείτε το περιεχόμενό του.
 4. Κάντε λήψη ή αναπαραγάγετε τα στοιχεία που θέλετε.

Λήψη αγορών στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε το App Store.
 2. Κάντε κύλιση προς το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε «Λογαριασμός».
 3. Πατήστε «Αγορασμένα».*

* Στο κατάστημα, τα στοιχεία που έχουν ήδη αγοράσει τα μέλη της οικογένειάς σας εξακολουθούν να εμφανίζονται με την πλήρη τιμή τους. Για να αποφύγετε να πληρώσετε ξανά το στοιχείο, κάντε λήψη του από τη σελίδα «Αγορασμένα».

Λήψη αγορών στο Apple TV, στη smart TV ή στη συσκευή μετάδοσης μέσω ροής

Λήψη αγορών στο Apple TV

 1. Στο Apple TV, επιλέξτε Ταινίες iTunes, Τηλεοπτικές εκπομπές iTunes ή το App Store. 
 2. Επιλέξτε «Αγορασμένα», «Οικογενειακή κοινή χρήση» και στη συνέχεια επιλέξτε το μέλος της οικογένειάς σας για να δείτε το περιεχόμενό του.* Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστες ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές στο Apple TV, αλλά όχι στη μουσική.

Λήψη αγορών στην εφαρμογή Apple TV στη smart TV ή στη συσκευή μετάδοσης μέσω ροής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV. 
 2. Επιλέξτε Βιβλιοθήκη > Οικογενειακή κοινή χρήση και στη συνέχεια επιλέξτε το μέλος της οικογένειάς σας για να δείτε το περιεχόμενό του.* Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στην εφαρμογή Apple TV σε smart TV και σε συσκευές μετάδοσης μέσω ροής.

* Στο κατάστημα, τα στοιχεία που έχουν ήδη αγοράσει τα μέλη της οικογένειάς σας εξακολουθούν να εμφανίζονται με την πλήρη τιμή τους. Για να αποφύγετε να πληρώσετε ξανά το στοιχείο, αποκτήστε πρόσβαση σε αυτό από τη σελίδα «Οικογενειακή κοινή χρήση».

Πού θα βρείτε τις αγορές των οποίων έχετε κάνει λήψη

Αφού κάνετε λήψη της αγοράς ενός μέλους της οικογένειας στη συσκευή σας, μπορείτε να την αναζητήσετε στα παρακάτω σημεία:

 • Η λήψη των εφαρμογών γίνεται στην οθόνη Αφετηρίας στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή στο Apple TV. Η λήψη των εφαρμογών γίνεται στο Launchpad στον Mac. 
 • Η λήψη της μουσικής γίνεται στην εφαρμογή Apple Music στο iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac ή στο Apple Watch. Η λήψη της μουσικής γίνεται στο iTunes για Windows στο PC.  
 • Η λήψη των τηλεοπτικών εκπομπών και των ταινιών γίνεται στην εφαρμογή Apple TV στο iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac, το Apple TV ή στη συσκευή μετάδοσης μέσω ροής. Η λήψη των τηλεοπτικών εκπομπών και των ταινιών γίνεται στο iTunes για Windows στο PC.  
 • Η λήψη των βιβλίων γίνεται στην εφαρμογή Apple Books στο iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac ή το Apple Watch. 

Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το κοινόχρηστο περιεχόμενο της οικογένειάς σας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Οικογενειακή κοινή χρήση

* Δεν είναι διαθέσιμο όλο το περιεχόμενο και όλοι οι τύποι περιεχομένου σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Για την κοινή χρήση αγορασμένου περιεχομένου, τα μέλη της οικογένειας πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια χώρα ή περιοχή για το Apple ID. Μπορείτε να κάνετε λήψη μουσικής, ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και βιβλίων σε έως και 10 συσκευές ανά λογαριασμό, πέντε από τις οποίες μπορούν να είναι υπολογιστές. Η λήψη των εφαρμογών μπορεί να γίνει σε όλες τις συσκευές που κατέχει ή ελέγχει το μέλος της οικογένειας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: