Προσθήκη ιστοσελίδων σε Λίστα ανάγνωσης

Με τις Λίστες ανάγνωσης μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες, για να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. Αφού δημιουργήσετε μια λίστα, μπορείτε να τη διαβάσετε όποτε θέλετε ακόμη και αν δεν έχετε σύνδεση στο internet. 

     

Προσθήκη ιστοσελίδας

  1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα στο Safari στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. 
  2. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε "Προσθήκη στη Λίστα ανάγνωσης".
  3. Το Safari θα αποθηκεύσει τον σύνδεσμο και την ιστοσελίδα. 

Μπορείτε να διαβάσετε την ιστοσελίδα αργότερα, ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Για να αποθηκεύσετε άρθρα για χρήση εκτός σύνδεσης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Λίστα ανάγνωσης και πατήστε την επιλογή "Αυτόματη αποθήκευση εκτός σύνδεσης". Εάν πραγματοποιήσατε πρόσφατα ενημέρωση στο iOS 11, ενδέχεται να εμφανιστεί μια προτροπή για Αυτόματη αποθήκευση.

Προβολή της Λίστας ανάγνωσης

  1. Πατήστε το   και, στη συνέχεια, πατήστε το .
  2. Πατήστε την ιστοσελίδα που θέλετε να διαβάσετε.

Όταν τελειώσετε, σαρώστε προς τα δεξιά, για να επισημάνετε την ιστοσελίδα ως αναγνωσμένη ή σαρώστε προς τα αριστερά, για να τη διαγράψετε από τη λίστα ανάγνωσής σας. 

 

Published Date: