Προσθήκη ιστοσελίδων σε Λίστα ανάγνωσης

Με τις Λίστες ανάγνωσης μπορείτε να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες, για να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα. Αφού δημιουργήσετε μια λίστα, μπορείτε να τη διαβάσετε όποτε θέλετε ακόμη και αν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. 

λίστα ανάγνωσης

Προσθήκη ιστοσελίδας

  1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα στο Safari στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. 
  2. Πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσθήκη στη Λίστα ανάγνωσης».
  3. Το Safari θα αποθηκεύσει τον σύνδεσμο και την ιστοσελίδα. 

Μπορείτε να διαβάσετε την ιστοσελίδα αργότερα, ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στη Λίστα ανάγνωσης και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Αυτόματη αποθήκευση εκτός σύνδεσης» είναι ενεργοποιημένη.

Προβολή της Λίστας ανάγνωσης

  1. Πατήστε το εικονίδιο σελιδοδεικτών και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο για τις λίστες ανάγνωσης.
  2. Πατήστε την ιστοσελίδα που θέλετε να διαβάσετε.

Όταν τελειώσετε, σαρώστε προς τα αριστερά για να τη διαγράψετε από τη λίστα ανάγνωσης. Ή σαρώστε προς τα δεξιά για να επισημάνετε τη σελίδα ως μη αναγνωσμένη.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: