Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στο iPhone

Αποθηκεύστε γρήγορα το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στο iPhone 14 και σε άλλα μοντέλα με Face ID

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα.
  Βέλη που δείχνουν προς το πλευρικό κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου σε ένα τηλέφωνο με Face ID, όπως το iPhone 14
 2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
 3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε.

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στα μοντέλα iPhone με Touch ID και πλευρικό κουμπί

 1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα.
  Η εικόνα δείχνει βέλη με κατεύθυνση προς το πλευρικό κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας
 2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
 3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε.

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στα μοντέλα iPhone με Touch ID και πάνω κουμπί

 1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα.
  Η εικόνα δείχνει βέλη με κατεύθυνση προς το πάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας
 2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
 3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε.

Πού μπορείτε να βρείτε τα στιγμιότυπα οθόνης

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Άλμπουμ > Τύποι πολυμέσων > Στιγμιότυπα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: