Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στο iPhone

Αποθηκεύστε γρήγορα το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στα μοντέλα iPhone με Face ID

  1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα. 
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στα μοντέλα iPhone με Touch ID και πλευρικό κουμπί

  1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα. 
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης στα μοντέλα iPhone με Touch ID και πάνω κουμπί

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα. 
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Πού μπορείτε να βρείτε τα στιγμιότυπα οθόνης

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και μεταβείτε στα Άλμπουμ > Στιγμιότυπα οθόνης. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: