Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να αποτυπώνετε το στιγμιαίο περιεχόμενο της οθόνης μιας συσκευής iOS και να χρησιμοποιείτε τη Σήμανση για να προσθέτετε σχέδια ή κείμενο.

κινούμενο γραφικό που δείχνει τη διαδικασία στιγμιότυπου οθόνης

  1. Σε iPhone 8 ή προηγούμενο μοντέλο, σε iPad ή σε iPod touch, πατήστε παρατεταμένα το επάνω ή το πλευρικό κουμπί. 
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί Αφετηρίας και, στη συνέχεια, αφήστε το επάνω ή το πλευρικό κουμπί.
  3. Στο iOS 11, μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής σας. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Για να βρείτε το στιγμιότυπο οθόνης που μόλις αποτυπώσατε, μαζί με αυτά που έχετε αποτυπώσει νωρίτερα, μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Άλμπουμ και πατήστε «Στιγμιότυπα».

Σε iPhone X

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στη δεξιά πλευρά της συσκευής σας.
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά.
  3. Μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής σας. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Προσθήκη σχεδίων, κειμένου, σχημάτων και άλλων στοιχείων με τη Σήμανση

Αφού λάβετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σήμανση, για να κυκλώσετε μια τοποθεσία σε χάρτη, να μεγεθύνετε τμήμα μιας ιστοσελίδας, να επισημάνετε μια φράση σε ένα email και πολλά άλλα.

Πατήστε τη μικρογραφία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία. Το στιγμιότυπο οθόνης ανοίγει στην προβολή "Σήμανση", όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που περιγράφονται παραπάνω.

Σχεδίαση πάνω στο στιγμιότυπο οθόνης

οθόνη που δείχνει εργαλεία σχεδίασης

Επιλέξτε το Στιλό, την Επισήμανση, το Μολύβι ή τη Γόμα. Πατήστε τον κύκλο, για να επιλέξετε ένα χρώμα και αρχίστε να σχεδιάζετε. Θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή; Μπορείτε να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε οποιαδήποτε ενέργεια σήμανσης, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αναίρεσης και το εικονίδιο επανάληψης.

 

Μετακίνηση των σχεδίων σας

οθόνη που δείχνει το εργαλείο λάσου

Αφού σχεδιάσετε κάτι, μπορείτε να το μετακινήσετε. Πατήστε το εργαλείο Λάσο, σχηματίστε έναν κύκλο γύρω από το σχέδιο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο όπου θέλετε να το μεταφέρετε.

 

οθόνη που δείχνει περισσότερα εργαλεία σήμανσης

Χρήση των εργαλείων κειμένου, υπογραφής, μεγέθυνσης και σχήματος

Πατήστε το εικονίδιο συμβόλου συν, για να επιλέξετε άλλα εργαλεία της Σήμανσης:

  • Το εργαλείο κειμένου σάς επιτρέπει να πληκτρολογήσετε λέξεις στο στιγμιότυπο οθόνης σας. Πατήστε τον κύκλο, για να επιλέξετε ένα διαφορετικό χρώμα κειμένου, και πατήστε το εικονίδιο προσαρμογής κειμένου, για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά του κειμένου, το μέγεθος και τη στοίχιση.
  • Το εργαλείο υπογραφής σάς επιτρέπει να προσθέσετε γρήγορα μια υπογραφή που έχετε αποθηκεύσει.
  • Το εργαλείο μεγέθυνσης τοποθετεί έναν μεγεθυντικό φακό στο στιγμιότυπο οθόνης σας, για να μεγεθύνει το τμήμα που καλύπτει. Σύρετε τον μεγεθυντικό φακό, χρησιμοποιήστε την μπλε κουκίδα, για να προσαρμόσετε το μέγεθος του μεγεθυντικού φακού, και χρησιμοποιήστε την πράσινη κουκίδα, για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο μεγέθυνσης.
  • Πατήστε ένα σχήμα (ορθογώνιο, κύκλος, φούσκα ομιλίας ή βέλος), για να το τοποθετήσετε στο στιγμιότυπο οθόνης σας. Κατόπιν, σύρετε το σχήμα εκεί όπου το θέλετε και χρησιμοποιήστε τις μπλε κουκίδες, για να προσαρμόσετε το μέγεθος και το σχήμα του. Χρησιμοποιήστε τις πράσινες κουκίδες, για να προσαρμόσετε την καμπύλη του βέλους και την εμφάνιση της φούσκας ομιλίας.

Ολοκλήρωση

Για να περικόψετε το στιγμιότυπο οθόνης σας, σύρετε τους μπλε οδηγούς στις άκρες και τις γωνίες του, για να εστιάσετε στο τμήμα της εικόνας που θέλετε να κρατήσετε.

Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το εικονίδιο κοινής χρήσης, για να μοιραστείτε το στιγμιότυπο οθόνης σας ή πατήστε "Τέλος". Κατόπιν, επιλέξτε "Αποθήκευση στις φωτογραφίες" ή "Διαγραφή στιγμιότυπου".

Μάθετε περισσότερα

Χρήση της Εγγραφής οθόνης για τη λήψη βίντεο της οθόνης της συσκευής σας iOS.

Published Date: