Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να αποτυπώνετε την οθόνη στη συσκευή iOS.

λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στη δεξιά πλευρά του iPhone.
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί αύξησης έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά.
  3. Θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας στην κάτω αριστερή γωνία του iPhone. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Σε iPad Pro 11 ιντσών και iPad Pro 12,9 ιντσών

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω κουμπί, κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί αύξησης έντασης ήχου και κατόπιν αφήστε και τα δύο κουμπιά. 
  2. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, iPad και iPod touch

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πάνω ή το πλευρικό κουμπί. 
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί Αφετηρίας και, στη συνέχεια, αφήστε το πάνω ή το πλευρικό κουμπί.
  3. Θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής σας. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Για να βρείτε το στιγμιότυπο οθόνης που μόλις αποτυπώσατε, μαζί με αυτά που έχετε αποτυπώσει νωρίτερα, μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Άλμπουμ και πατήστε «Στιγμιότυπα».

Μάθετε περισσότερα

Χρήση της Εγγραφής οθόνης για τη λήψη βίντεο της οθόνης της συσκευής σας iOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: