Χρήση Περιορισμών στο Apple TV

Οι Περιορισμοί λειτουργούν όπως και οι γονικοί έλεγχοι, ώστε να μπορείτε να περιορίζετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και λειτουργίες στο Apple TV σας.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για το Apple TV σας.

Ενεργοποίηση Περιορισμών

 1. Από το κύριο μενού, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί.
 2. Επιλέξτε «Περιορισμοί» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 3. Όταν σας ζητηθεί, δημιουργήστε έναν τετραψήφιο κωδικό.
 4. Εισαγάγετε ξανά τα τέσσερα ψηφία για επιβεβαίωση και κατόπιν επιλέξτε «OK».

Περιορισμοί στο Apple TV 4K ή το Apple TV HD

Παρόλο που οι επιλογές διαφέρουν, μπορείτε να προσαρμόσετε τους Περιορισμούς στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί:

 • Να επιτρέπεται: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, όταν δεν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να ορίσετε προστασία συνθηματικού για μια εφαρμογή ή λειτουργία.
 • Περιορισμός: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός τετραψήφιου κωδικού για αγορές, ενοικιάσεις ή χρήση εφαρμογών.
 • Αποκλεισμός ή Όχι: Με αυτές τις επιλογές μπορείτε να αποκλείσετε περιεχόμενο ή λειτουργίες.
 • Εμφάνιση ή Ναι: Επιλέξτε αυτές τις ρυθμίσεις, όταν δεν θέλετε να περιορίσετε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία.
 • Απόκρυψη: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, για να αποκρύψετε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία.

Περιορισμός συγκεκριμένων λειτουργιών ή συγκεκριμένου περιεχομένου

Ακολουθούν παραδείγματα για τα στοιχεία που μπορείτε να περιορίσετε, καθώς και οι αντίστοιχες επιλογές για το καθένα:

 • Αγορές, ενοικιάσεις ή αγορές εντός εφαρμογής από το iTunes Store: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται», «Περιορισμός» ή «Αποκλεισμός».
 • Μουσική και podcast: Για να φιλτράρετε το ακατάλληλο περιεχόμενο, επιλέξτε «Κατάλληλο». Για να μην ορίσετε κάποιο φίλτρο, επιλέξτε «Ακατάλληλο».
 • Ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές: Επιλέξτε τις τοπικές σας ρυθμίσεις και φιλτράρετε ή αποκλείστε περιεχόμενο με βάση την αξιολόγηση καταλληλότητας της ταινίας ή την ηλικιακή αξιολόγηση καταλληλότητας.
 • Απρεπής γλώσσα στο Siri: Για να φιλτράρετε την ακατάλληλη γλώσσα, επιλέξτε «Απόκρυψη». Για να μην ορίσετε κάποιο φίλτρο, επιλέξτε «Εμφάνιση».
 • Παιχνίδια πολλών παικτών και Εγγραφή οθόνης: Επιλέξτε «Ναι» ή «Όχι».
 • Ρυθμίσεις AirPlay, Οθόνη αίθουσας διασκέψεων, Υπηρεσίες τοποθεσίας, Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο, Πάροχος τηλεοπτικών υπηρεσιών και Ζευγοποίηση εφαρμογής Remote: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται» ή «Περιορισμός».

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις απαίτησης συνθηματικού για το iTunes Store και το App Store.

Περιορισμοί στο Apple TV (3ης γενιάς)

Παρόλο που οι επιλογές διαφέρουν, μπορείτε να προσαρμόσετε τους Περιορισμούς στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί:

 • Απόκρυψη: Για να αποκρύψετε εφαρμογές από το κύριο μενού, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση.
 • Ερώτηση: Επιλέξτε αυτόν τον περιορισμό, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός τετραψήφιου κωδικού για αγορές, ενοικιάσεις ή χρήση εφαρμογών.
 • Εμφάνιση ή Να επιτρέπεται: Αν δεν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να ορίσετε προστασία συνθηματικού για μια εφαρμογή ή λειτουργία, επιλέξτε «Εμφάνιση» ή «Να επιτρέπεται».

Περιορισμός συγκεκριμένων λειτουργιών ή συγκεκριμένου περιεχομένου

Ακολουθούν παραδείγματα για τα στοιχεία που μπορείτε να περιορίσετε, καθώς και οι αντίστοιχες επιλογές για το καθένα:

 • Αγορές και ενοικιάσεις: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται», «Απόκρυψη»* ή «Ερώτηση».
 • Ταινίες και εκπομπές: Επιλέξτε τις τοπικές σας ρυθμίσεις και φιλτράρετε ή αποκλείστε περιεχόμενο με βάση την αξιολόγηση καταλληλότητας.
 • Ακατάλληλη μουσική ή podcast: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται» ή «Ερώτηση».
 • Ρυθμίσεις AirPlay: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται», «Απόκρυψη» ή «Ερώτηση».
 • Ρυθμίσεις Οθόνης αίθουσας διασκέψεων: Επιλέξτε «Να επιτρέπεται», «Απόκρυψη» ή «Ερώτηση».
 • Εφαρμογές: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κύριο μενού. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να περιορίσετε και κατόπιν επιλέξτε «Απόκρυψη» ή «Ερώτηση».

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις απαίτησης συνθηματικού για το iTunes Store και το App Store.

*Αν επιλέξετε «Απόκρυψη», οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές σας δεν θα εμφανίζονται στο κύριο μενού και δεν θα είναι διαθέσιμες για αναπαραγωγή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: