Επιλογή τύπου εγγράφου στο Pages σε Mac, iPhone ή iPad

Χρησιμοποιήστε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου για επιστολές ή αναφορές ή χρησιμοποιήστε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας για ενημερωτικά δελτία ή φυλλάδια.

 • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, το κείμενο ρέει από τη μία σελίδα στην επόμενη, με νέες σελίδες να δημιουργούνται αυτόματα όταν φτάνετε στο τέλος μιας σελίδας. Αυτό το καθιστά ιδανικό για έγγραφα, όπως αναφορές ή επιστολές όπου το κύριο περιεχόμενο είναι κείμενο.

 • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να αναδιατάσσετε χειροκίνητα τις σελίδες και να τοποθετείτε πλαίσια κειμένου, εικόνες και άλλα αντικείμενα ελεύθερα στη σελίδα. Χρησιμοποιήστε τη διάταξη σελίδας για ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια και άλλα έγγραφα που έχουν πολλά γραφικά στοιχεία.

Τα πρότυπα στην εφαρμογή Pages έχουν σχεδιαστεί είτε για επεξεργασία κειμένου είτε για διάταξη σελίδας. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να αλλάξετε τον τύπο του εγγράφου αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, μπορείτε να μετατρέψετε το έγγραφό σας ανά πάσα στιγμή.

Επιλογή τύπου εγγράφου σε Mac

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βασικό έγγραφο επεξεργασίας κειμένου ή διάταξης σελίδας επιλέγοντας το κατάλληλο πρότυπο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τύπο του εγγράφου αφού αρχίσετε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο.

Δημιουργία βασικού εγγράφου

Στο Pages, επιλέξτε Αρχείο > Νέο και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο εγγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε:

 • Για να δημιουργήσετε ένα βασικό έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε διπλό κλικ κενό πρότυπο ή στο κενό με οριζόντιο προσανατολισμό στην κατηγορία «Βασικά» στον επιλογέα προτύπων.

 • Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με βασική διάταξη σελίδας, κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο «Κενή διάταξη» στην κατηγορία «Βασικά». Άλλες κατηγορίες προτύπων, όπως οι κατηγορίες «Ενημερωτικά δελτία» και «Βιβλία – Οριζόντια», περιλαμβάνουν πρότυπα που χρησιμοποιούν τον τύπο εγγράφου διάταξης σελίδας.

Το Pages χρησιμοποιεί την Κάρτα μου Αν σας ζητηθεί να επιτρέψετε στο Pages να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες επαφών σας, κάντε κλικ στο «OK» για να το επιτρέψετε ή επιλέξτε Pages > Ρυθμίσεις και κατόπιν «Χρήση της Κάρτας μου από τις Επαφές για συμπλήρωση των πληροφοριών αποστολέα». Μπορείτε να προβάλετε ή να αλλάξετε τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες επαφών σας στις Ρυθμίσεις συστήματος.

Αλλαγή τύπου εγγράφου

Αν έχετε ήδη αρχίσει να προσθέτετε περιεχόμενο στο έγγραφό σας, η μετατροπή σε διαφορετικό τύπο εγγράφου μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενό σας στο έγγραφο.

Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιον τύπο εγγράφου χρησιμοποιείτε, ελέγξτε το μενού «Αρχείο». Αν στο μενού «Αρχείο» εμφανίζεται η επιλογή «Μετατροπή σε διάταξη σελίδας», πρόκειται για έγγραφο επεξεργασίας κειμένου. Αν εμφανίζεται η επιλογή «Μετατροπή σε επεξεργασία κειμένου», πρόκειται για έγγραφο διάταξης σελίδας.

 • Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή σε επεξεργασία κειμένου.

 • Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε έγγραφο διάταξης σελίδας, ανοίξτε το έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή σε διάταξη σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Μετατροπή». Κάντε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση», αν δεν έχετε αποθηκεύσει περιεχόμενο που δεν θέλετε να χάσετε μετά τη μετατροπή.

Αν πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό έγγραφο, πατήστε τα πλήκτρα Command-Z για να αναιρέσετε τις πιο πρόσφατες ενέργειές σας ή επαναφέρετε το έγγραφο σε μια προηγούμενη έκδοση.

Επιλογή τύπου εγγράφου σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βασικό έγγραφο επεξεργασίας κειμένου ή διάταξης σελίδας επιλέγοντας το κατάλληλο πρότυπο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τύπο του εγγράφου αφού αρχίσετε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο.

Δημιουργία νέου εγγράφου

 1. Στη διαχείριση εγγράφων στο Pages, αγγίξτε το κουμπί «Νέο έγγραφο»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στο επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον επιλογέα προτύπων. Αν ένα έγγραφο είναι ανοιχτό, αγγίξτε το κουμπί «Πίσω»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στην επάνω αριστερή γωνία για να μεταβείτε στη διαχείριση εγγράφων.

 2. Κάντε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο εγγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε:

  • Για να δημιουργήσετε ένα βασικό έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, αγγίξτε «Έναρξη γραφής». Ή πατήστε «Επιλέξτε ένα πρότυπο» και, στη συνέχεια, πατήστε το κενό πρότυπο ή το κενό με οριζόντιο προσανατολισμό στην κατηγορία «Βασικά».

  • Για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με βασική διάταξη σελίδας, πατήστε «Επιλέξτε ένα πρότυπο» και, στη συνέχεια, πατήστε το πρότυπο «Κενή διάταξη» στην κατηγορία «Βασικά». Άλλες κατηγορίες προτύπων, όπως οι κατηγορίες «Ενημερωτικά δελτία» και «Βιβλία – Οριζόντια», περιλαμβάνουν επίσης πρότυπα που χρησιμοποιούν τον τύπο εγγράφου διάταξης σελίδας.

Αλλαγή τύπου εγγράφου

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο εγγράφου για το τρέχον έγγραφο ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε ήδη επιλέξει ένα πρότυπο και έχετε προσθέσει περιεχόμενο στο έγγραφό σας, η αλλαγή του τύπου μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο του εγγράφου. Φροντίστε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου πριν αλλάξετε τον τύπο του εγγράφου.

Για να ελέγξετε ποιον τύπο εγγράφου χρησιμοποιείτε και για να αλλάξετε τύπους εγγράφων:

 1. Αγγίξτε σε μια γωνία του εγγράφου για να αποφύγετε να επιλέξετε κείμενο ή αντικείμενα.

 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.

 3. Αγγίξτε «Επιλογές εγγράφου», έπειτα αγγίξτε «Διαμόρφωση εγγράφου» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Έγγραφο»:

  • Αν η επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου» είναι ενεργοποιημένη, πρόκειται για έγγραφο επεξεργασίας κειμένου.

  • Αν η επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου» είναι απενεργοποιημένη, πρόκειται για έγγραφο διάταξης σελίδας.

 4. Για να αλλάξετε σε έναν διαφορετικό τύπο εγγράφου:

  • Για μετατροπή από διάταξη σελίδας σε επεξεργασία κειμένου, ενεργοποιήστε το «Κύριο τμήμα εγγράφου».

  • Για μετατροπή από επεξεργασία κειμένου σε διάταξη σελίδας, απενεργοποιήστε το «Κύριο τμήμα εγγράφου» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Μετατροπή». Αγγίξτε «Ακύρωση», αν δεν έχετε αποθηκεύσει περιεχόμενο που δεν θέλετε να χάσετε μετά τη μετατροπή.

 5. Αν πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό έγγραφο, αγγίξτε το κουμπί «Αναίρεση»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα για να αναιρέσετε τις πιο πρόσφατες ενέργειές σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επαναφέρετε το έγγραφο σε μια προηγούμενη έκδοση.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: