Προσθήκη αριθμών σελίδων και κειμένου σε κεφαλίδες και υποσέλιδα στο Pages σε Mac, iPhone ή iPad

Προσθέστε αριθμούς σελίδων και κείμενο στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα και στη συνέχεια ορίστε πού θέλετε να εμφανίζονται στο έγγραφό σας.

Προσθήκη αριθμών σελίδων και κειμένου σε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε Mac

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πρέπει επίσης να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο».

 2. Για να ενεργοποιήσετε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου «Κεφαλίδα» ή «Υποσέλιδο».

 3. Μετακινήστε τον δείκτη στο επάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας μέχρι να δείτε τα τρία πεδία κεφαλίδας ή υποσέλιδου και στη συνέχεια κάντε κλικ σε ένα.

  • Εάν εργάζεστε σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου και δεν βλέπετε τα πεδία, κάντε κλικ στην καρτέλα «Ενότητα» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης «Έγγραφο» και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση «Απόκρυψη στην 1η σελίδα ενότητας».

 4. Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή αριθμού σελίδας» και επιλέξτε ένα στιλ αρίθμησης.

  • Αν δεν βλέπετε το αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε «Αριθμός σελίδας».

 5. Για να προσθέσετε κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα πεδία κεφαλίδας ή υποσέλιδου και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε.

 6. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου ή των αριθμών σελίδας, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια μορφοποιήστε το κείμενό σας.

 7. Για να αλλάξετε την απόσταση των κεφαλίδων ή των υποσέλιδων από την επάνω ή την κάτω πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στα βέλη ή εισαγάγετε τιμές στα πλαίσια κάτω από τα πλαίσια επιλογής «Κεφαλίδα» ή «Υποσέλιδο» στην καρτέλα «Έγγραφο» της πλαϊνής στήλης.

 8. Για να διαγράψετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Κεφαλίδα» ή «Υποσέλιδο» στην καρτέλα «Έγγραφο» στην πλαϊνή στήλη. Αυτή η ενέργεια θα καταργήσει το περιεχόμενο από όλες τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα του εγγράφου σας.

Όταν προσθέτετε αριθμούς σελίδων, αυτοί αυξάνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε σελίδες. Για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου με περισσότερες από μία ενότητες, μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς έναρξης για κάθε ενότητα. Στα έγγραφα διάταξης σελίδας, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό αριθμό έναρξης για μια σελίδα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αριθμούς σελίδων εκτός των κεφαλίδων και των υποσέλιδων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη αριθμών σελίδων στο Pages σε Mac.

Προσθήκη αριθμών σελίδων και κειμένου σε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε iPhone ή iPad

Για να ξεκινήσετε με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφό σας, ενεργοποιήστε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων, κείμενο και εικόνες. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πού θέλετε να εμφανίζονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο Pages.

Ενεργοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Για να ξεκινήσετε με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφό σας, ενεργοποιήστε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα.

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.

 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.

 3. Πατήστε «Επιλογές εγγράφου» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».

 4. Ενεργοποιήστε τις «Κεφαλίδες» ή τα «Υποσέλιδα».

 5. Για να διαγράψετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, απενεργοποιήστε τις «Κεφαλίδες» ή τα «Υποσέλιδα». Αυτή η ενέργεια θα καταργήσει το περιεχόμενο από τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα του εγγράφου σας.

Προσθήκη αριθμών σελίδων στο έγγραφό σας

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.

 2. Ενεργοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων.

 3. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.

 4. Πατήστε «Επιλογές εγγράφου» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».

 5. Αγγίξτε «Περισσότερες επιλογές» στο κάτω μέρος των χειριστηρίων.

 6. Αγγίξετε οποιοδήποτε από τα τρία πεδία για την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό πεδίων.

 7. Εάν εργάζεστε σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου και δεν βλέπετε τα πεδία:

  • Αγγίξτε το όνομα του εγγράφου στη γραμμή εργαλείων. Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του αρχείου, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα».

  • Πατήστε «Επιλογές εγγράφου» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».

  • Αγγίξτε «Ενότητα» και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Απόκρυψη στην 1η σελίδα» είναι απενεργοποιημένη.

 8. Αγγίξτε «Αριθμοί σελίδων» και μετά αγγίξτε μια επιλογή αρίθμησης σελίδων.

 9. Για να αλλάξετε την εμφάνιση των αριθμών σελίδας, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, αγγίξτε το κουμπί «Μορφή»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε το κείμενό σας.

Οι αριθμοί σελίδας αυξάνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε σελίδες. Για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου με περισσότερες από μία ενότητες, μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς έναρξης για κάθε ενότητα. Στα έγγραφα διάταξης σελίδας, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό αριθμό έναρξης για μια σελίδα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη αριθμών σελίδων στο έγγραφό σας.

Προσθήκη κειμένου και εικόνων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.

 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.

 3. Πατήστε «Επιλογές εγγράφου» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».

 4. Αγγίξτε «Περισσότερες επιλογές» στο κάτω μέρος των χειριστηρίων.

 5. Αγγίξετε οποιοδήποτε από τα τρία πεδία για την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό πεδίων).

 6. Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα, πληκτρολογήστε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου ή επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 7. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου, επιλέξτε το κείμενο, αγγίξτε το κουμπί «Μορφή»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε το κείμενό σας.

Ορισμός της θέσης των κεφαλίδων και των υποσέλιδων

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.

 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα. Σε iPad, πατήστε το όνομα του εγγράφου ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» ανάλογα με το τι βλέπετε στη γραμμή εργαλείων.

 3. Πατήστε «Επιλογές εγγράφου» και κατόπιν πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».

 4. Αγγίξτε «Περισσότερες επιλογές».

 5. Για να ορίσετε την απόσταση από την επάνω και την κάτω πλευρά της σελίδας, σύρετε τα βέλη πάνω από την κεφαλίδα και κάτω από το υποσέλιδο.

Το πλάτος των κεφαλίδων και των υποσέλιδων εξαρτάται από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας. Αν προσαρμόσετε τα περιθώρια σελίδας, προσαρμόζετε επίσης το πλάτος των κεφαλίδων και των υποσέλιδων.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: