Χρήση τόνων και κουδουνισμάτων σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς να αλλάζετε τον ήχο που ακούγεται όταν λαμβάνετε μια κλήση, ένα γραπτό μήνυμα, ένα email ή άλλη γνωστοποίηση στο iPhone ή το iPad σας. Επιλέξτε από μια ποικιλία ενσωματωμένων ήχων ή αγοράστε κουδουνίσματα.

Αλλαγή κουδουνίσματος

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και απτικά.

  2. Στην περιοχή «Ήχοι και μοτίβα απτικών», πατήστε τον ήχο που θέλετε να αλλάξετε.

    Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
  3. Αγγίξτε ένα κουδούνισμα ή έναν τόνο ειδοποίησης για να το ακούσετε και να το ορίσετε ως τον νέο ήχο.

Ορισμός κουδουνίσματος ή τόνου SMS για μια επαφή

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και αγγίξτε το όνομα ενός ατόμου.

  2. Στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας επαφής του ατόμου, αγγίξτε «Επεξεργασία».

  3. Αγγίξτε «Κουδούνισμα» ή «Τόνος μηνύματος» και κατόπιν επιλέξτε έναν νέο ήχο.

    Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα

Αγοράστε κουδουνίσματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tone Store για να αγοράσετε νέους ήχους. Αυτές οι αγορές σχετίζονται με το Apple ID σας, καθώς και με τον τρόπο πληρωμής που έχετε καταχωρίσει. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και Απτικά > Κουδουνίσματα και κατόπιν μεταβείτε με κύλιση στην κορυφή και αγγίξτε «Tone Store».

Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα

Οι τόνοι και τα κουδουνίσματα που έχετε αγοράσει εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας ήχων.

Αν αποκτήσετε μια νέα συσκευή ή οι προηγούμενες αγορές σας δεν εμφανίζονται, αγγίξτε «Λήψη όλων των αγορασμένων τόνων». Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην εμφανιστεί, αν έχετε ήδη κατεβάσει όλους τους τόνους που είχατε αγοράσει ή αν δεν έχετε αγοράσει τόνους. Ενδέχεται να μην μπορείτε να κατεβάσετε ξανά ορισμένους τόνους που είχατε αγοράσει στο παρελθόν.

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: