Αλλαγή ή αφαίρεση των καρτών πληρωμής που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα σας, να αφαιρέσετε μια κάρτα από το Πορτοφόλι Apple ή να ενημερώσετε τα στοιχεία τιμολόγησης και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Apple Pay για αγορές εντός εφαρμογής και ηλεκτρονικές αγορές.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης κάρτας σας

Η πρώτη κάρτα πληρωμής που προσθέτετε στο Πορτοφόλι Apple σε μια συσκευή γίνεται η προεπιλεγμένη κάρτα σας για αυτήν τη συσκευή. Αν προσθέσετε περισσότερες κάρτες, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα σας.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay στο iPhone σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι.

 2. Αγγίξτε παρατεταμένα την κάρτα πληρωμής που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη κάρτα.

 3. Σύρετε την κάρτα μπροστά από τις άλλες κάρτες σας.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay στο Apple Watch

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.

 2. Στην καρτέλα «Ρολόι μου», αγγίξτε «Πορτοφόλι και Apple Pay».

 3. Στην ενότητα «Προεπιλογές συναλλαγών», αγγίξτε «Προεπιλεγμένη κάρτα».

 4. Αγγίξτε μια κάρτα για να την ορίσετε ως την προεπιλεγμένη κάρτα.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay σε Mac, iPad ή Apple Vision Pro

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις «Πορτοφόλι και Apple Pay».

  • Στο Mac με Touch ID, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) > Πορτοφόλι και Apple Pay.

  • Στο iPad ή το Vision Pro, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay.

 2. Επιλέξτε μια νέα προεπιλεγμένη κάρτα.

  • Στο Mac με Touch ID, επιλέξτε μια κάρτα από το μενού.

  • Στο iPad ή το Vision Pro, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Προεπιλογές συναλλαγών», αγγίξτε την επιλογή «Προεπιλεγμένη κάρτα» και επιλέξτε μια κάρτα.

Αφαίρεση μιας κάρτας από τη συσκευή σας

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από τη συσκευή σας.

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο iPhone

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, αγγίξτε την κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.

 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα» και στη συνέχεια πατήστε «Στοιχεία κάρτας» το εικονίδιο στοιχείων κάρτας.*

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Αφαίρεση κάρτας».

* Στο iOS 15 και παλαιότερη έκδοση, δεν εμφανίζεται η επιλογή «Στοιχεία κάρτας».

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο iPad ή το Apple Vision Pro

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay.

 2. Αγγίξτε την κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.

 3. Αγγίξτε «Αφαίρεση κάρτας».

* Στο iPadOS 15 και παλαιότερη έκδοση, δεν εμφανίζεται η επιλογή «Στοιχεία κάρτας».

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο Apple Watch

 1. Αγγίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο Apple Watch.

 2. Αγγίξτε την κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.

 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Αφαίρεση».

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο Mac με Touch ID

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) > Πορτοφόλι και Apple Pay.

 2. Κάντε κλικ στην κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.

 3. Αγγίξτε το κουμπί «Αφαίρεση»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

Ενημέρωση των στοιχείων σας στο Apple Pay

Όταν εισάγετε στοιχεία τιμολόγησης και επικοινωνίας για μια κάρτα πληρωμής στο Πορτοφόλι Apple, το Apple Pay αποθηκεύει τα στοιχεία και τα χρησιμοποιεί όταν πραγματοποιείτε αγορές στο διαδίκτυο και εντός εφαρμογών.

Πώς να ενημερώσετε τα στοιχεία τιμολόγησής σας στο Apple Pay

 • iPhone: Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, αγγίξτε σε μια κάρτα > το κουμπί «Περισσότερα»κουμπί «Περισσότερα» > Στοιχεία κάρταςτο εικονίδιο στοιχείων κάρτας > Διεύθυνση τιμολόγησης.*

 • Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, αγγίξτε Πορτοφόλι και Apple Pay > την κάρτα σας > Διεύθυνση τιμολόγησης.

 • iPad και Vision Pro: Στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε Πορτοφόλι και Apple Pay > την κάρτα σας > Διεύθυνση τιμολόγησης.

 • Mac με Touch ID: Στις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος), κάντε κλικ στο Πορτοφόλι και Apple Pay > στην κάρτα σας > στο μενού «Διεύθυνση τιμολόγησης».

* Σε iOS 15 και iPadOS 15 και παλαιότερη έκδοση, δεν εμφανίζεται η επιλογή «Στοιχεία κάρτας».

Πώς να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Apple Pay

 • iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 • Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, πατήστε Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 • iPad και Vision Pro: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

 • Mac με Touch ID: Στις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος), μεταβείτε στο Πορτοφόλι και Apple Pay > κάντε κλικ στην επιλογή «Επικοινωνία/Αποστολή» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Ενημέρωση του αριθμού κάρτας και της ημερομηνίας λήξης του Apple Pay

Στο Apple Pay, η κάρτα πληρωμής σας έχει έναν μοναδικό αριθμό λογαριασμού συσκευής που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών και μια ημερομηνία λήξης που σχετίζεται με αυτόν τον αριθμό λογαριασμού συσκευής.

Αν η κάρτα σας λήξει ή αποκτήσετε με άλλον τρόπο μια νέα κάρτα:

 • Ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της κάρτας που συνδέονται με τον αριθμό λογαριασμού συσκευής θα πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα.

 • Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν υποστηρίζει αυτές τις ενημερώσεις, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα και να την προσθέσετε ξανά.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής

Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, το Apple Pay διαθέτει δυνατότητες ασφαλείας για να βεβαιωθεί ότι άλλα άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Apple Pay στη συσκευή σας.

 • Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay, πρέπει να εγκρίνετε κάθε αγορά μέσω Face ID, Touch ID, Optic ID ή με τον κωδικό σας.

 • Σε Apple Watch με ενεργοποιημένη την Ανίχνευση καρπού, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που φοράτε το Apple Watch.

 • Μπορείτε να επισημάνετε τη συσκευή σας ως απολεσμένη, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα το Apple Pay στη συσκευή σας.

 • Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στον εκδότη των καρτών σας για να διακόψετε ή να καταργήσετε τις κάρτες σας από το Apple Pay.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: