Ακύρωση ή αλλαγή του τρόπου πληρωμής για το πρόγραμμα AppleCare

Πραγματοποιήστε αλλαγές στο πρόγραμμα AppleCare+ ή στο πρόγραμμα AppleCare Protection Plan.

Αν αποπληρώσατε προκαταβολικά το πρόγραμμα AppleCare

Πριν επικοινωνήσετε με την Apple, έχετε πρόχειρα αυτά τα στοιχεία:

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να ακυρώσετε το πρόγραμμά σας

Στην Ηπειρωτική Κίνα και το Βιετνάμ, αν αγοράσατε το πρόγραμμά σας από κάποιον έμπορο εκτός της Apple, επικοινωνήστε με τον συγκεκριμένο έμπορο για να το ακυρώσετε. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε διαφορετικές πληροφορίες.

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματά σας, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.1

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare και έχουν παρέλθει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφεί ένα ποσό που θα βασίζεται στο ποσοστό της κάλυψης που απομένει στο πρόγραμμα AppleCare, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.1

1. Οι οδηγίες για την επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να διαφέρουν στη χώρα, την περιοχή, τον νομό ή την περιφέρειά σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση και τις επιστροφές χρημάτων στους ισχύοντες Όρους και προϋποθέσεις AppleCare. Αν πληρώνετε κάθε μήνα για το AppleCare+ από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας για ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Αν πληρώνετε κάθε μήνα ή κάθε χρόνο για το πρόγραμμα AppleCare

Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής για το πρόγραμμα AppleCare που έχετε; Αλλαγή του τρόπου πληρωμής για το Apple ID σας.

Πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραμμά σας; Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη συσκευή σας. Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμά σας όταν προσπαθείτε να το ακυρώσετε, ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας. Αν ολοκληρώσατε τη διαμόρφωση του λογαριασμού και εξακολουθείτε να μην βλέπετε το πρόγραμμά σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare που έχετε, δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της μηνιαίας ή ετήσιας χρέωσης2. Αν δεν πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα AppleCare, δεν μπορείτε να το προσθέσετε ξανά στη συσκευή σας.

2. Σε μερικές χώρες και περιοχές, μπορεί να έχετε την επιλογή για μηνιαία ή ετήσια πληρωμή του προγράμματος AppleCare που διαθέτετε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα προγράμματα AppleCare ή για όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: